Корбутяк Василь, Vasyl Korbutiak
НазваПосиланняРік
Ідентифікація коефіцієнта шорсткості річкових заплав за даними дистанційного зондування для підтримки математичного моделювання неусталеного руху води при повенях
А Лагоднюк, В Корбутяк, Д Стефанишин
Екологічна безпека та природокористування. Збірник наук. праць, 83-94, 2016
22016
Застосування вегетаційних індексів для дослідження трансформації ландшафтів Полісся
АМ Лагоднюк, ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи автоматизації гірничого виробництва” студентами напряму підготовки 6.050301 “Гірництво”
РВ Жомирук
12014
Стефанишин ДВ, Корбутяк ВМ, Косинська ІЕ Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
Математичне моделювання в економіці 14 (1), 92-104, 2019
2019
Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
Математичне моделювання в економіці, 92-104, 2019
2019
ГІС в управлінні територіями (укр.) GIS in territory management (en.)
ВМ Корбутяк
2019
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Туроперейтинг» для здобувачів вищої освіти (першого) бакалаврського рівня денної форми навчання напряму …
СІ Коротун, ТМ Скорина, МС Яковишина
2019
Лісові екосистеми та ГІС-технологій у лісовому господарстві (укр.) Forest ecosystems and GIS technologies in forestry (en.)
ВМ Корбутяк
2019
Геоінформаційне картографування (укр.) Mapping with GIS (en.)
ВМ Корбутяк
2019
ПРО РИЗИКИ БУДІВНИЦТВА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ДНІСТРОВСЬКОМУ КАНЬЙОНІ
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ЯВ Ходневич
Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XX …, 2019
2019
Оцінювання стоку за даними ДЗЗ
В Корбутяк, Ж Наконечна
2018
ДЗЗ в задачах прогнозування небезпечних берегових розмивів
Д Стефанишин, В Корбутяк, Я Ходневич
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна, ОМ Придатко
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології …
АМ Прищепа, ІМ Борщевська, ЗМ Буднік
2018
Трансформації мінімального стоку р. Случ та їх вплив на Новоград-Волинське водосховище як об’єкт місцевої критичної інфраструктури
ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Математичне моделювання в економіці, 70-81, 2018
2018
ВМ КОРБУТЯК, ДВ СТЕФАНИШИН ТРАНСФОРМАЦІЇ МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ р. СЛУЧ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТ МІСЦЕВОЇ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Математичне моделювання в економіці, 2018
2018
Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни «Законодавче забезпечення кадастру нерухомості» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
АГ Ліщинський, ВМ Корбутяк, ОМ Придатко, ОС Круглик
2018
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНА РЕКИ ГОРЫНЬ В ПРЕДЕЛАХ ЗАПАДНОГО ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ//ACTUAL PROBLEMS OF WATER RESOURCES USE IN THE GORYN RIVER …
ИВ Гопчак, ВМ Корбутяк, ТА Басюк
Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa I Wodna W Kształtowaniu Środowiska.–Nr 16 …, 2017
2017
Імітаційне моделювання умов виникнення місцевих розмивів русел рік
ЯВ Ходневич, ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк
Юстон, 2017
2017
Геоінформаційне моделювання ландшафтної структури національного природного парку «Дермансько-Острозький»
ВМ Корбутяк, АМ Лагоднюк, ОВ Головко
Матеріали конференції VI Всеукраїнського з’їзду екологів, 21-22 вересня 2017 р., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20