Олег Кравчук
Олег Кравчук
доцент кафедри кримінального права та процесу Хмельницького університету управління та права
Підтверджена електронна адреса в univer.km.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні
ЮВ Циганюк, ОВ Кравчук, СА Крушинський
112014
Інформаційна діяльність у правознавстві: монографія
П Біленчук, О Кравчук, В Міщенко, Ю Пілюков
К.: Наука і життя, 2007
102007
Сучасний тероризм: світові, вітчизняні та регіональні тенденції: навч. посіб
ПД Біленчук, ВВ Кравчук, ОВ Кравчук, ВМ Кулик
Біленчук ПД, Кравчук ВВ, Кравчук ОВ, Кулик ВМ–Хмельницький: ХмЦНТЕІ, 2008
92008
Проблеми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів проти довкілля в умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України
ЮМ Туровець, ОВ Кравчук
72014
Порядок призначення судових експертиз у сфері інтелектуальної власності за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
ОВ Кравчук, ЮВ Циганюк
Криміналістичний вісник, 34-45, 2013
72013
Особа злочинця у справах про порушення авторського права і суміжних прав
ОВ Кравчук
Публічне право, 278-285, 2011
42011
Комп’ютерний тероризм: суперхакери, кібертерористи, кіберкриміналісти: Монографія
ПД Біленчук, МВ Гуцалюк, ОВ Кравчук, МВ Козир
Київ: Наука і життя, 2008
42008
Зарубежный опыт в противодействии преступлениям, связанных с нарушением авторского права и смежных прав
ОВ Кравчук
Вопросы российского и международного права, 92-111, 2013
22013
Класифікація способів вчинення злочинних порушень авторського права і суміжних прав
ОВ Кравчук
Митна справа, 74, 2011
22011
Поняття криміналістичної характеристики злочинів
ОВ Кравчук
Університетські наукові записки, 201-205, 2009
22009
Комп’ютерний тероризм: практика запобігання, протидії, розслідування: навч. посібник
ПД Біленчук
Хмельницький: Хм ЦНТЕІ, 2008
22008
ДЕРЖАВНЕ ТЕХНІКО-КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ФОРМИ ТА СПЕЦИФІКА ЗАСТОСУВАННЯ
КО В.
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ 30 (69 (4)), 73-75, 2019
1*2019
Побудова інформаційної структури розкриття і розслідування злочинів в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю
ОВ Кравчук
Інвестиції: практика та досвід, 90-93, 2019
12019
Розробка моделі дослідження механізму злочину в державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю
ОВ Кравчук
Інвестиції: практика та досвід, 45-47, 2019
12019
ПОБУДОВА ІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ФОРМАЛІЗАЦІЇ ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИХ ДАНИХ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
КО В.
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 55-57, 2019
1*2019
ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
КО Вікторович
електронне наукове фахове видання ХНТУ 1, 2019
1*2019
Структурування процесу розкриття злочинів у державному управлінні експертно-криміналістичною діяльністю
ОВ Кравчук
Інвестиції: практика та досвід, 103-105, 2019
12019
Напрями застосування спеціальних методів криміналістики у процесах забезпечення державної безпеки
ОВ Кравчук
Інвестиції: практика та досвід, 104-107, 2019
12019
Формалізація інформаційного механізму державного управління у сфері охорони громадського порядку (на прикладі розслідування злочинів)
ОВ Кравчук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 185-189, 2019
12019
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ У ПРОЦЕСАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКСПЕРТНОКРИМІНАЛІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ОВ Кравчук
12019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20