Підписатись
Хрик Василь Михайлович
Хрик Василь Михайлович
Білоцерківський НАУ
Підтверджена електронна адреса в nubip.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Aerodynamic properties of windbreaks of various designs formed by thinning in central Ukraine
V Yukhnovskyi, O Polishchuk, G Lobchenko, V Khryk, S Levandovska
Agroforestry Systems 95 (5), 855-865, 2021
62021
Протиерозійні лісові насадження яружно-балкових систем: монографія
ВЮ Юхновський, СМ Дударець, ВМ Малюга, ВМ Хрик
К.: Вид-во" Кондор 511, 2013
62013
Stability of natural regeneration at ravine-gylly systems
KV Mykhailovych, KI Vasyliovych, NV Valeravich, RS Uladzimiravich, ...
Труды БГТУ. Серия 1: Лесное хозяйство, природопользование и переработка …, 2021
42021
Протиерозiйнi лiсовi насадження яружно-балкових систем: монографiя
ВЮ Юхновський, СМ Дударець, ВМ Малюга, ВМ Хрик
32013
Протиерозійні властивості соснових насаджень на яружно-балкових системах центральної частини Придніпровського Правобережного Лісостепу
ВМ Хрик
Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. Київ, 2011, 2011
3*2011
Stan kultur sosny na erodovanykh zemliakh Prydniprovia [State of pine plantations on the eroded lands at the Dnieper]
VM Khryk
Proceedings of Kharkiv NAU, no 5, 172-179, 2010
32010
Скріплювальні властивості кореневих систем сосни звичайної на яружно-балкових землях
ВМ Малюга, ВМ Хрик
Наукові доповіді НУБіП. Київ, 20, 2010
32010
Natural regeneration of ravine-gally systems and former arable lands in Ovruch region
VM Khryk, VM Maliuha, IV Kimeichuk, VS Khakhula, VY Yukhnovskyi
Modern scientific researches, 28-37, 2020
22020
Санітарний стан соснових насаджень на рекультивованих землях
ВЮ Юхновський, ІА Проценко, ВМ Хрик
Науковий вісник НЛТУ України, 2018
22018
Атлас фітоіндикаторів типів лісорослинних умов Лісостепу України
ВЮ Юхновський
Юхновський ВЮ, Левандовська СМ, Хрик ВМ–Біла Церква: Білоцерківдрук, 2013
22013
ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВМ Хрик
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 166-171, 2021
12021
Природне поновлення сосни звичайної на яружно-балкових землях придніпров’я
ВМ Малюга, ВМ Маурер, ВМ Хрик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2018
12018
Стан полезахисних лісових насаджень Білоцерківського національного аграрного університету
ВМ Хрик, СМ Левандовська
Науковий вісник НЛТУ України 26 (3), 187-192, 2016
12016
Особливості росту сосни звичайної у штучних і природних захисних лісових насадженнях
ВМ Хрик
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2013
12013
Стан культур сосни на еродованих землях Придніпров’я
ВМ Хрик
Вiсник наукових праць ХНАУ, 172, 2010
12010
Природне поновлення ялини європейської на яружно-балкових системах Овруччини.«
ВМ Хрик, ІВ Кімейчук
Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, лісовому та садово …, 0
1
ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА
В Хрик
Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету, 50-58, 2022
2022
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ НА ОСНОВІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ВИРОБНИЧИХ СИТУАЦІЙ
ВМ Хрик
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 153-160, 2022
2022
Система професійної мотивації та ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців лісового господарства
ХВ М.
Acta Paedagogica Volynienses 1 (6), 188-196, 2022
2022
Оценка потери биотической устойчивости природных древостоев, растущих на овражно-балочных и деградированных землях правобережной лесостепи
ВМ Хрик, ВС Хахула, ИВ Кимейчук, СН Левандовска, СВ Ребко
БГТУ, 2022
2022
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20