Подписаться
Коваленко Андрій Олексійович / Andrii Kovalenko / Коваленко Андрей
Коваленко Андрій Олексійович / Andrii Kovalenko / Коваленко Андрей
Інститут демографії та проблем якості життя Національної академії наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б.Є. Патона
МА Хвесик, ІК Бистряков, ОМ Алимов
К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого …, 2012
468*2012
Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України
БМ Данилишин, та ін.
К. : РВПС України НАН України, 2007
433*2007
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку
ЛВ Дейнеко, АО Коваленко, ПІ Коренюк, ЕІ Шелудько, БМ Данилишин
К.: Наук. думка, 276, 2007
128*2007
Соціально-економічний потенціал сталого розвитку України та її регіонів: Національна доповідь
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, ВА Голян, АО Коваленко
К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2014
125*2014
Стратегія економічного та соціального розвитку Херсонської області до 2015 року
БМ Данилишин, та ін.
К.: Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук …, 2007
73*2007
Стратегічний потенціал продуктивних сил регіонів України
БМ Данилишин, МА Хвесик, ІК Бистряков, АО Коваленко, та ін.
К. : РВПС України НАН України, 2009
64*2009
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К. : РВПС України НАН України; Нічлава, 2002
62*2002
Продуктивні сили економічних районів України
БМ Данилишин, ЛГ Чернюк, ОВ Горська, МІ Фащевський, та ін.
К. : РВПС України НАН України; Нічлава, 2000
57*2000
Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року
БМ Данилишин, та ін.
К. : РВПС України НАН України, 2007
49*2007
Економічні аспекти управління природними ресурсами та забезпечення сталого розвитку в умовах децентралізації влади в Україні
МА Хвесик, СО Лизун, ІК Бистряков, ВА Голян, АО Коваленко
К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015
41*2015
Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми …
БА Маліцький, ОС Попович, ВП Соловйов
К.: Фенікс 208, 2006
39*2006
Стратегічне планування сталого розвитку України
АО Коваленко
К.: ПрофКнига, 424, 2018
37*2018
Економічна оцінка природного багатства України
МА Хвесик, СІ Пирожков, СО Лизун, ІК Бистряков, та ін.
за заг. ред. акад. НАН України, д. е. н., проф. СІ Пирожкова, 396, 2015
37*2015
Україна: Проблеми сталого розвитку
БМ Данилишин, СI Дорогунцов, ЕМ Лiбанова
Наукова доповідь.–Київ: РВПС України НАН України.–1997.–149 с, 1997
361997
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості. Національна доповідь
ЕМ Лібанова, МА Хвесик, СІ Князєв, АО Коваленко, та ін.
Умань : ВПЦ "Візаві", 2012
32*2012
Політичний аналіз і прогнозування
АО Коваленко
К.: Науковий світ, 2002
32*2002
Національна парадигма сталого розвитку України / за заг. ред. акад. НАН України Б.Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн.
МА Хвесик, ВА Голян, АО Коваленко, та ін.
К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2016
23*2016
Наукові основи національної стратегії сталого розвитку України
МА Хвесик, СО Лизун, ШІ Ібатуллін, АО Коваленко, та ін.
К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2013
18*2013
National paradigm of sustainable development of Ukraine
B Paton, M Khvesyk, I Bystryakov
Institute of Natural Resources’ Economics and Sustainable Development of the …, 2012
182012
Продуктивні сили України: прогноз розвитку і розміщення на період до 2010 р.: у 2-х т.
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин, та ін.
К.: РВПС України НАН України, І – 291; ІІ – 286, 2000
17*2000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20