Підписатись
Татьяна Патыка
Татьяна Патыка
Институт садоводства НААН Украины, лаборатория физиологии растений и
Підтверджена електронна адреса в ih.gov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Микробиоконтроль численности насекомых и его доминанта Bacillus thuringiensis
НВ Кандыбин, ТИ Патыка, ВП Ермолова, ВФ Патыка
СПб; Пушкин : Инновационный центр защиты растений, 2009
692009
Экология Bacillus thuringiensis
ВФ Патыка, ТИ Патыка
К.: Изд-во ПДАА, 2007
282007
Лизиметрические исследования круговорота питательных элементов в агроэкосистемах
НВ Патыка, ТИ Патыка
Плодородие, 7-8, 2007
15*2007
Лабораторні та польові методи визначення морозостійкості плодових порід і культур: метод. реком
МО Бублик, ТІ Патика, ОІ Китаєв
К.: Вид-во НААН України, Ін-т садівництва, 2013
142013
Комплексне застосування біопрепаратів на основі азотфіксуючих, фосформобілізуючих мікроорганізмів, фізіологічно активних речовин і біологічних засобів захисту рослин
ВП Патика, ЮО Татаріко, ТМ Мельничук
К.: Аграрна наука, 2000
132000
Агроекологічна інженерія в біоконтролі ризосфери рослин та формуванні здоров’я ґрунту
ЯМ Гадзало, МВ Патика, АС Заришняк, ТІ Патика
Мікробіологічний журнал, 88-109, 2017
112017
Мікробні препарати–важливий компонент біологізації технологій вирощування ярої пшениці
ВП Патика, ЄП Копилов, ТІ Патика, ЮО Черницький, ...
Агроекологічний журнал, 3-6, 2004
102004
Формування біорізноманіття та філотипові структури еубактеріального комплексу чорнозему типового при вирощуванні пшениці озимої
ПТІ Патика М.В., Танчик С.П., Колодяжний О.Ю., Іванюк М.Ф., Круглов Ю.В ...
Доповіді Національної академії наук України, 163-171, 2012
9*2012
Энтомоцидность и ларвицидность Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка
Вістник Ужгородського національного університету, 8-12, 2009
8*2009
Филогенетические взаимосвязи серологических вариантов Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка, НВ Патыка, ВФ Патыка
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, 2009
72009
Estimation of productivity Bacillus thuringiensis on different media
MV Boyko, NV Patyka, TI Patyka
Мікробіологія і біотехнологія, 16-22, 2017
62017
Rhizospheric Trophic chain: the role and stability in soil processes and ecosystems
NV Patyka, NA Bublik, TI Patyka, К O.I.
Вестник Волгоградского госуниверситета, 62-67, 2014
6*2014
И. Теоретические основы эффективного использования Bacillus thuringiensis для фитозащиты от насекомых-вредителей/Т. И. Патыка. , В. Ф. Патыка
ТИ Патыка
Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за …, 2008
62008
Rhizosphere trophic chains: role and stability in soil processes and ecosystems
TIP N.V. PATYKA, N.A. BUBLIK
Journal of Characterization and Development of Novel Materials 7 (3), 413-418, 2015
32015
Токсигенные особенности энтомопатогенных бактерий Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка, ВФ Патыка
Корми і кормовиробництво, 128-136, 2009
32009
К вопросу формирования резистентности насекомых к Bacillus thuringiensis
ТИ Патыка, ВП Ермолова, НВ Кандыбин
Вестник защиты растений, 19-24, 2008
32008
Біотехнологічна поліфункціональність метаболітного споро-кристалічного комплексу та особливості культивування Bacillus thuringiensis
ТІ Патика, МВ Бойко, МВ Патика
Мікробіологічний журнал, 78-85, 2017
22017
Формирование биоразнообразия и филотипической структуры эубактериального комплекса чернозема типичного при выращивании озимой пшеницы
НВ Патыка, СП Танчик, АЮ Колодяжный, НФ Иванюк, ЮВ Круглов, ...
Доклады Национальной академии наук Украины, 163-171, 2012
22012
Молекулярно-генетичний аналіз поліморфізму метагеномних нуклеотидних послідовностей ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensis і прокаріотного комплексу дерново …
КЮВ Патика М.В., Патика Т.І., Григорюк І.П.
Доповіді Національної академії наук України, 164-170, 2012
2*2012
Філогенетичний аналіз домінантних мікроорганізмів родів Bacillus i Phyllobacterium, ізольованих з ризосфери ячменю ярого
М Кіроянц, Т Патика, М Патика
Вісник аграрної науки 98 (5), 48-53, 2020
12020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20