Коваленко Андрій Олексійович Коваленко Андрей Алексеевич Andrii Kovalenko
Коваленко Андрій Олексійович Коваленко Андрей Алексеевич Andrii Kovalenko
Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України"
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Стратегія розвитку харчової промисловості України та її регіонів (областей) на період до 2015 року
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЛВ Страшинська, ЕІ Шелудько
РВПС України НАН України, 2004
369*2004
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України
БМ Данилишин, та ін.
К.: РВПС України НАН України, 323, 2009
326*2009
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України
БМ Данилишин, та ін.
Рада по вивч. продукт. сил України, 2007
312*2007
Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б.Є. Патона
МА Хвесик, ІК Бистряков, ОМ Алимов
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
300*2012
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, БМ Данилишин
К.: Наук. думка, 276, 2007
119*2007
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
БМ Данилишин, та ін.
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук …, 2007
75*2007
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
БМ Данилишин, та ін.
РВПС України НАН України, 2007
51*2007
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: Національна доповідь
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ВА Голян, АО Коваленко
ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
48*2014
Продуктивні сили економічних районів України
БМ Данилишин, Л Черняк, О Горська, М Фащевський
К.: ЗАТ «Нічлава, 2000
43*2000
Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми …
БА Маліцький, ОС Попович, ВП Соловйов
К.: Фенікс 208, 2006
372006
Природно-ресурсна сфера України: проблеми сталого розвитку та трансформацій
БМ Данилишин
К.: Нічлава, 2006
32*2006
Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні
МА Хвесик, СО Лизун, ІК Бистряков, ВА Голян, АО Коваленко
ДУ ІЕПСР НАН України, 2015
26*2015
Економічна оцінка природного багатства України
ІКБ СІ Пирожков, МА Хвесик, СО Лизун
за заг. ред. акад. НАН України, д. е. н., проф. СІ Пирожкова, 396, 2015
23*2015
Політичний аналіз і прогнозування
АО Коваленко
К.: Наук. світ, 202, 2002
23*2002
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: в 2-х т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин, та ін.
К.: РВПС України НАН України, І - 291; ІІ - 286, 2000
17*2000
Стратегія економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2005-2015 роки
БМ Данилишин, та ін.
РВПС України НАН України, 2005
15*2005
Экологические издержки производства в Украине
ЛГ Мельник, АИ Каринцева
Сумы: РИО «АС-Медиа, 72, 2003
15*2003
проблеми і перспективи
Р в Україні
Доценко АІ, Зінич ВТ, Великохатько ОТ, Танцюра ВЛ–К.: РВПС України НАН України, 2006
142006
Стратегія розвитку агропромислового комплексу України: Проект
ІК Бистряков, БМ Данилишин, ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ЕІ Шелудько
Економіка України, 34-39, 2005
14*2005
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: вектори реального поступу
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ОМ Алимов, АО Коваленко
132017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20