Тетяна Бесараб
TitleCited byYear
Использование коммуникативной методики в преподавании английского языка (на примере курсов интенсивного изучения английского в Великобритании)
ТП Бесараб
172013
Метод case study у навчанні іноземної мови
НВ Лутай, ТП Бесараб
Наукові записки [Національного університету Острозька академія]. Сер …, 2013
62013
Изучение лексики профессионального направления студентами-юристами как способ активного метода обучения иностранным языкам в вузе
ТП Бесараб
Молодой ученый, 590-593, 2015
52015
Иностранный язык как способ профессиональной подготовки студентов-юристов
ТП Бесараб
Актуальные вопросы современной педагогики, 136-138, 2015
52015
Письмові навички при вивченні англійської мови як іноземної. Теоретичні перспективи
Н Лутай, Т Бесараб, ВK Коновалова
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
32015
Особливості перекладу юридичної термінології США та Великобританії
ТП Бесараб, ММ Павлюк
НТУ" ХПІ", 2009
32009
Творчі завдання на заняттях з вивчення англійської мови (Imaginative activities at the language class)
НВ Лутай, ТП Бесараб
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
22016
Проблеми перекладу терміноелемента legal” українською мовою (на матеріалі Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом)
АС Загороднюк
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія …, 2015
22015
Труднощі перекладу термінології в галузі юриспруденції
ТП Бесараб
У віснику розглядаються актуальні проблеми сучасного мовознавства та …, 0
2
Використання нових педагогічних та інформаційних технологій на заняттях з англійської мови
ТП Бесараб
Нац. ун-т" Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2013
12013
Сучасні засоби навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах: міжвуз. наук.-практ. семінар, 31 січ. 2013 р.
ТМ Артеменко, ТП Бесараб, ОН Бровина, АВ Говорун, ЛО Голубнича, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
12013
Особливості юридичної терміносистеми в англійській мові
ТП Бесараб
НТУ" ХПІ", 2013
12013
ІННОВАЦІЙНІСТЬ ДИСКУРСІВ А. АЗІМОВА ТА Г. МІЛЛЕРА В КОНТЕКСТІ АМЕРИКАНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ХХ СТОЛІТТЯ
ТП Бесараб, ЯО Павліщева
Young 61 (9), 2018
2018
СВЯЗУюЩИЕ ПРИЕМы юРИДИЧЕСКОГО ДИСКУРСА
ТП Бесараб, НВ Лутай
Збірник затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво про …, 2018
2018
Особливості художнього дискурсу А. Азімова та Г. Міллера
БТППЯ О.
2017
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КЛАССАХ ПО ИЗУЧЕНИЮ ВТОРОГО ЯЗЫКА
ТП Бесараб, НВ Лутай
Науковий журнал затверджено наказом Міністерством юстиції України Свідоцтво …, 2016
2016
Організація активної роботи студентів на заняттях з англійської мови (The language that keeps silence: a principle of «poetic chatting» in r. walser’s novel «the tanners»)
Т Бесараб
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2016
2016
Факторы, влияющие на лингво-речевые предпочтения студентов неязыковых вузов
ТП Бессараб
Актуальные вопросы современной педагогики, 225-228, 2016
2016
Переваги комунікативного підходу при вивченні іноземних мов у ВНЗ
ТП Бесараб
Наукові записки Національного університету Острозька академія. Серія …, 2015
2015
Реклама як засіб сучасної комунікації
ТП Бесараб
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20