Тетяна Борова/ Tetyana Borova/ Татьяна Анатольевна Боровая
Тетяна Борова/ Tetyana Borova/ Татьяна Анатольевна Боровая
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адаптивне управління: сутність, характеристика, моніторингові системи. Колективна монографія. / Г. В.Єльникова, Т. А. Борова, О. М. Касьянова, Г. А. Полякова та ін.
ГВ Єльникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
Чернівці: Технодрук, 2009
1032009
Теоретичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу:[монографія]
ТА Борова
Х.: Компания СМІТ, 384 с., 2011
632011
Теоретичні і методичні засади адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
ТА Борова
Дис.… докт. пед наук 13 (06), 2012
332012
Самокорекція процесу засвоєння знань учнями основної школи
ТА Борова
Київ, 2001
162001
Адаптивне управлiння: сутнiсть, характеристика, монiторинговi системи:[Колективна монографiя] та iн.[За заг. та наук. редакцiєю докт. пед. наук, професора ГВ Ельникової]
ГВ Ельникова, ТА Борова, ОМ Касьянова, ГА Полякова
152009
Професійна компетентність науково-педагогічних працівників як основа їх професійного розвитку
ТА Борова
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм …, 2012
122012
Коучинг як механізм спрямованоїсамоорганізації
Т Борова
Теорія та методика управління освітою, 2010
112010
Teoretychni zasady adaptyvnoho upravlinnia profesiinym rozvytkom naukovopedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoho navchalnoho zakladu
TA Borova
MONMS Ukrainy, Khark. nats. ekon. un-t., Kharkiv, Ukraine, 2011
102011
Концепція освітнього коучингу
ТА Борова
Науковий журнал “Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми …, 2011
7*2011
Организация научно-исследовательской деятельности студентов в Германии
ТА Борова
Збірник наукових праць Криворізького національного університету. Педагогика …, 0
7*
Педагогіка: навчальний посібник
ГА Полякова, ТА Борова
Х.: ІНЖЕК, 2011
62011
Іноземна мова за професійним спрямуванням. Кроки до підприємницької діяльності: підручник
ТА Борова, НО Бутковська
«ІНЖЕК», 2010
62010
Теоретичнi засади адаптивного управлiння професiйним розвитком науково-педагогiчних працiвникiв вищого навчального закладу
ТА Борова
52011
Формування вмінь щодо професійного розвитку науковопедагогічних працівників вищого навчального закладу на засадах освітнього коучингу [Електронний ресурс]
Т Борова
Теорія і методика управління освітою, 2011
52011
Використання моделі коучингу із залученням моніторингових технологій
ТА Борова
Директор школи, ліцею, гімназії, C.69-73, 2006
52006
Саморегуляція процесу засвоєння знань учнями
ТА Борова
Рідна школа, С.60−61., 2000
52000
Особливості взаємодії викладачів та студентів у навчальному процесі
ТА Борова, ОВ Гончар
Збірник наукових праць Криворізького національного університету. Педагогика …, 2015
32015
Сучасні технології управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу
ТА Борова
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 118-122, 2012
32012
Роль коучингу в системі адаптивного управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ
ТА Борова
Новий колегіум, С. 27 – 32., 2011
32011
Адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників ВНЗ як умова забезпечення якості вищої освіти
ТА Борова
Вища освіта України .Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті …, 2011
3*2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20