Підписатись
Ігор Гончаренко (Igor Goncharenko)
Ігор Гончаренко (Igor Goncharenko)
науковий співробітник, Інститут Електродинаміки НАН України (Research Fellow, The Institute of
Підтверджена електронна адреса в ied.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інтелектуальні електричні мережі: елементи та режими за заг. ред. акад. НАН України О.В. Кириленка
ТМ Базюк, ІВ Блінов, ОФ Буткевич, ІС Гончаренко, СП Денисюк, ...
20*2016
Determination of the optimal placement and capacity of distributed generation
LM Lukianenko, IS Goncharenko, OV Blonska
2014 IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2014
132014
Обмеження потужності відновлюваних джерел енергії за умовами приєднання до електричної мережі
ВВ Павловський, ЛМ Лук’яненко, ІС Гончаренко, АМ Захаров
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 18-23, 2016
92016
Стохастичний метод визначення оптимальних місць підключення та потужності джерел розосередженого генерування
ОВ Кириленко, ЛМ Лук'яненко, ІС Гончаренко
Технічна електродинаміка, 62-70, 2017
5*2017
Окремі питання підвищення ефективності методу розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності розосередженої генерації
ІС Гончаренко
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 47-52, 2015
52015
Distributed generation optimal placement. Climatic pattern consideration
IS Goncharenko
2016 2nd International Conference on Intelligent Energy and Power Systems …, 2016
42016
Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюванних джерел енергії до електричних мереж
ІС Гончаренко
Інститут електродинаміки НАН України, 2017
3*2017
Аналіз режимів роботи сонячних електричних станцій залежно від зовнішніх факторів
ЛМ Лук’яненко, ІС Гончаренко
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 5-8, 2016
32016
та ін. Стохастичне моделювання режимів вітрових електростанцій
ВВ Павловський, ЛМ Лук‘яненко, АО Стелюк
Відновлювана енергетика, 58-68, 2013
32013
Визначення оптимальних місць встановлення та величин потужності відновлюваних джерел енергії
ЛМ Лук'яненко, ІС Гончаренко, ОВ Блонська
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 26-33, 2014
12014
КОМБІНОВАНИЙ СТОХАСТИЧНИЙ МЕТОД. ПОРІВНЯННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ, ОТРИМАНИХ РІЗНИМИ МЕТОДАМИ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНОГО РАНЖУВАННЯ РОЗВ’ЯЗКІВ
ЛМ Лук’яненко, ІС Гончаренко
Technical Electrodynamics/Tekhnichna Elektrodynamika, 2019
2019
Анализ эффективности использования метода Монте-Карло для решения задачи определения оптимальных мест установки и мощности источников распределённой генерации
IЛМ Лук'яненко, ІС Гончаренко
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 13-22, 2017
2017
Аналіз ефективності використання методу Монте-Карло для розв’язання задачі визначення оптимальних місць встановлення та потужності джерел розосередженого генерування
ЛМ Лук’яненко, ІС Гончаренко
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України, 13-22, 2017
2017
Ограничение мощности возобновляемых источников энергии по условию присоединения к электрической сети
ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко, ІС Гончаренко, АМ Захаров
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 18-23, 2016
2016
Анализ режимов работы солнечных электрических станций в зависимости от внешних факторов
ЛМ Лук'яненко, ІС Гончаренко
Працi Iнституту електродинамiки Нацiональноi академii наук Украiни, 5-8, 2016
2016
Проблеми ефективного впровадження відновлюваних джерел енергії в електричні мережі
ОВ Кириленко, ЛМ Лук'яненко, ІС Гончаренко
XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Відновлювана енергетика та …, 2016
2016
Науково-прикладний журнал Виходить раз на три місяці З М І С Т
ВВ ПАВЛОВСЬКИЙ, ЛМ ЛУК'ЯНЕНКО, АО СТЕЛЮК, ІС ГОНЧАРЕНКО
2013
Стохастичне моделювання режимів вітрових електростанцій
ВВ Пвловський, ЛМ Лук'яненко, АО Стелюк, ІС Гончаренко, ОВ Леньга
Відновлювана енергетика, 58-68, 2013
2013
Особливості стохастичного моделювання вітряних електричних станцій
ВВ Павловський, ЛМ Лук'яненко, ЄМ Танкевич, ІС Гончаренко
Технічна електродинаміка, 168-173, 2012
2012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–19