Підписатись
Olga Tsvilynyuk
Olga Tsvilynyuk
доцент кафедри екології Львівського національного університету
Підтверджена електронна адреса в lnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Using plants for recultivation of oil-polluted soils
N Dzhura, O Romanyuk, I Oshchapovsky, O Tsvilуnyuk, O Terek, ...
J. Environmental protection and ecology 9 (1), 55-59, 2008
212008
Фотосинтетичні пігменти рослин Carex hirta L. за умов нафтового забруднення ґрунту
ЦОМ Терек О.І., Джура Н.М.
Физиол. и биохим. культ. раст. 40 (3), 238-244, 2008
13*2008
Specific features of morphogenesis of sedge (Carex hirta L.) on oil-contaminated soil
LV Bunio, OM Tsvilynjuk
Contemporary Problems of Ecology 8 (5), 660-667, 2015
92015
Вплив рослин бобу кормового (Vicia faba var. minor) на функціонування мікробних асоціацій метаболізму азоту у забрудненому нафтою ґрунті
ОІТ Н.М.Джура, О.М.Мороз, О.М.Цвілинюк, І.Б. Русин, О.Р. Кулачковський
Грунтознавство. 11 (3-4), 105-112, 2010
9*2010
EVALUATION OF CRUDE OIL CONTAMINATED SOIL ON THE CONTENT OF PROLINE AND SOLUBLE SUGARS IN SEDGE (CAREX HIRTA L.) PLANT Biol. Stud. 2009: 3 (2); 115–122
H Korovetska, O Tsvilynjuk, O Terek
Studia Biologica 3 (2), 115-122, 2009
82009
Реакції осоки шершавої на нафтове забруднення
ТО Джура Н., Цвілинюк О.
Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біолог. 42, 142–146, 2006
72006
Вплив нафтового забруднення ґрунту на морфо-фізіологічні особливості осоки шершаволистої (Carex hirta)
ТО Джура Н, Цвілинюк О.
Вісн. Львів. ун-ту. – Сер. біол. 40, 51-58, 2005
72005
Вплив нафтового забруднення на вміст макро- та мікро-елементів у рослинах Carex hirta L.
ТОІ Джура Н.М., Цвілинюк О.М.
6*2007
Антиоксидантна актив-ність та вміст поліфе-нолів у рослинах Carex hirta L. та Faba bona Medic. (Vicia faba L.) за дії нафтового забруднення
ЛШ О. Карпин, О.Цвілинюк, О. Терек, З. Диньо
Біологічні студії. 3 (2), 109–114, 2009
52009
Appearence of bulges on maize roots as affected by 6-benzyaminopurine and a-naphtylacetic acid
TO Tsvilynyuk O.
Biologia plantarum 38 (1), 33-37, 1996
51996
MICROFLORA ACTIVITY OF CRUDE OIL CONTAMINATED SOIL IN RHIZOSPHERE OF CAREX HIRTA L. PLANTS Biol. Stud. 2010: 4 (3); 55–62
LV Bunio, OM Tsvilynjuk, IM Mykiyevych, OI Velychko, OI Terek
Studia Biologica 4 (3), 55-62, 0
5
Enzymatic activity of oil contaminated soil in the root zone of Carex Hirta L. plants
LV Bunio, OM Tsvilynjuk, OL Karpyn, ОІ Terek
Pedology 14, 44-51, 2013
32013
Ферментативна актив-ність нафтозабруд-неного ґрунту в кореневій зоні рослин Carex hirta L.
ОІТ Л.В. Буньо, О.М. Цвілинюк, О.Л. Карпин
Ґрунтознавство 13, 43–51 (, 2013
3*2013
Стан продихового апарату листків рослин Carex hirta L. за впливу нафтового забруднення ґрунту.
ТО Коровецька Г. Соханьчак Р., Джура Н., Цвілинюк О.
Вісн. Львів. національного ун-ту. Серія біол. 47, 166-171, 2008
3*2008
Вплив фізіологічно активних речовин на утворення потовщень в коренях кукурудзи стаття
ТО Цвілинюк О.
Доп. НАН України 2, 140-142, 1996
31996
Вміст цукрів і нітратів у коренеплодах моркви та пастернака за дії регуляторів росту івіну та емістиму С
РНТО Думанчук Н. Думанчук Я., Цвілинюк О.
Вісник Львівської національної академії ветеринарної медицини 5, 15-19, 2003
2*2003
Actual and potential activity of oil-polluted sod-podzolic soil by action of phytomeliorant Carex hirta L.
OMT L. V. Bunio
„Біологічні студії / Studia Biologica” 8 (3-4), 5–14, 2014
12014
Influence of crude oil pollution on the content and electrophoretic spectrum of proteins in Carex hirta plants at the initial stages of vegetative development
LV Bunіo, OM Tsvilynyuk
Regulatory Mechanisms in Biosystems 12 (3), 459-466, 2021
2021
Особливості розмноження лаванди вузьколистої (Lavandula angustifolia Mill.) у ботанічному саду Львівського національного університету імені Івана Франка
Ц О.
Вісник Львівського ун-ту. Серія біологічна., 195-202, 2019
2019
ОСОБЛИВОСТІ РОЗМНОЖЕННЯ ЛАВАНДИ ВУЗЬКОЛИСТОЇ (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA MILL., LAMIACEAE) У БОТАНІЧНОМУ САДУ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
O Tsvilynyuk
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 195-202, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20