Корбутяк Василь, Vasyl Korbutiak
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідентифікація коефіцієнта шорсткості річкових заплав за даними дистанційного зондування для підтримки математичного моделювання неусталеного руху води при повенях
А Лагоднюк, В Корбутяк, Д Стефанишин
Екологічна безпека та природокористування. Збірник наук. праць, 83-94, 2016
22016
Situational predictive modelling of the flood hazard in the Dniester river valley near the town of Halych
DV Stefanyshyn, VM Korbutiak, YD Stefanyshyna-Gavryliuk
Екологічна безпека та природокористування, 16-27, 2019
12019
Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
Математичне моделювання в економіці, 2019
12019
Застосування вегетаційних індексів для дослідження трансформації ландшафтів Полісся
АМ Лагоднюк, ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни" ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАТИКИ" для студентів за напрямом підготовки 6.080101" Геодезія, картографія та землеустрій …
ВМ Корбутяк, АВ Люсак, РМ Янчук
12013
Силабус навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня, які навчаються за освітньо-професійною …
ВМ Корбутяк
2020
Силабус навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу»» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня, які навчаються за освітньо-професійною …
ВС Мошинський, ВМ Корбутяк
2020
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в задачах моніторингу» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо …
ВС Мошинський, АВ Люсак, РБ Шульган, ВМ Корбутяк
2020
Методичні вказівки до підготовки кваліфікаційних випускових робіт для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньо-професійними програмами «Землеустрій та …
АГ Ліщинський, РБ Шульган, ВМ Корбутяк, ОА Лагоднюк, АМ Лагоднюк, ...
2020
Стефанишин ДВ, Корбутяк ВМ, Косинська ІЕ Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
Математичне моделювання в економіці 14 (1), 92-104, 2019
2019
ОСВІТНЬО–ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ» другого рівня вищої освіти за спеціальністю 193 «Геодезія та землеустрій» галузі знань 19 «Архітектура та …
ВМ Корбутяк, ВС Мошинський, ОА Лагоднюк, АГ Ліщинський
2019
ДВ СТЕФАНИШИН, ВМ КОРБУТЯК, ІЕ КОСИНСЬКА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІНЛИВОСТІ СТОКУ РІЧКИ СЛУЧ ЗА ДАНИМИ ГІДРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ ВИСНАЖЕННЯ ЇЇ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
2019
ГІС в управлінні територіями (укр.) GIS in territory management (en.)
ВМ Корбутяк
2019
Лісові екосистеми та ГІС-технологій у лісовому господарстві (укр.) Forest ecosystems and GIS technologies in forestry (en.)
ВМ Корбутяк
2019
Геоінформаційне картографування (укр.) Mapping with GIS (en.)
ВМ Корбутяк
2019
ПРО РИЗИКИ БУДІВНИЦТВА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ДНІСТРОВСЬКОМУ КАНЬЙОНІ
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ЯВ Ходневич
Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XX …, 2019
2019
Оцінювання стоку за даними ДЗЗ
В Корбутяк, Ж Наконечна
2018
ДЗЗ в задачах прогнозування небезпечних берегових розмивів
Д Стефанишин, В Корбутяк, Я Ходневич
2018
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна, ОМ Придатко, ...
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології …
АМ Прищепа, ІМ Борщевська, ЗМ Буднік
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20