Леонід Крупельницький /Крупельницкий /Krupelnytskyi
Леонід Крупельницький /Крупельницкий /Krupelnytskyi
Вінницький національний технічний університет, кафедра обчислювальної техніки
Підтверджена електронна адреса в vntu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналого-цифрові пристрої систем, що самокоригуються, для вимірювань і обробляння низькочастотних сигналів
ЛВ Крупельницкий, ОД Азаров, АД Азаров
ВНТУ, 2005
442005
Методи побудови ЦАП із ваговою надлишковістю на базі двійкових ЦАП
ОД Азаров, ОО Решетнік, ВА Гарнага, ЛВ Крупельницький
Національний авіаційний університет, 2006
122006
Особливості формування компонентних структур тестування для систем внутрішньосхемного пошуку несправностей цифрових пристроїв
СІ Перевозніков, ЛВ Крупельницький, ВС Озеранський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 81-85, 2012
62012
Характеристики і структури багатоканальних АЦ-систем, що самокорегуються, для аналізу аудіо сигналів
ЛВ Крупельницький
ВНТУ, 2016
52016
Математичні моделі динамічних похибок I-го роду для швидкодіючих порозрядних АЦП із ваговою надлишковістю
ОД Азаров, ОО Решетнік, ЛВ Крупельницький
ВНТУ, 2009
52009
Аналоговые устройства самокорректирующихся АЦП для систем измерения и обработки низкочастотных сигналов
ЛВ Крупельницкий
–Винниц. политех. ин-т, 1994
41994
Коригування статичних похибок вимірювального каналу ІВС, який містить АЦП із ваговою надлишковістю
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, АВ Снігур, ВА Гарнага, ОО Решетнік
Національний авіаційний університет, 2007
32007
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Навчальний тренінг з обліку і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання
ОМ Боровик
2*2017
Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни" Виробничо-технічна база підприємств автомобільного транспорту» за напрямком «Проектування автотранспортних …
ВВ Біліченко, ЄВ Смирнов, СО Романюк
ВНТУ, 2013
22013
Визначення параметрів геометричних спотворень у телевізійних системах
ЛВ Крупельницький, СВ Лисюк
ВНТУ, 2003
22003
ГИС термоститированного источника опорного напряжения для самокорректирующихся ПФИ
АД Азаров, ВЯ Стейскал, ЛВ Крупельницкий, ОВ Коваль
Проблемы создания преобразователей формы информации. Тез. докл, 41-42, 0
2
Система дистанційної колективної самопідготовки
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, ОІ Черняк, ВВ Залізецький
Інформаційні технології та комп'ютерна інженерія 36 (2), 15-20, 2016
12016
Високоточні аналого-цифрові системи опрацювання біомедичних сигналів
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, СВ Богомолов
ВНТУ, 2013
12013
Штучні генерувальні структури діагностування цифрових пристроїв
СІ Перевозніков, ЛВ Крупельницький, ВС Озеранський
Вісник Вінницького політехнічного інституту, 82-88, 2013
12013
Адаптивне визначення голосової активності при дельта-ущільненні мовленнєвих сигналів
ОМ Ткаченко, ЛВ Крупельницький, СВ Хрущак
ВНТУ, 2011
12011
Структурна і алгоритмічна організація швидкодіючих ацп порозрядного врівноваження і цап з ваговою надлишковістю
ЛВ Крупельницький, ОО Решетнік
ВНТУ, 2010
12010
Комп'ютерна електроніка. Лабораторний практикум
ОД Азаров, ЛВ Крупельницький, ВВ Байко
ВНТУ, 2001
12001
Аналогові пристрої самокоригуючих АЦП для систем вимірювання та обробки низькочастотних сигналів
ЛВ Крупельницький, ЛВ Крупельницкий
Вінницький політехнічний інститут, 1994
11994
Комп’ютерні програмно-апаратні засоби контролю якості багатоканальних звукових сигналів
МО Зайцев, ЛВ Крупельницький
Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27 …, 2020
2020
Комп’ютерна система моніторингу цифрового телевізійного мовлення
ЛВ Крупельницький, МВ Жилін, ВВ Самко
Матеріали XLVIII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 13 …, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20