Світлана Миколаївна Продащук
Світлана Миколаївна Продащук
УДУЗТ
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Нова концепція тарифної політики для внутрішніх залізничних вантажних перевезень
СМ Продащук, ГЄ Богомазова, РА Пурій, СН Продащук, ...
УкрДУЗТ, 2016
42016
Обгрунтування доцільності формування групових поїздів
ГВ Шаповал, СМ Продащук, АЮ Волкова
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта 19, 2009
32009
Впровадження інноваційних технологій в пасажирських перевезеннях
СМ Продащук, ГВ Шаповал, ОВ Тоцька, ОВ Марченко, ДА Белан
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2018
12018
Вплив високошвидкісних магістралей на інші види транспорту в сучасних умовах
СМ Продащук, ЮВ Биковська, СС Биковська
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2015
12015
Математична модель взаємодії автомобільного і залізничного транспорту при переробці контейнерів
СМ Продащук, ТМ Рахматулоєва, ЮІ Кухарчик
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2013
12013
Обґрунтування доцільності впровадження швидкісних поїздів на напрямку Київ–Львів
СМ Продащук, АО Ковальов, ГВ Шаповал, ВВ Дуля, ГМ Писаренко, ...
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 40-47, 2019
2019
Удосконалення технології контейнерних перевезень на залізницях України
СМ Продащук, КО Коленда, ОГ Ющенко, АВ Журко
Вісник економіки транспорту і промисловості, 56-57, 2018
2018
Удосконалення технології роботи в умовах інтероперабельності
СМ Продащук, МВ Продащук, ОЯ Токарська, МА Халименко
УкрДУЗТ, 2017
2017
Техніко-економічне обґрунтування доцільності закриття малодіяльних контейнерних площадок
СМ Продащук, МВ Літвінцов, ОС Рябошапка, БВ Гудзь
УкрДУЗТ, 2017
2017
Дослідження розподілу навантажувально-розвантажувальних ресурсів при виконанні вантажних операцій
СМ Продащук, ГВ Шаповал, ГЄ Богомазова, МВ Продащук, ...
УкрДУЗТ, 2017
2017
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ПРИ ВИКОНАННІ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ
S Prodashchuk, G Shapoval, G Bogomazova, M Prodashchuk
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2017
2017
Методичні вказівки та завдання для контрольних робіт з дисципліни" Основи охорони праці"
ДС Козодой, МО Мороз
2015
УДОСКОНАЛЕННЯ ПУНКТУ КОМЕРЦІЙНОГО ОГЛЯДУ ПОЇЗДІВ ТА ВАГОНІВ НА СТАНЦІЇ «З» ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ
СМ Продащук, ОМ Ільяшенко
Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного …, 2012
2012
Модель визначення оптимальної технології роботи контейнерного терміналу ст. Харків-Ліски при взаємодії з автотранспортом
СМ Продащук, ТЛ Панченко
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2010
2010
IMPROVEMENT THE WORKS OF FREIGHT FORWARDING SERVICE AT KHARKOV-LISKI STATION
СВ Кравченко, СМ Продащук
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7 (47)), 7-9, 2010
2010
ПропозиціЇ щОдО удосконаленнЯ роботИ З транспОртнО-експедиційнОгО обслуговуваннЯ нА станціЇ харків-ліскИ
СВ Кравченко, СМ Продащук
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 5 (7), 7-9, 2010
2010
Модель визначення оптимальної переробної спроможності вантажних фронтів
СМ Продащук, АО Ковальов
НТУ" ХПІ", 2009
2009
Модель визначення раціонального режиму функціонування складу
СМ Продащук, ГВ Шаповал, АО Ковальов
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2008
2008
Модель визначення оптимального рівня прямого варіанта перевантаження
СМ Продащук, ДІ Мкртичьян
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6), 56-59, 2008
2008
Визначення оптимальної технології роботи вантажних фронтів при прямому варіанті переробки вантажів
СМ Продащук
Сборник научных трудов Донецкого института железнодорожного транспорта, 2007
2007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20