Одуд Оксана Анатоліївна (Оksana А. Odud, Гальчевська О.А.)
Title
Cited by
Cited by
Year
ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНИХ НАУКОМЕТРИЧНИХ БАЗ ДАНИХ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
ОА Гальчевська
Інформаційні технології в освіті, 2015
302015
Зміст навчального матеріалу спецкурсу Хмарні інформаційно-аналітичні технології у науково-дослідному процесі
ОМ Спірін, ОА Одуд
Інформаційні технології і засоби навчання 2 (52), 108-120, 2016
242016
Критерії та показники добору наукометричних систем у науково-педагогічних дослідженнях
ОА Гальчевська
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,, 2015
112015
Модель формування інформаційно-комунікаційної компетентності доктора філософії на основі використання хмарних сервісів Google Scholar
ОМ Cпірін, ОА Одуд
Інформаційні технології і засоби навчання, 204-218, 2016
72016
Переваги використання системи Google Scholar у наукових та науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії
ОА Гальчевська
Сборник научных трудов II Международной заочной (с онлайн-участием) научно…, 2015
6*2015
Використання електронних відкритих систем для інформаційно-аналітичної підтримки педагогічних досліджень: словник-довідник
ОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, АВ Кільченко, ТЛ Новицька, ...
ЦП Компринт, 2019
22019
Використання наукометричних платформ у підготовці докторів філософії у галузі педагогічних наук
ОА Гальчевська
ІІТЗН НАПН України, 2015
12015
Проектування моделі використання хмарних інформаційно-аналітичних сервісів системи Google Scholar у підготовці докторів філософії
ОА Гальчевська
Головною проблемою підготовки докторів філософії є адаптація змісту та…, 2015
12015
Інформаційно-аналітична підтримка педагогічних досліджень на основі електронних систем відкритого доступу
ОМ Спірін, СМ Іванова, АВ Яцишин, МА Шиненко, АВ Кільченко, ...
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 2019
2019
7 правил для покращення власного наукометричного профілю Google Scholar
ОА Одуд
Актуальні питання сучасної інформатики, 390-391, 2017
2017
Розвиток інформаційно-аналітичних умінь доктора філософії як складової його ІК-компетентності
ОА Одуд
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті…, 2017
2017
МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-КОМУНИКАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ДОКТОРА ФИЛОСОФИИ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУКОМЕТРИЧЕСКОЙ БАЗЫ GOOGLE SCHOLAR
ОМ Спирин, ОА Одуд
Информационные технологии и средства обучения 56 (6), 204-218, 2016
2016
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА СПЕЦКУРСА" ОБЛАЧНЫЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ ПРОЦЕССЕ"
ОМ Спирин, ОА Одуд
Информационные технологии и средства обучения 52 (2), 108-120, 2016
2016
Змістове наповнення спецкурсу Використання хмарних інформаційно-аналітичних технологій у науково-дослідному процесі
ОА Одуд
Актуальні питання сучасної інформатики 3, 9-14, 2016
2016
Особливості використання мобільного доступу до наукометричної системи Google Scholar для моніторингу впровадження результатів науково-педагогічних досліджень
ОА Гальчевська
Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка, 31-38, 2016
2016
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СИСТЕМИ GOOGLE SCHOLAR
ОО А.
2016
Особливості підготовки докторів філософії з використанням міжнародних наукометричних баз даних.
ОА Одуд
http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/20612, 2016
2016
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ НАУКОМЕТРИЧЕСКИХ БАЗ ДАННЫХ ОТКРЫТОГО ДОСТУПА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ОА Гальчевська
Інформаційні технології в освіті, 115-126, 2015
2015
Використання наукометричних платформ у підготовці докторів філософії у галузі педагогічних наук
ОА Одуд
2015
Мобільний доступ до наукометричних систем у науково-педагогічних дослідженнях майбутніх докторів філософії
ОА Гальчевська
Навчально-науковий інститут комп'ютерних інформаційних технологій…, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20