Світлана Бірюченко
Світлана Бірюченко
Державний університет "Житомирська політехніка"
Подтвержден адрес электронной почты в домене ztu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Mechanism of effective formation of income of staff of the enterprise.
S Biryuchenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 (4 …, 2019
32019
Методологічні основи формування доходу персоналу підприємства
СЮ Бірюченко
Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки …, 2010
32010
Mekhanizm formuvannia optymalnoho skladu dokhodiv personalu pidpryiemstv [The mechanism of formation of the optimal composition of staff income of enterprises]
SY Biryuchenko
Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ekonomichni …, 2008
22008
Діагностика доходів працівників сільськогосподарських підприємств України/Стратегія розвитку і реалізації потенціалу АПК
СЮ Бірюченко
22008
OPTIMIZATION OF INCOME OF THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY
G Tarasiuk, T Ostapchuk, T Musiiets, Y Laguta, S Biriuchenko
Financial and credit activity: problems of theory and practice 3 (34), 251 …, 2020
12020
ДОХОД ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ПІДХОДИ ЩОДО ЙОГО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ
СЮ Бірюченко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 11-14, 2009
12009
Механізм формування оптимального складу доходів персоналу підприємств
СЮ Бірюченко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 219-229, 2008
12008
Менеджмент: підручник
https://learn.ztu.edu.ua/mod/folder/view.php?id=15218, 2021
2021
Використання психологічних аспектів соціальної відповідальності в управлінні підприємством
Т Остапчук, С Бірюченко, І Царук
Галицький економічний вісник 68 (1), 119-127, 2021
2021
МОТИВАЦІЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
T Ostapchuk, S Biriuchenko, A Borovska
Соціальна економіка, 181-191, 2020
2020
GENESIS OF LAND OWNERSHIP RELATIONS AS A BASIS FOR THE FORMATION OF INFORMATION SUPPORT OF LAND MANAGEMENT SYSTEM
T Ostapchuk, L Sergiienko, S Biryuchenko, O Lavrenchuk
EAST JOURNAL OF SECURITY STUDIES 6 (1), 141-155, 2020
2020
Формування доходів персоналу підприємств харчової промисловості
СЮ Бірюченко
Житомир-Харків: ДУ «Житомирська політехніка-ХДУХТ, 2020
2020
УПРАВЛіННЯ ВНУТРіШНЬОЮ СОЦіАЛЬНОЮ ВіДПОВіДАЛЬНіСТЮ ПіДПРИєМСТВА: СУТЬ ТА ЕФЕКТИВНіСТЬ РЕАЛіЗАЦії
ТП Остапчук, СЮ Бірюченко
Бизнес Информ, 2020
2020
Optimization of income of the personnel of the enterprises of the food industry
T Ostapchuk, T Musiiets, Y Laguta, S Biriuchenko
Харківський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської справи», 2020
2020
Управление результативностью деятельности предприятия и его персонала
ТП Остапчук, СЮ Бирюченко
БрГТУ, 2020
2020
Управление внутренней социальной ответственностью: сущность и эффективность реализации
ТП Остапчук, СЮ Бирюченко
Бизнес информ, 458-465, 2020
2020
ОПТИМІЗАЦІЯ ДОХОДІВ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
S Tarasiuk, G., Ostapchuk, T., Musiiets, T., Laguta, Y., & Biriuchenko
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 351-358, 2020
2020
Механізм ефективного формування доходу персоналу підприємства
S Biryuchenko
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 5 …, 2019
2019
Мотиваційна складова активізації інноваційного розвитку підприємств промисловості
СЮ Бірюченко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 3-8, 2019
2019
Osnovy pidpryiemnytstva: pidruchnyk [Fundamentals of entrepreneurship: a textbook]
TO Biliak, SY Biriuchenko, KO Buzhymska, VH Vyhovskyi, AI Dankevych, ...
Zhytomyr, Ukraine [in Ukrainian], 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20