Подписаться
Наталія Сороколіт/ Nataliya Sorokolit
Наталія Сороколіт/ Nataliya Sorokolit
ЛДУФК, доцент кафедри ТіМФК ORCID ID 0000-0002-4958-9552; Web of Science ResearcherID is AAM-5494
Подтвержден адрес электронной почты в домене ldufk.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Health complaints and well-being complaints among secondary school children
I BODNAR, Y PETRYSHYN, A SOLOVEI, RYMAROLGA, І LAPYCHAK, ...
Journal of Physical Education and Sport, 905-909, 2016
292016
Нова українська школа: основи Стандарту освіти
ЛМ Гриневич, В Бриндза, О Ляшенко, Р Шиян, П Хобзей, АІ Терещук
Львів: основи Стандарту освіти. Нова українська школа, 2016
262016
Ключові компетентності у фізичному вихованні школярів в рамках реформи"Нова українська школа"
НВ Москаленко, НС Сороколіт, ІХ Турчик
Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково …, 2019
252019
Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варіативних модулів навчальної програми
НС Сороколіт
Львів–2015.–19 с.(Науковий керівник–ОІ Шиян), 2015
222015
Фізична культура в школі : 5 - 9 класи: методичний посібник
СМ Дятленко
К: Літера ЛТД, 2009
22*2009
Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи [Електронний ресурс]
ВІГ ТЮ Круцевич, СМ Дятленко, ІХ Турчик, НС Кравченко, СМ Чешейко, ОМ ...
Режим доступу: http://fizkulturamo. at. ua/load/programmy_po_fizkulture …, 2013
202013
Сучасна навчальна програма як складова забезпечення оптимальної рухової активності школярів середнього шкільного віку
НС Кравченко
Молода спортивна наука України 2 (16), 108 - 112, 2012
20*2012
Фізична культура в школі : 5-11 класи : методичний посібник
СM Дятленка
20*2011
Проблеми впровадження варіативної складової навчальної програми
О Шиян, Н Кравченко
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2012
172012
Характеристика рівня добової рухової активності школярів 5–9 класів
А Кіндзера, І Боднар, Н Сороколіт
Фізична культура, спорт та здоров’я нації: зб. наук. праць./гол. ред. ВМ …, 2017
162017
Здорова школа: рухова активність: навч. посіб./ Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик
О Шиян, Н Сороколіт, І Турчик
16*2013
Improverment of 5-9th Grades Schoolchildren Physical Education in Ukraine by Using Variable Modules Curriculum
N Sorokolit, O Shyyan, M Lukjanchenko, I Turchyk
Journal of Physical Education and Sport, 2110-2115, 2017
152017
Можливості реалізації ключових компетентностей нової української школи у фізичному вихованні школярів
Н Сороколіт
Спортивний вісник Придніпров'я, 167-174, 2019
132019
The Effectiveness of Zumba Kids Implementation into Physical Education of Elementary School Pupils
O Rymar, N Sorokolit, A Solovey, M Yaroshyk, O Khanikiants
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific …, 2021
122021
Типова освітня програма першого циклу початкової освіти
РБ Шиян
Цикл І (1--2 класи). URL: https://mon. gov. ua/storage/app/media/zagalna …, 2018
112018
Розвиток гнучкості учнів 5–9 класів в умовах модульної навчальної програми
Н Сороколіт, О Римар, А Соловей
Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання і …, 2016
112016
Розвиток силових здібностей учнів 5 - 9 класів в умовах нової навчальної програми
Н Сороколіт
Молода спортивна наука України 2 (19), 282-286, 2015
112015
ANALYSIS OF ATTITUDES TO EDUCATIONAL REFORMS IN UKRAINE OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND PRIMARY EDUCATION TEACHERS
N Moskalenko, I Bodnar, N Sorokolit, O Rymar, A Solovey
SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION: Proceedings of the International Scientific …, 2020
102020
Моніторинг стану здоров'я cтудентів І-ІІ курсів
Н Сороколіт, М Кухар
Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ 15 …, 2019
102019
Фізичне виховання школярів в умовах модульного навчання
Н Сороколіт
Молода спортивна наука України 2 (17), 208 - 2011, 2013
102013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20