Колесник Олександр Сергійович
Колесник Олександр Сергійович
professor of Germanic Philology, Kyiv Borys Hrinchenko University
Verified email at kubg.edu.ua
TitleCited byYear
Мовні засоби відображення міфологічної картини світу: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі давньоанглійського епосу та сучасних британських художніх творів жанру фентезі)
ОС Колесник
Комиссаров ВН Теория перевода (лингвистические аспекты): учеб.[для …, 2003
452003
Міфологічний простір крізь призму мови та культури
ОС Колесник
Redakt︠s︡iĭno-vydavnychyĭ viddil Chernihivsʹkoho nat︠s︡ionalʹnoho …, 2011
382011
Лінгвосеміотика міфологічного простору: дис.... докт. філол. наук: 10.02. 15/Олександр Сергійович Колесник; Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ОС Колесник
Т. Шевченка, 2012
162012
Інститути спільного інвестування: світовий досвід та українські перспективи: монографія
ОС Колесник
К.: Видавництво «Зовнішня торгівля, 2010
152010
Від міфосеміотики до нео-антропоцентризму у лінгвістиці
ОС Колесник
Наукові записки.–Випуск 137, 435-440, 0
11
Лінгвосеміотика міфологічного простору
ОС Колесник
ступеня доктора філол. наук: спец. 10.02. 15 «Загальне мовознавство»/АС …, 2012
82012
Феномен інтерпретації в художній культурі: монографія
ОС Колесник
Київ: НАКККіМ 264, 2014
72014
Функціональні особливості номінативних одиниць вербалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі (на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття)
ОС Колесник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 151-154, 2004
52004
Мова та міф у вимірі міждисциплінарних студій: монографія
О Колесник
Чернігів: Десна Поліграф, 2016
42016
Міфологічно орієнтований семіозис в аспекті квантової лінгвістики
О Колесник
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 80-85, 2015
42015
Релятивні параметри розвитку відкритих систем в аспекті лінгвосеміотики міфу
ОС Колесник
Мовні та концептуальні картини світу.–К.: Київський університет, 489-499, 2014
42014
Концепт війна в аспекті лінгвосеміотики та лінгвокультурології
ОС Колесник
Мовні і концептуальні картини світу, 216-230, 2014
32014
Номінації стихій у дзеркалі міфологічного простору
ОС Колесник
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики, 84-91, 2012
32012
Концептуальна алюзія як модель міфологічно орієнтованої концептуалізації світу
ОС Колесник
Мовні і концептуальні картини світу.–К.: ВПЦ «Київський університет, 286-292, 2011
32011
Вербалізація концепту МАГІЧНИЙ ОБ’ЄКТ у британському й українському міфологічних просторах
ОС Колесник
Проблеми зіставної семантики: зб. наук. праць.–Київ: КНЛУ, 136-141, 2009
32009
Концепт" ПОТОЙБІЧЧЯ" в англійській мовній картині світу: діахронічний аспект
ОС Колесник
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 100-104, 2006
32006
Енігматичні феномени в аспекті міфологічно орієнтованого семіозису
О Колесник
Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія, 191-203, 2015
22015
Lingual representation of the mythic concept WAY
OS Kolesnyk
Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2014
22014
Теорія міфологічно орієнтованого семіозису: термінологічний етюд
О Колесник
Теоретична і дидактична філологія, 221-231, 2013
22013
Вторинна номінація і вторинна міфологія у творенні альтернативних світів
ОС Колесник
Актуальні проблеми філології та перекладознавства, 33-40, 2016
12016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20