Колесник Олександр Сергійович
Колесник Олександр Сергійович
professor of Germanic Philology, Kyiv Borys Hrinchenko University
Verified email at kubg.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)
ОС Колесник
Комиссаров ВН Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб.[для …, 2003
472003
Міфологічний простір крізь призму мови та культури
ОС Колесник
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ viddil Chernihivsʹkoho nat︠s︡ionalʹnoho …, 2011
422011
Лінгвосеміотика міфологічного простору: дис.... докт. філол. наук: 10.02. 15/Олександр Сергійович Колесник; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОС Колесник
Т. Шевченка, 2012
192012
Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи: монографія
ОС Колесник
К.: Видавництво «Зовнішня торгівля, 2010
152010
Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці
ОС Колесник
Наукові записки.–Випуск 137, 435-440, 2015
142015
Лінгвосеміотика міфологічного простору
ОС Колесник
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02. 15 «Загальне мовознавство»/АС …, 2012
92012
Феномен інтерпретації в художній культурі: монографія
ОС Колесник
Київ: НАКККіМ 264, 2014
82014
Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій: монографія
О Колесник
Чернігів: Десна Поліграф, 2016
62016
Функціональні особливості номінативних одиниць вербалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі (на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття)
ОС Колесник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-154, 2004
62004
Феномен інтерпретації в художній культурі
ОС Колесник
52014
Концепт війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології
ОС Колесник
Мовні і концептуальні картини світу, 216-230, 2014
52014
Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики
О Колесник
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 80-85, 2015
42015
Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу
ОС Колесник
Мовні та концептуальні картини світу.-Вип 47, 489-499, 2014
42014
Концепт" ПОТОЙБІЧЧЯ" в англійській мовній картині світу: діахронічний аспект
ОС Колесник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 100-104, 2006
42006
Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору
ОС Колесник
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 84-91, 2012
32012
Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу
ОС Колесник
Мовні і концептуальні картини світу.–К.: ВПЦ «Київський університет, 286-292, 2011
32011
Вербалізація концепту МАГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ у британському й українському міфологічних просторах
ОС Колесник
Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць.–Київ: КНЛУ, 136-141, 2009
32009
Від сміхового героя до сміху над героєм: зміна парадигм дизнеївської анімації
ОС Колесник
Докса: зб. наук. праць з філософії та філології, 2003
32003
Енігматичні феномени в аспекті міфологічно орієнтованого семіозису
О Колесник
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 191-203, 2015
22015
Lingual representation of the mythic concept WAY
OS Kolesnyk
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
22014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20