Кафедра МЗЕІД (менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності)
Кафедра МЗЕІД (менеджменту зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності)
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки
ВІ Захарченко, НМ Корсікова, ММ Меркулов
ЦУЛ, 2012
3672012
Інноваційний менеджмент: теорія і практика в умовах трансформації економіки
ВІ Захарченко, НМ Корсікова, ММ Меркулов
ЦУЛ, 2012
3672012
Міжнародні економічні відносини
ОМ Носик, ЕН Носик
НФаУ, 2014
3242014
Кластерная форма территориально-производственной организации
ВИ Захарченко, ВН Осипов
Одесса:«Фаворит»–«Печатный дом, 2010
1562010
Державне регулювання регіональної економіки
ІВ Запоточний, ВІ Захарченко
Харків: Одіссей 600, 2003
1532003
Экономическая устойчивость предприятия в переходной экономике
ВИ Захарченко
Машиностроитель 1, 9-11, 2002
1162002
Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий
ВИ Захарченко
машиностроитель, 13-17, 1999
1001999
Инновационное развитие в Украине
ВИ Захарченко, НН Меркулов, ЛВ Ширяева
наука, технология, практика, 2011
942011
Трансформаційні процеси у промислових територіальних системах України
ВІ Захарченко
Вінниця: Гіпаніс 548, 2004
822004
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навчальний посібник; 2-ге вид., перероб. та доп
ЮГ Козак, НС Логвінова, ІЮ Сіваченко
Київ: Центр навчальної літератури, 347, 2006
762006
Совершенствование организационно-экономического механизма энергосбережения на ОАО «ММК им. Ильича»
ТИ Марченко
51*2006
Экономический механизм процесса нововведений
ВИ Захарченко
Одесса: ОИУМ, 2002
442002
Экономика предприятия
ЮИ Продиус
Харьков: Изд-во" Одиссей, 2004
432004
Innovatsijnyj menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovation management: theory and practice in the context of transformation of the economy]
VI Zakharchenko, NM Korsikova, MM Merkulov
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, 2012
392012
Innovatsijnyj menedzhment: teoriia i praktyka v umovakh transformatsii ekonomiky [Innovation management: theory and practice in the context of transformation of the economy]
VI Zakharchenko, NM Korsikova, MM Merkulov
Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine, 2012
392012
Стратегический маркетинг на предприятии
ВИ Захарченко, ЭА Кузнецов
Издательство АО БАХВА, 2005
392005
Инновационная система региона
ВИ Захарченко, НН Меркулов
ВИ Захарченко, НН Меркулов–Одесса: Наука и техника.–2005.–116 с, 2005
372005
Экономика предприятия: Учебное пособие
ЮИ Продиус
Харьков: ООО" Одиссей".–2007.–416 с, 2004
372004
Экономика предприятия: Учебное пособие
ЮИ Продиус
Харьков: ООО" Одиссей".–2007.–416 с, 2004
372004
Экономика предприятия: Учебное пособие
ЮИ Продиус
Харьков: ООО" Одиссей".–2007.–416 с, 2004
372004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20