Підписатись
Вікторія Мельник (Вікторія Василюк - Victoriia Melnyk - Victoriia Vasyliuk)
Вікторія Мельник (Вікторія Василюк - Victoriia Melnyk - Victoriia Vasyliuk)
Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine
Підтверджена електронна адреса в ifrg.kiev.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Transposon mutagenesis of Bradyrhizobium japonicum strains
SM Malichenko, VK Datsenko, VM Vasyliuk, SY Kots
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 39 (5), 409, 2007
31*2007
Активність пероксидази і каталази у сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
ВМ Василюк, ОД Кругова, НМ Мандровська, СЯ Коць
Физиология и биохимия культ. растений 39 (4), 334-342, 2007
122007
Eфективність симбіотичних систем, утворених за участю сої і транспозантів бульбочкових бактерій Bradyrhizobium japonicum 646
СМ Маліченко, ВК Даценко, ВМ Василюк
Науковий вісник Ужгородського університетуту: Серія Біологія, 144–148, 2006
6*2006
Formation of symbiotic interactions between lupine plants and transposon mutants of Bradyrhizobium sp.(Lupinus)
VM Vasyliuk, NM Melnykova, LM Mykhalkiv, SV Omelchuk, SY Kots
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 39 (3), 233, 2007
52007
Динаміка фотосинтетичної й азотфіксувальної активностей та продуктивність сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
ВМ Василюк, ДА Кірізій, СЯ Коць
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
32008
Динаміка фотосинтетичної й азотфіксувальної активностей та продуктивність сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
ВМ Василюк, ДА Кірізій, СЯ Коць
Видавничий дім" Академперіодика" НАН України, 2008
32008
Peroxidase and catalase activities in the soybean inoculated by Tn5-mutants of Bradyrhizobium japonicum
VM Vasyliuk, OD Krugova, NM Mandrovska, SY Kots
FIZIOLOGIIA I BIOKHIMIIA KUL'TURNYKH RASTENII 39 (4), 334, 2007
32007
Формування і функціонування симбіотичних систем соя—Bradyrhizobium japonicum за різного водозабезпечення
ВМ Мельник, СЯ Коць
Физиология растений и генетика, 483-490, 2015
22015
Активность пероксидазы и полифенолоксидазы в клубеньках и корнях сои, инокулированной Tn5-мутантами Bradyrhizobium japоnicum
ЕД Кругова, СЯ Коць, НМ Мандровская, ВН Василюк
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 6-14, 2008
22008
Активність каталази у коренях і бульбочках сої, інокульованої Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
НМ Мандровська, ОД Кругова, ВМ Василюк, СЯ Коць
Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів, 2008
22008
Фотосинтетичні параметри та азотфіксувальна активність у різних за ефективністю симбіотичних системах соя–Bradyrhizobium japonicum
ВМ Мельник, ДА Кірізій, СЯ Коць
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
12014
Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій
СЯ Коць, ВМ Мельник, ВК Даценко
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 6-18, 2009
12009
Транспозоновий мутагенез як ефективний метод отримання нових штамів бульбочкових бактерій
СЯ Коць, ВМ Мельник, ВК Даценко
Вісник Харківського національного аграрного університету: Серія Біологія., 6–18, 2009
12009
Фізіологічна взаємодія сої з новими Tn5-мутантами Bradyrhizobium japonicum
ВК Даценко, ВМ Мельник, СЯ Коць, СВ Омельчук
Сільськогосподарська мікробіологія, 2008
12008
Активність відновлення нітратів та азотфіксація в симбіотичних системах соя – Bradyrhizobium japonicum за інокуляції штамами і транспозоновими мутантами на фоні різного …
СЯ Коць, ЛМ Михалків, ВМ Мельник, ПМ Маменко, АВ Жемойда
Сільськогосподарська мікробіологія: здобутки та перспективи, 222–228, 2011
2011
Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium Sp.(Lupinus) у польових умовах
НМ Мельникова, ВМ Мельник, ЛМ Михалків, СВ Омельчук, СЯ Коць, ...
Вісник Харківського національного аграрного університету. Серія: Біологія, 52-57, 2009
2009
Формування симбіозу у люпину, інокульованого Tn5-мутантами Bradyrhizobium sp. (Lupinus) у польових умовах
НМ Мельникова, ВМ Мельник, ЛМ Михалків, СВ Омельчук, СЯ Коць, ...
Вісник Харківського національного аграрного університету: Серія Біологія …, 2009
2009
АКТИВНОСТЬ ПЕРОКСИДАЗЫ И ПОЛИФЕНОЛОКСИДАЗЫ В КЛУБЕНЬКАХ И КОРНЯХ СОИ, ИНОКУЛИРОВАННОЙ Tn5-МУТАНТАМИ BRADYRHIZOBIUM JAPОNICUM
НМ Мандровская, ВН Василюк
2008
Формирование симбиоза растениями люпина и Tn5-мутантами Bradyrhizobium sp.(Lupinus)
СВ Омельчук, ЛМ Михалкив, СЯ Коць, ВН Мельник, НН Мельникова
БГУ, 2008
2008
INVESTIGATION OF SYMBIOTIC PROPERTIES OF TN5-MUTANTS SOYBEAN NODULE BACTERIA
ВМ Василюк, ПМ Маменко, СК Береговенко
Сільськогосподарська мікробіологія 6, 39-50, 2007
2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20