Тетяна Борова/ Tetyana Borova/ Татьяна Анатольевна Боровая
Тетяна Борова/ Tetyana Borova/ Татьяна Анатольевна Боровая
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи. Колективна монографія. / Г. В.Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та ін.
ГВ Єльникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
Чернівці: Технодрук, 2009
782009
Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу:[монографія]
ТА Борова
Х.: Компания СМІТ, 384 с., 2011
372011
Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
ТА Борова
Дис.… докт. пед наук 13 (06), 2012
282012
Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи
ТА Борова
Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти АПН України, 2001
152001
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
102009
Коучинг як механізм спрямованоїсамоорганізації
Т Борова
Теорія та методика управління освітою 3, 1-11, 2010
92010
Организация научно-исследовательской деятельности студентов в Германии
ТА Борова
Збірник наукових праць Криворізького національного університету. Педагогика …, 0
9*
Професійна компетентність науково-педагогічних працівників як основа їх професійного розвитку
ТА Борова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм …, 2012
72012
Развитие теории адаптивного управления в контексте высшего учебного заведения
ТА Боровая
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2011
52011
Формування вмінь щодо професійного розвитку науковопедагогічних працівників вищого навчального закладу на засадах освітнього коучингу [Електронний ресурс]
Т Борова
Теорія і методика управління освітою, 2011
42011
Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ
ТА Борова
Новий колегіум, С. 18 − 25, 2008
42008
Використання моделі коучингу із залученням моніторингових технологій
ТА Борова
Директор школи, ліцею, гімназії, C.69-73, 2006
42006
Сутнісні характеристики формування людського капіталу у ВНЗ
Т Борова
Теорія та методика управління освітою, 2010
32010
Саморегуляція процесу засвоєння знань учнями
ТА Борова
Рідна школа, С.60−61., 2000
32000
Роль коучингу в системі адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ
ТА Борова
Новий колегіум, С. 27 – 32., 2011
22011
Концепція освітнього коучингу
ТА Борова
Науковий журнал “Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми …, 2011
2*2011
Людський капітал та його формування в системі вищої освіти
ТА Борова
Педагогіка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фізичного виховання і …, 2011
22011
Концепція учнівського моніторингу
ТА Борова
Рідна школа, С.65 - 67., 2000
22000
Управління якістю вищої освіти–запорука професійного становлення студентів
Л Петриченко
Обрії, 85-88, 2015
12015
Особливості взаємодії викладачів та студентів у навчальному процесі
ТА Борова, ОВ Гончар
Збірник наукових праць Криворізького національного університету. Педагогика …, 2015
12015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20