Леонід Крупельницький /Крупельницкий /Krupelnytskyi
Леонід Крупельницький /Крупельницкий /Krupelnytskyi
Вінницький національний технічний університет, кафедра обчислювальної техніки
Подтвержден адрес электронной почты в домене vntu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів
ЛВ Крупельницкий, ОД Азаров, АД Азаров
ВНТУ, 2005
442005
Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП
ОД Азаров, ОО Решетнік, ВА Гарнага, ЛВ Крупельницький
Національний авіаційний університет, 2006
102006
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни" Основи менеджменту"
ІВ Сіренко, ОО Поткін
62012
Особливості формування компонентних структур тестування для систем внутрішньосхемного пошуку несправностей цифрових пристроїв
СІ Перевозніков, ЛВ Крупельницький, ВС Озеранський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 81-85, 2012
62012
Характеристики і структури багатоканальних АЦ-систем, що самокорегуються, для аналізу аудіо сигналів
ЛВ Крупельницький
ВНТУ, 2016
52016
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
5*2013
Математичні моделі динамічних похибок I-го роду для швидкодіючих порозрядних АЦП із ваговою надлишковістю
ОД Азаров, ОО Решетнік, ЛВ Крупельницький
ВНТУ, 2009
52009
Аналоговые устройства самокоррегирующихся АЦП для систем измерения и обработки низкочастотных сигналов
ЛВ Крупельницкий
41994
Коригування статичних похибок вимірювального каналу ІВС, який містить АЦП із ваговою надлишковістю
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, АВ Снігур, ВА Гарнага, ОО Решетнік
Національний авіаційний університет, 2007
32007
Визначення параметрів геометричних спотворень у телевізійних системах
ЛВ Крупельницький, СВ Лисюк
ВНТУ, 2003
22003
ГИС термоститированного источника опорного напряжения для самокорректирующихся ПФИ
АД Азаров, ВЯ Стейскал, ЛВ Крупельницкий, ОВ Коваль
Проблемы создания преобразователей формы информации. Тез. докл, 41-42, 0
2
Television rating control in the multichannel environment using trend fuzzy knowledge bases and monitoring results
O Azarov, L Krupelnitsky, H Rakytyanska
Data 3 (4), 57, 2018
12018
Система дистанційної колективної самопідготовки
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, ОІ Черняк, ВВ Залізецький
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 36 (2), 15-20, 2016
12016
Полігармонійні методи вимірювання частотних характеристик звукових каналів і трактів
ОД Азаров, ВА Гарнага, ЛВ Крупельницький, ДЮ Позняк
ВНТУ, 2015
12015
Високоточні аналого-цифрові системи опрацювання біомедичних сигналів
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, СВ Богомолов
ВНТУ, 2013
12013
Штучні генерувальні структури діагностування цифрових пристроїв
СІ Перевозніков, ЛВ Крупельницький, ВС Озеранський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 82-88, 2013
12013
Адаптивне визначення голосової активності при дельта-ущільненні мовленнєвих сигналів
ОМ Ткаченко, ЛВ Крупельницький, СВ Хрущак
ВНТУ, 2011
12011
Структурна і алгоритмічна організація швидкодіючих АЦП порозрядного врівноваження і ЦАП з ваговою надлишковістю
ЛВ Крупельницький, ОО Решетнік
ВНТУ, 2010
12010
Комп'ютерна електроніка. Лабораторний практикум
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, ВВ Байко
ВНТУ, 2001
12001
Аналогові пристрої самокоригуючих АЦП для систем вимірювання та обробки низькочастотних сигналів
ЛВ Крупельницький, ЛВ Крупельницкий
Вінницький політехнічний інститут, 1994
11994
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20