Ольга Вікторівна Шешукова, Ольга Викторовна Шешукова, Sheshukova O. V.
Ольга Вікторівна Шешукова, Ольга Викторовна Шешукова, Sheshukova O. V.
Українська медична стоматологічна академія, Ukrainian Medical Stomatological Academy, Украинская
Підтверджена електронна адреса в umsa.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Активность кариеса временных зубов и его осложнений у детей с факторами риска
ОВ Шешукова, ОВ Шешукова, ЛФ Каськова, ЛФ Каськова
Українська медична стоматологічна академія, 2001
242001
Показники ураженості карієсом та його ускладненнями в дітей у регіоні з високим умістом фтору в питній воді
ОВ Шешукова, ВП Труфанова
Український стоматологічний альманах, 2011
202011
Місце та роль самостійної роботи студента в кредитно-модульній системі організації навчального процесу
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОВ Шешукова, НМ Лохматова, Т Шарбенко
102013
Роль пародонтопатогенної інфекції в розвитку періодонтитів тимчасових зубів
ОВ Шешукова, ОВ Шешукова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2006
102006
Dosvid uprovadzhennia novykh form orhanizatsii navchalnoho protsesu v umovakh kredytno-modulnoi systemy [Experience of introduction of new forms of organization of educational …
VM Zhdan, VM Bobyrov, OV Sheshukova
Intehratsiia ukrainskoi medychnoi osvity v yevropeiskyi ta amerykanskyi …, 2006
82006
Підготовка стоматологів в Україні і Болонський процес
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОВ Шешукова, VM Zhdan, VM Bobyryov, ...
Медична освіта, 37-39, 2007
72007
Досвід упровадження нових форм організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОВ Шешукова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2006
72006
Morphological study of enamel and dentin teeth with carious process and non-carious lesions
IM Tkachenko, NN Brailko, VV Kovalenko, ZJ Nazarenko, OV Sheshukova
Wiadomosci Lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 71 (5), 1002-1005, 2018
62018
Studing the skills attitudes on factors affecting dental health of children
IS Holovanova, OV Sheshukova, VP Trufanova, SS Bauman, NA Bilous, ...
Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, 2018
62018
Характеристика ураженості карієсом дітей та підлітків м. Полтава
ТВ Поліщук, ВП Труфанова, АІ Падалка, ОВ Шешукова, ТВ Полищук, ...
Одеський науково-дослідний інститут стоматології, 2014
62014
Сучасні підходи до забезпечення якісної освіти лікарів-стоматологів
ВМ Ждан, ВМ Бобирьов, ОВ Шешукова, СМ Білаш, НМ Лохматова, ...
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2013
62013
Communication and interpersonal skills in practice of pediatric dentistry
AI Padalka, VP Trufanova, TV Polishchuk, VG Kostenko, OV Sheshukova
Мир медицины и биологии, 2018
52018
Monitiring of efficiency of dental caries management in childrens temporary teeth throughout Poltava oblast
OV Sheshukova, VP Trufanova, TV Polishchuk, KS Kazakova, ...
Fundacja Lekarzy Polskich-Pro-Medica, 2018
52018
Suchasni pidkhody do zabezpechennya yakisnoyi osvity likariv-stomatologiv [The modern approach in providing the quality training for the dentists]
VM Zhdan, VM Bobyryov, OV Sheshukova, SM Bilash, NM Lochmatova, ...
Medical education 2, 65-8, 2013
52013
Профілактика карієсу в дітей, що проживають в зоні ендемічного флюорозу, з використанням лікувально–профілактичного комплексу
ВП Труфанова, ОВ Шешукова, ОА Макаренко, ВП Труфанова, ...
Одеський науково-дослідний інститут стоматології, 2013
52013
Характер відповіді імунних клітин прикореневої грануляційної тканини на окремі пародонтопатогенні мікроорганізми при періодонтитах тимчасових зубів у дітей
ОВ Шешукова
Український стоматологічний альманах, 2009
52009
Зв’язок між наявністю пародонтопатогенної інфекції у кореневих каналах і гістологічними особливостями грануляційної тканини при хронічному періодонтиті тимчасових зубів
ОВ Шешукова, ІП Кайдашев, В Шинкевич
Вісник проблем біології і медицини, 413-416, 2006
52006
Вплив хронічного запалення періодонту і тимчасового зубу на резорбцію його коренів
ОВ Шешукова, ОВ Шешукова
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна …, 2005
52005
Состояние ротовой жидкости у детей при разных сроках прорезывания постоянных зубов
ОВ Шешукова, ОВ Шешукова
Українська медична стоматологічна академія, 1996
51996
Використання інноваційних технологій в навчальному процесі лікарів-стоматологів під час всесвітньої пандемії
ОВ Шешукова, АС Мосієнко, ТВ Поліщук, ОВ Шешукова, АС Мосиенко, ...
Бердянський державний педагогічний університет, 2020
42020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20