Костенко Марина Владимировна/Костенко МВ/ Kostenko MV
Костенко Марина Владимировна/Костенко МВ/ Kostenko MV
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Национальный юридический университет
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Криміналістична характеристика вбивств на замовлення
МВ Костенко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 09 “Кримінальний процес і криміналістика, 2003
162003
Вбивства на замовлення: криміналістична характеристика: Монографія
МВ Костенко
За ред. проф. Коновалової ВО–Х.: Видавець СПД ФО Вапнярчук НМ, 163-165, 2006
152006
Психологічні характеристики організованих злочинних груп
МВ Костенко
Форум права, 150–154-150–154, 2014
22014
Психологічні аспекти структури організованих злочинних груп корисливо-насильницької спрямованості
МВ Костенко
Проблеми законності, 169-174, 2014
22014
Убивства на замовлення: структура організованих злочинних груп
МВ Костенко
Проблеми законності.–2004.–Вип 70, 90-95, 0
2
Психологические аспекты структуры организованных преступных групп корыстно-насильственной направленности
МВ Костенко
Проблемы законности, 2014
12014
ЩОДО ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ОРГАНІЗОВАНИМИ ГРУПАМИ
МВ Костенко
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2017
2017
СЕКЦИЯ № 7. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС, КРИМИНАЛИСТИКА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 12.00. 09)
МВ Костенко
Теоретические и практические аспекты развития юридической науки./Сборник, 94, 2016
2016
КОНФЛИКТНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ
МВ Костенко
Теоретические и практические аспекты развития юридической науки, 94-99, 2016
2016
Использование криминалистического учета огнестрельного оружия при расследовании преступлений, совершаемых организованными группами
МВ Костенко
Теорія і практика правознавства 2 (8), 2015
2015
Використання криміналістичного обліку вогнепальної зброї при розслідуванні злочинів, вчинених організованими групами
M Kostenko
Теорія і практика правознавства 2 (8), 21-21, 2015
2015
Use of firearms criminal records in the investigation of crimes committed by organized groups
МВ Костенко
Theory and practice of jurisprudence 2 (8), 21, 2015
2015
Деякі питання розслідування підробки паспортів, що вчиняються організованими злочинними групами
МВ Костенко
Форум права, 123–127-123–127, 2015
2015
Озброєність як ознака злочинної організації: роль судової балістики при розслідуванні бандитизму
МВ Костенко
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
An armament as a sign of criminal organizations: the role of judicial ballistics at investigation of banditry
МВ Костенко
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 36, 2014
2014
Вооруженность как признак преступной организации: роль судебной баллистики при расследовании бандитизма
МВ Костенко
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
Формирование показаний свидетелей и потерпевших: влияние темперамента на достоверность восприятия
МВ Костенко
Теорія та практика судової експертизи і криміналістики, 126-133, 2011
2011
Проблеми законності. 2007. Вип. 88
АП Евсеев, ВІ Козлов, ОС Башняк, ВИ Лозо, ЛН Армаш, МО Дурсунов, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2007
2007
Проблеми законності. 2005. Вип. 74
ОР Дашковська, ВИ Лозо, СГ Серьогіна, ВЮ Чуйкова, ОЭ Симсон, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005
2005
Проблеми законності. 2005. Вип. 75
ВІ Крат, ОВ Нестеренко, ІВ Гетьман, ОЮ Лялюк, ДС Сірик, ...
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2005
2005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20