Елена Михайловна Филипенко, Олена Михайлівна Филипенко, Fylypenko O.M.
Елена Михайловна Филипенко, Олена Михайлівна Филипенко, Fylypenko O.M.
Харківський державний університет харчування та торгівлі ХДУХТ
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі :
НО Власова, АМ Волосов, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
ХДУХТ, 2014
272014
Структуризация ресурсного потенциала предприятий торговли
ВА Гросул, ЕМ Филипенко
Бизнес Информ, 2013
9*2013
Оптимізація структури оборотних активів підприємства
ВА Гросул, ОМ Філіпенко
Харків: ХДУХТ, 2011
82011
Управління проектами. Практикум
ОМ Филипенко, ТС Колєснік
Харків: ХДУХТ, 2016
72016
Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами
НО Власова, ВА Гросул, ОМ Филипенко
ХДУХТ, 2009
72009
Процес формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами
ВА Гросул, ОМ Филипенко
Схід, 2010
62010
Формування економічної стратегії підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб./Власова НО, Филипенко ОМ/Формування економічної стратегії …
НО Власова, ОМ Филипенко
ХДАТОХ, 2001
62001
Ціннісно-орієнтоване управління реалізацією ресурсного потенціалу підприємств торгівлі
МВ Чорна, НС Краснокустька, ВА Гросул, ОА Круглова, ОМ Филипенко, ...
Харків: ХДУХТ, 2015
42015
Економіка торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, НС Краснокутська, ОА Круглова, МВ Чорна, ...
СВІТ КНИГ, 2015
4*2015
Систематизація чинників впливу на формування цінової політики підприємств торгівлі
НО Власова, ОМ Филипенко, ВА Гросул
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 398-405, 2009
42009
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ: отчет о НДР
ОДТ С.А. Зубков и др. Н.А. Власова, М.А. Дядюк, Е.А. Круглова, В.А. Сидун, Е ...
Х.: ХГУПТ, 2004
4*2004
Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку
ДО Железняк
4
Український ресторанний бізнес у формуванні продовольчої безпеки в умовах євроінтеграції
М Дядюк, О Филипенко
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 3 (4 …, 2017
32017
Диференціація стратегій залежно від стадії розвитку фінансової кризи на підприємствах торгівлі
ОМ Филипенко
Економічний простір, 205-214, 2015
32015
Систематизація джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі
ОМ Филипенко, ІВ Мілаш
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 105-113, 2012
32012
Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни.
ОМ Филипенко, ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2011
32011
Роль і місце антикризової стратегії в системі антикризового управління торговельним підприємством
ОМ Филипенко, ІВ Зінов’єва
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 499-505, 2009
32009
Технологія розробки ефективної економічної стратегії торговельного підприємства
НО Власова, ОМ Филипенко
Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у …, 2002
3*2002
Сучасний стан і проблеми розвитку торговельної галузі в Україні
ОМ Филипенко, ТС Колєснік
Харків: ХДУХТ, 2018
22018
Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари
НО Власова, ЛІ Безгінова, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
Харків: ХДУХТ, 2012
22012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20