Юрій Іванович Бондаренко / Bondarenko Yuriy Ivanovych
Юрій Іванович Бондаренко / Bondarenko Yuriy Ivanovych
завідувач кафедри патологічної фізіології Тернопільський державний
Verified email at tdmu.edu.ua
TitleCited byYear
Запалення–типовий патологічний процес
МС Регеда, ТМ Бойчук, ЮІ Бондаренко
Монографія, 2005
13*2005
Oxidative modification of proteins in the process of experimental periodontitis development
A Demkovych, Y Bondarenko, PA Hasiuk
Interventional Medicine and Applied Science 9 (4), 218-221, 2017
92017
Pathogenetic bases periodontitis modeling in rats
A Demkovych, YI Bondarenko
J. Achievements of Clin. and Exper. Med 1 (22), 54-57, 2015
72015
Особливості метаболізму сполучної тканини при експериментальному дифузному ішемічно-некротичному кардіосклерозі у щурів із різною стійкістю до гіпоксії
ГС Сатурська, ЮІ Бондаренко
Вісник Вінницького національного медичного університету, 425-429, 2014
32014
Изменения цитокинового профиля крови при экспериментальном диффузном кардиосклерозе у крыс с различной устойчивостью к гипоксии= Changes of cytokine blood profile in …
HS Saturska, YI Bondarenko, VE Pelykh
Journal of Education, Health and Sport 5 (2), 2015
22015
Особливості порушень про та анти оксидантної систем організму в патогенезі розвитку захворювань пародонта при гастродуоденальних ви разках
НВ Мацко, ЮІ Бондаренко
Україн ський медичний альманах 17, 2, 2014
22014
Шпитальна хірургія
ЛЯ Ковальчук, ІЯ Дзюбановський, ХА Акілов, ММ Бондаренко, ...
Тернопіль: Укрмедкнига, 1999
21999
Вивчення гонадо-і ембріоток-сичної дії подрібненого субстрату консервованої шкіри свині
ЮС П'ятницький, ЮІ Бондаренко, НЯ Потіха
Клінічна та експериментальна патологія, 108-113, 2014
12014
Порушення ферментативної ланки антиоксидантного захисту тканини нирок при гострому ураженні легень
ПА Сас, ЮІ Бондаренко
Вісник наукових досліджень, 106-109, 2014
12014
CYTOKINE MECHANISMS FOR EARLY PERIOD OF EXPERIMENTAL BACTERIAL-IMMUNE PERIODONTITIS DEVELOPMENT
AY Demkovych, YI Bondarenko, KY Yuriyiv
Вісник наукових досліджень, 130-133, 2018
2018
АКТИВНІСТЬ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДАЦІЇ ЛІПІДІВ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕНЕРАЛІЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
OY Balitska, YI Bondarenko, GG Habor
Вісник наукових досліджень, 98-101, 2018
2018
Роль клітинної ланки адаптивного імунітету в розвитку хронічного генералізованого пародонтиту у хворих із поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу
OY Balitska, YI Bondarenko, HH Gabor
Clinical Dentistry, 5-11, 2018
2018
CHANGES IN THE CELLULAR IMMUNE PROTECTION OF ORGANISM IN THE PROCESS OF CHRONIZATION OF EXPERIMENTAL BACTERIAL-IMMUNE PERIODONTITIS
AY Demkovych, YI Bondarenko, MM Yakymchuk
Ukrainian Dental Almanac, 5-8, 2018
2018
Патоморфологические изменения в тканях пародонтального комплекса в период хронизации экспериментального бактериально-иммунного пародонтита
AY Demkovych, YI Bondarenko, TK Нolovata
Запорожский медицинский журнал, 2018
2018
Pathomorphological changes of the periodontal complex in experimental bacterial-immune periodontitis and their correction by flavonol
AY Demkovych, YI Bondarenko, VR Machogan
Sumy State University, 2018
2018
HUMORAL IMMUNE REACTIVITY DISORDERS IN EXPERIMENTAL PARODONTITIS AND THEIR CORRECTION BY FLAVONOL
A Demkovych, B Yu, P Hasiuk
Мир медицины и биологии 13 (3 (61)), 2017
2017
The role of lipid peroxidation disorders and antioxidant protection enzymes in the dynamics of experimental periodontitis development
A Demkovych, Y Bondarenko, N Lisnychuk
JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, NURSING AND MEDICAL RESCUE 208 (2017_1), 21-24, 2017
2017
mOLEcULAR APOPTOsIs mEchANIsms WITh UNdERLYING EXPERImENTAL AcUTE LUNG INJURY
MI Marushchak, IM Klishch, YI Bondarenko, LP Mazur
International Journal of Medicine and Medical Research, 2016
2016
INfLUENcE Of TRImETAZIdINE mETABOLIc ThERAPY ON cONNEcTIVE TIssUE mETABOLIsm IN EXPERImENTAL dIffUsE IschEmIc NEcROTIc cARdIOscLEROsIs IN RATs WITh dIffERENT RATEs Of hYPOXIA …
HS Saturska, YI Bondarenko, UV Saturska
International Journal of Medicine and Medical Research, 2016
2016
Influence of organism’s individual resistance to hypoxia on the humoral immunity at the modeled experimental diffuse cardiosclerosis
HS Saturska, YI Bondarenko, NY Potikha
Journal of Education, Health and Sport 5 (3), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20