Елена Михайловна Филипенко, Олена Михайлівна Филипенко, Fylypenko O.M.
Елена Михайловна Филипенко, Олена Михайлівна Филипенко, Fylypenko O.M.
Харківський державний університет харчування та торгівлі ХДУХТ
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління оборотними активами в підприємствах роздрібної торгівлі :
НО Власова, АМ Волосов, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
ХДУХТ, 2014
182014
Оптимізація структури оборотних активів підприємства
ВА Гросул, ОМ Филипенко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 172-179, 2011
72011
Структуризація ресурсного потенціалу підприємств торгівлі
ВА Гросул, ОМ Филипенко
Бізнес інформ, 192-197, 2013
6*2013
Процес формування цінової політики підприємств роздрібної торгівлі продовольчими товарами
ВА Гросул, ОМ Филипенко
Схід, 2010
62010
Економіко-організаційні особливості розвитку роздрібної торгівлі хлібом та хлібопродуктами
НО Власова, ВА Гросул, ОМ Филипенко
ХДУХТ, 2009
62009
Формування економічної стратегії підприємств роздрібної торгівлі: навч. посіб./Власова НО, Филипенко ОМ/Формування економічної стратегії …
НО Власова, ОМ Филипенко
ХДАТОХ, 2001
62001
Управління проектами. Конспект лекцій
ОМ Филипенко, ТС Колєснік
Харків: ХДУХТ, 2016
5*2016
Сучасні підходи до класифікації оборотних активів
ІВ Руденко, ОМ Филипенко, МВ Стаднік
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 72-77, 2011
42011
Систематизація чинників впливу на формування цінової політики підприємств торгівлі
НО Власова, ОМ Філіпенко, ВА Гросул
Харків: ХДУХТ, 2009
42009
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕЙ ТОРГОВЛИ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ОТРАСЛИ: отчет о НДР
ОДТ С.А. Зубков и др. Н.А. Власова, М.А. Дядюк, Е.А. Круглова, В.А. Сидун, Е ...
Х.: ХГУПТ, 2004
4*2004
Оцінка основних засобів за міжнародними стандартами обліку
ДО Железняк
4
Економіка торгівлі
НО Власова, ВА Гросул, НС Краснокутська, ОА Круглова, МВ Чорна, ...
СВІТ КНИГ, 2015
3*2015
Формування ефективної цінової політики підприємств торгівлі на продовольчі товари
НО Власова, ЛІ Безгінова, ВА Гросул, МА Дядюк, СО Зубков, ТБ Кушнір, ...
Харків: ХДУХТ, 2012
32012
Планування і контроль на підприємстві: навч. посіб. для самост. вивч. дисципліни.
ОМ Филипенко, ВА Гросул
Х.: ХДУХТ, 2011
32011
Технологія розробки ефективної економічної стратегії торговельного підприємства
НО Власова, ОМ Филипенко
Прогресивні ресурсозберігаючі технології та їх економічне обґрунтування у …, 2002
3*2002
Український ресторанний бізнес у формуванні продовольчої безпеки в умовах євроінтеграції
М Дядюк, О Филипенко
Agricultural and Resource Economics: International Scientific E-Journal 3 (4 …, 2017
22017
Диференціація стратегій залежно від стадії розвитку фінансової кризи на підприємствах торгівлі
ОМ Филипенко
Економічний простір, 205-214, 2015
22015
Систематизація джерел фінансування оборотних активів підприємств торгівлі
ОМ Филипенко, ІВ Мілаш
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 105-113, 2012
22012
Роль і місце антикризової стратегії в системі антикризового управління торговельним підприємством
ОМ Филипенко, ІВ Зінов’єва
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 499-505, 2009
22009
Формування ефективної маркетингової стратегії торговельного підприємства
ОМ Филипенко
Вісник МСУ. Економічні науки, 52-55, 2007
2*2007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20