Подписаться
Тетяна Борова/ Tetyana Borova/ Татьяна Анатольевна Боровая
Тетяна Борова/ Tetyana Borova/ Татьяна Анатольевна Боровая
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи. Колективна монографія. / Г. В.Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та ін.
ГВ Єльникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
Чернівці: Технодрук, 2009
1082009
Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу:[монографія]
ТА Борова
Х.: Компания СМІТ, 384 с., 2011
732011
Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
ТА Борова
Дис.… докт. пед наук 13 (06), 2012
432012
Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи
ТА Борова
Київ, 2001
162001
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
152009
Професійна компетентність науково-педагогічних працівників як основа їх професійного розвитку
ТА Борова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм …, 2012
122012
Teoretychni zasady adaptyvnoho upravlinnia profesiinym rozvytkom naukovopedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu
TA Borova
Kharkiv: SMITH Company, 2011
122011
Коучинг як механізм спрямованої самоорганізації
Т Борова
Теорія та методика управління освітою 3, 1-11, 2010
102010
Концепція освітнього коучингу
ТА Борова
Науковий журнал “Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми …, 2011
9*2011
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова, ТА Борова
Х.: ІНЖЕК, 2011
82011
Развитие теории адаптивного управления в контексте высшего учебного заведения
ТА Боровая
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
82011
Организация научно-исследовательской деятельности студентов в Германии
ТА Борова
Збірник наукових праць Криворізького національного університету. Педагогика …, 0
8*
Teoretychni i metodychni zasady adaptyvnoho upravlinnia profesiinym rozvytkom naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu [Theoretical and methodical …
TA Borova
K, 2012
72012
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до підприємницької діяльності: підручник
ТА Борова, НО Бутковська
«ІНЖЕК», 2010
72010
Формування вмінь щодо професійного розвитку науковопедагогічних працівників вищого навчального закладу на засадах освітнього коучингу [Електронний ресурс]
Т Борова
Режим доступу: http://tme. umo. edu. ua/docs/5/11borbec. pdf, 2011
62011
Використання моделі коучингу із залученням моніторингових технологій
ТА Борова
Директор школи, ліцею, гімназії, C.69-73, 2006
62006
Педагогічний консалтинг: навчальний посібник
ТА Борова, ЗВ Рябова, ГЮ Кравченко, ОО Почуєва
Луганськ: Терен, 2019
52019
Особливості взаємодії викладачів та студентів у навчальному процесі
ТА Борова, ОВ Гончар
Збірник наукових праць Криворізького національного університету. Педагогика …, 2015
52015
Результативність використання нових технологій в управлінні педагогічним процесом у ВНЗ
ТА Борова
Новий колегіум, С. 18 − 25, 2008
52008
Саморегуляція процесу засвоєння знань учнями
ТА Борова
Рідна школа, С.60−61., 2000
52000
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20