Пальчук Петро
Пальчук Петро
Київський національний торговельно-економічний університет, факультет міжнародної торгівлі та права
Підтверджена електронна адреса в knteu.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ліцензування торговельної діяльності в Україні
ПМ Пальчук
автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Інститут законодавства …, 2008
20*2008
Ліцензування торговельної діяльності в Україні
ПМ Пальчук
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 31-34, 2002
202002
Правові засади ліцензування торговельної діяльності в Україні: монографія
ПМ Пальчук
Київ: КНТЕУ, 224 с., 2008
92008
Проблеми визначення поняття “ліцензія” на здійснення господарської діяльності
ПМ Пальчук
Підприємництво, господарство і право, С. 83-86, 2005
62005
Підприємницьке право: навч. посіб.
Л Ніколаєва, О Старцев, П Пальчук, Л Іваненко
К.: Істина, 480 с., 2001
5*2001
Місце інституту ліцензування в правовій системі України
ПМ Пальчук
Державне регулювання торгівлі в ринкових умовах: Матеріали міжнар. наук …, 2001
32001
Корпоративне право : навчальний посібник
П Пальчук
Київський національний торговельно-економічний університет, 2015
22015
Тенденції розвитку інституту ліцензування за законодавством України
ПМ Пальчук
Підприємництво, господарство і право, С. 73-76, 2010
22010
Особливості ліцензування обігу алкогольної продукції в Україні
ПМ Пальчук
Часопис Київського університету права, С. 151-156, 2010
22010
Проблеми анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності за законодавством України
ПМ Пальчук
Держава і право: Збірник наукових праць, С. 210-2016, 2010
22010
Торговельна діяльність як об’єкт ліцензування
ПМ Пальчук
Підприємництво, господарство і право, С. 14-17, 2004
22004
Комерційне право: Практикум
ОВС Л.В. Ніколаєва, П.М. Пальчук
К. : Істина, 2000
2*2000
Правове регулювання примусового викупу акцій (теоретико-правовий аспект)
П Пальчук
Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова, 276-279, 2020
2020
Electronic corporation registry as a component of corporate protection rights
P P
Global Imperatives for Business and Law Development : II International …, 2019
2019
Захист корпоративних прав в Україні
ПМ Пальчук
Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права : тези доповідей …, 2018
2018
Сorporate legal nature as a participant of legal relations
PP М.
EASTERN EUROPEAN STUDIES: ECONOMICS, EDUCATION AND LAW: Proceedings of the …, 2018
2018
Система корпоративного права в Україні
П Пальчук
Сервісна економіка в умовах глобальної конкуренції: правовий та …, 2017
2017
Джерела корпоративного права та їх система в праві України
П Пальчук
Глобалізаційні виклики розвитку національних економік : матеріали Міжнар …, 2016
2016
Порівняльно-правова характеристика правового статусу приватних підприємств та підприємств з обмеженою відповідальністю
П Пальчук
Виклики глобалізації ХХІ ст. та стратегія соціально-економічного відродження …, 2016
2016
Деякі аспекти виключення учасника товариства з обмеженою відповідальністю
ПП М.
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнародної науково …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20