Подписаться
Костін Ю.Д.
Костін Ю.Д.
Kharkiv National University of Radio Electronics
Подтвержден адрес электронной почты в домене nure.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення місця стратегії розвитку в класифікації стратегій
ЮД Костін, ЮА Левицький
Вісник економічної науки України, 2009
212009
Стратегічний аналіз зовнішнього середовища енергозбутової компанії
НМ Гаращенко, ЮД Костін
Стратегія економічного розвитку України, 111-123, 2013
142013
Стратегія розвитку корпорацій: сутність і ознаки
ЮД Костін, ЮА Левицький
Вісник Хмельницького національного університету, 101-106, 2009
142009
Фактори, що впливають на реалізацію програм енергозбереження на підприємствах ПЕК
Ю Костін, С Пономарьов
Вісник економічної науки України, 2012
72012
Тенденції розвитку електроенергетики: загрози та можливості
КВ Ущаповський, ЮД Костін
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2013
62013
Моделирование экономической оценки влияния энергосбережения на качество жизни населения
АС Дудолад, ЮД Костин
Энергосбережение, энергетика, энергоаудит, 42-51, 2006
62006
Цінові чинники енергозбереження на підприємствах ПЕК
ЮД Костін, ВМ Безлепкін
Вісник економічної науки України, 2012
42012
Аналіз та оцінка стану людських ресурсів національної енергетичної компанії «Укренерго»
ЮД Костін, КВ Ущаповський
Коммунальное хозяйство городов, 383-391, 2010
42010
Вплив реформування ринку електроенергії України на діяльність ДП НЕК Укренерго
КВ Ущаповський, ЮД Костін
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2015
32015
Методология создания и функционирования рынка электроэнергии Украины
КВ Ущаповский, АВ Минкович, ЮД Костин
Экономический вестник университета. Сборник научных трудов ученых и …, 2014
32014
Використання економіко-математичних моделей для прийняття стратегічних управлінських рішень на прикладі енергетичних підприємств
ЮД Костін, ОВ Мінкович
Вісник економічної науки України, 2014
32014
Енергозбереження та енергоефективність: основні напрямки розвитку машинобудівного комплексу в ринкових умовах
ЮД Костін, ОД Пустовий
НТУ" ХПІ", 2014
32014
Формування корпоративної стратегії розвитку регіональних підприємств електроенергетики
ЮА Левицький, ЮД Костін
Вісник Хмельницького національного університету, 248-256, 2009
32009
Інтегральне оцінювання складових мотивації на підприємствах електроенергетики
ДЮ Костін, ВС Телегін, ЮД Костін
Економічний вісник університету, 108-116, 2018
22018
Зарубіжний досвід регулювання електроенергетичної галузі
Ю Костін, В Телегін, Д Костін
Вестник экономической науки Украины, 56-59, 2018
22018
Використання тренінгових технологій для розвитку мотивації персоналу енергетичних підприємств
Ю Костін, О Мінкович
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2014
22014
Проблеми удосконалення організаційно-економічного механізму управління персоналом на електроенергетичних підприємствах
КВ Ущаповський, ЮД Костін
Энергосбережение. Энергетика. Энергоаудит, 2011
22011
Модель оцінки ефективності праці персоналу на енергетичних підприємствах
ЮД Костін, КВ Ущаповський
Інститут економіки промисловості НАН України, 2010
22010
Модели диагностики финансового состояния предприятий ЖКХ в регионах Украины
ПВ Пионтковский, ЮД Костин
Бизнес Информ, 71-77, 2009
22009
Экономическая оценка качества подготовки топ-менеджеров в энергетической отрасли
ЮД Костин
Проблеми науки, 37-42, 2008
22008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20