Follow
Проблеми економіки, Проблемы экономики, The Problems of Economy
Проблеми економіки, Проблемы экономики, The Problems of Economy
Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України
Verified email at problecon.com - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Фінансова безпека підприємства в сучасних економічних умовах: теоретичний аспект
ОЮ Амосов
Проблеми економіки, 76-80, 2011
652011
Сутність та еволюція поняття економічна безпека
ІВ Голіков
Проблеми економіки, 309-314, 2014
642014
Аналіз сучасних тенденцій та динаміки розвитку електронної торгівлі на підприємствах України
СВ Маловичко
Проблеми економіки, 71-77, 2015
622015
Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти
ГВ Возняк
Проблеми економіки, 253-257, 2015
592015
Життєвий цикл підприємства: сутність, моделі, оцінка
ОІ Матюшенко
Проблеми економіки 4, 82-91, 2010
562010
Оценка потенциала конкурентоспособности как основного аспекта развития предприятия
ОЮ Амосов
Проблемы экономики, 79-83, 2011
512011
Науково-методичні аспекти обліково-аналітичного забезпечення управління прибутком підприємства
АО Касич, РМ Циган, ОІ Карбан
Проблеми економіки, 2013
472013
Методические подходы к оценке конкурентоспособности региональных коммерческих банков
СА Чернова, МЮ Алиева
Journal of new economy, 89-99, 2015
462015
Аудит інформаційної безпеки банку при роботі з електронними грошима
ОВ Мельниченко
Проблеми економіки, 341-347, 2013
422013
Самозанятость населения и теневой рынок труда в России
АП Киреенко, МО Климова
Проблемы экономики, 8-14, 2012
402012
Концептуальні засади моделювання та управління логістичним ризиком підприємства
ВВ Вітлінський, ВІ Скіцько
Проблеми економіки, 246-253, 2013
382013
Перспективи реформування податкової системи України в умовах євроінтеграції
АВ Гречко
Проблеми економіки, 60-70, 2014
352014
Інвестиційно-інноваційний механізм забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств
ВВ Козик, ОЮ Ємельянов, ТО Петрушка
Проблеми економіки, 52-58, 2014
342014
Развитие налогообложения индивидуальных предпринимателей и борьба с уклонением от уплаты налогов
АП Киреенко, МО Климова
Регион: экономика и социология, 142-159, 2012
332012
Анализ социально-экономического развития проблемных регионов стран Европейского Союза
ИВ Ярошенко
Проблемы экономики, 45-53, 2014
312014
Діагностика фінансового, виробничого, трудового, соціально-економічного та інноваційно-інвестиційного потенціалів і аналіз потенційних ризиків підприємства в умовах невизначеності
РМ Скриньковський
Проблеми економіки, 186-193, 2015
302015
Теоретические аспекты оценки эффективности управления предприятием
НН Яркина
Проблемы экономики, 279-285, 2014
302014
Туристичний потенціал: методи оцінювання та інноваційний розвиток
ГІ Михайліченко
Проблеми економіки, 115-123, 2013
302013
Концептуальные подходы к моделированию финансовой безопасности государства
ЛС Гурьянова, ВВ Непомнящий
Проблемы экономики, 232-236, 2012
302012
Світовий досвід державного регулювання підприємництва
ІС Біла, НМ Салатюк
Видавничий Дім «ІНЖЕК», 2014
282014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20