Корбутяк Василь, Vasyl Korbutiak
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ідентифікація коефіцієнта шорсткості річкових заплав за даними дистанційного зондування для підтримки математичного моделювання неусталеного руху води при повенях
А Лагоднюк, В Корбутяк, Д Стефанишин
Екологічна безпека та природокористування. Збірник наук. праць, 83-94, 2016
22016
Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
Математичне моделювання в економіці, 2019
12019
Застосування вегетаційних індексів для дослідження трансформації ландшафтів Полісся
АМ Лагоднюк, ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Матеріали конференції V Всеукраїнського з’їзду екологів, 23-26 вересня 2015 р., 2015
12015
Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни" ОСНОВИ ГЕОІНФОРМАТИКИ" для студентів за напрямом підготовки 6.080101" Геодезія, картографія та землеустрій …
ВМ Корбутяк, АВ Люсак, РМ Янчук
12013
Методичні вказівки по виконанню лабораторних робіт з дисципліни «Сучасні інструментальні методи контролю харчових виробництв»
ЛЮ Матенчук
УНУС, 2020
2020
Стефанишин ДВ, Корбутяк ВМ, Косинська ІЕ Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
Математичне моделювання в економіці 14 (1), 92-104, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія та культура України» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня усіх …
СМ Гуменюк
2019
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Будівельна фізика» для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 191 …
ЄВ Пугачов, ВА Зданевич, СІ Літніцький, ТМ Кундрат
2019
ДВ СТЕФАНИШИН, ВМ КОРБУТЯК, ІЕ КОСИНСЬКА СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІНЛИВОСТІ СТОКУ РІЧКИ СЛУЧ ЗА ДАНИМИ ГІДРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ В КОНТЕКСТІ ВИСНАЖЕННЯ ЇЇ ВОДНИХ РЕСУРСІВ
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ІЕ Косинська
2019
ГІС в управлінні територіями (укр.) GIS in territory management (en.)
ВМ Корбутяк
2019
Лісові екосистеми та ГІС-технологій у лісовому господарстві (укр.) Forest ecosystems and GIS technologies in forestry (en.)
ВМ Корбутяк
2019
Геоінформаційне картографування (укр.) Mapping with GIS (en.)
ВМ Корбутяк
2019
ПРО РИЗИКИ БУДІВНИЦТВА ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ У ДНІСТРОВСЬКОМУ КАНЬЙОНІ
ДВ Стефанишин, ВМ Корбутяк, ЯВ Ходневич
Відновлювана енергетика та енергоефективність у XXI столітті: матеріали XX …, 2019
2019
Оцінювання стоку за даними ДЗЗ
В Корбутяк, Ж Наконечна
2018
ДЗЗ в задачах прогнозування небезпечних берегових розмивів
Д Стефанишин, В Корбутяк, Я Ходневич
2018
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «ГІС в управлінні територіями» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за …
ВМ Корбутяк, АГ Ліщинський, ЖВ Наконечна, ОМ Придатко, ...
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Металеві конструкції» на тему «Робочий майданчик виробничої будівлі» для здобувачів вищої освіти …
ВВ Романюк
2018
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Загальна екологія (та неоекологія)» для студентів спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології …
АМ Прищепа, ІМ Борщевська, ЗМ Буднік
2018
Трансформації мінімального стоку р. Случ та їх вплив на Новоград-Волинське водосховище як об’єкт місцевої критичної інфраструктури
ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Математичне моделювання в економіці, 2018
2018
ВМ КОРБУТЯК, ДВ СТЕФАНИШИН ТРАНСФОРМАЦІЇ МІНІМАЛЬНОГО СТОКУ р. СЛУЧ ТА ЇХ ВПЛИВ НА НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКЕ ВОДОСХОВИЩЕ ЯК ОБ’ЄКТ МІСЦЕВОЇ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
ВМ Корбутяк, ДВ Стефанишин
Математичне моделювання в економіці, 2018
2018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20