Vasylieva Lyudmyla
Vasylieva Lyudmyla
National Aerospace Zhukovsky University, " HAI"
Подтвержден адрес электронной почты в домене khai.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Феномен рекламы в понятийной системе гуманитарного знания
ЛА Васильева
Гуманітарний часопис, 92-98, 2009
52009
Реклама и мода как символично-знаковый дискурс современности
ЛА Васильева
Гуманітарний часопис, 75-81, 2010
22010
Краса–гламур як детермінанти феномену реклами
Л Васильєва, Б Мантула
Гілея: науковий вісник, 260-262, 2013
12013
Имиджевая стратегия в самореализации личности випускника высших учебных заведений
ОП Проценко, ЛА Васильева
1
Публічність як затребувана правова матриця громадянського суспільства
ВЛ А.
Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції …, 2020
2020
Публічність і право як відкриті автентичні системи сучасного суспільства.
ВЛ А.
Суперечності взаємодії моралі і права в сучасному суспільстві: матеріали …, 2020
2020
Problems and Solutions for an IT-Dependent Information Society: Essence, Development and Prospects
СS Vasylieva L.
The 11th International IEEE Conference Dependable Systems, Services and …, 2020
2020
«Людина публічна» як демонстративний символ комунікативного простору
ЧСЄ Васильєва Л. А.
Гуманітарний часопис, 22-30, 2019
2019
THE PHENOMENON OF PUBLIC ACTION IN SOCIAL COERCION REALITIES OF THE INFORMATION SOCIETY
Л Васильєва, С Чмихун
Humanities journal, 97-108, 2019
2019
A «PUBLIC PERSON» AS A DEMONSTRATIVE SYMBOL OF COMMUNICATIVE SPACE
ЛА Васильєва
Humanities journal, 16-25, 2018
2018
THE HISTORICAL AND ANTROPOLOGICAL PARADIGM OF CONCEPTUALIZATION OF THE PUBLICITY PHENOMENON
ЛА Васильєва
Humanities journal, 48-56, 2018
2018
Система «Я – Інший» та «Я як Інший» у конституюванні соціокультурного простору
ВЛ А.
Практична філософія, 23-31, 2018
2018
Людина–публічна як монада формування інформаційно–масового суспільства
ЛА Васильєва
Гілея: науковий вісник, 90-96, 2018
2018
Історико-антропологічна парадигма осмислення феномена публічності
ЛА Васильєва
Гуманітарний часопис, 48-56, 2018
2018
ІНФОРМАЦІЙНА ДЕМОКРАТІЯ В ПУБЛІЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА INFORMATION DEMOCRACY IN PUBLICITY OF INFORMATION SOCIETY
ЛА Васильєва
РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ, 76, 2018
2018
Людина публічна як демонстративний символ комунікативного простору
ЛА Васильєва
Гуманітарний часопис, 16-25, 2018
2018
ЛЮДИНА–ПУБЛІЧНА ЯК МОНАДА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО–МАСОВОГО СУСПІЛЬСТВА
APPASA MONAD
SCIENTIFIC BULLETIN, 90, 2018
2018
ESSENCE AND COMMUNICATE VECTORS OF PUBLICITY
ЛА Васильєва
Humanities journal, 42-49, 2017
2017
The etiquette rules in the sphere of public communications
ЛА Васильєва, ОП Проценко
Humanities journal, 35-43, 2017
2017
Сутність та комунікативні вектори публічності
ЛА Васильєва
Гуманітарний часопис, 42-49, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20