Тетяна Бесараб
НазваПосиланняРік
Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (на примере курсов интенсивного изучения английского в Великобритании)
ТП Бесараб
162013
Метод case study у навчанні іноземної мови
НВ Лутай, ТП Бесараб
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
62013
Изучение лексики профессионального направления студентами-юристами как способ активного метода обучения иностранным языкам в вузе
ТП Бессараб
Молодой ученый, 590-593, 2015
42015
Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи
Н Лутай, Т Бесараб, ВK Коновалова
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
32015
Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови (Imaginative activities at the language class)
НВ Лутай, ТП Бесараб
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
22016
Иностранный язык как способ профессиональной подготовки студентовюристов
ТП Бессараб
Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VII Междунар. науч …, 2015
22015
Проблеми перекладу терміноелемента legal” українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом)
АС Загороднюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
22015
Особливості перекладу юридичної термінології США та Великобританії
ТП Бесараб, ММ Павлюк
НТУ" ХПІ", 2009
22009
Труднощі перекладу термінології в галузі юриспруденції
ТП Бесараб
У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та …, 0
2
Використання нових педагогічних та інформаційних технологій на заняттях з англійської мови
ТП Бесараб
Нац. ун-т" Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013
12013
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові
ТП Бесараб
НТУ" ХПІ", 2013
12013
Особливості художнього дискурсу А. Азімова та Г. Міллера
БТППЯ О.
2017
Організація активної роботи студентів на заняттях з англійської мови (The language that keeps silence: a principle of «poetic chatting» in r. walser’s novel «the tanners»)
Т Бесараб
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Факторы, влияющие на лингво-речевые предпочтения студентов неязыковых вузов
ТП Бессараб
Актуальные вопросы современной педагогики, 225-228, 2016
2016
Переваги комунікативного підходу при вивченні іноземних мов у ВНЗ
ТП Бесараб
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Реклама як засіб сучасної комунікації
ТП Бесараб
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Реклама в mass media как средство коммуникации
ТП Бесараб
Филология и лингвистика в современном обществе, 142-144, 2014
2014
Схід та Захід: проблеми міжкультурної комунікації в ділових стосунках
ТП Бесараб
2013
Міжкультурні зв'язки та роль перекладу у їх розвитку
ТП Бесараб
2013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20