Follow
Євтушенко Микола Юрійович
Євтушенко Микола Юрійович
Національний університет біоресурсів і природокористування
No verified email - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи методології та організації наукових досліджень
АЄ Конверського
За редакцією члена-кореспондента НАН України, доктора філософських наук …, 2010
1342010
Водна токсикологія: основні теоретичні положення та їхнє практичне застосування [Монографія]
СВ Дудник, МЮ Євтушенко
К.: Вид-во Українського фітосоціологічного центру, 2013
792013
Методи гідроекологічних досліджень поверхневих вод
ОМ Арсан, ОА Давидов, ТМ Дьяченко, МЮ Евтушенко, ВМ Жукинський, ...
За ред. В. Д Романенка.–НАНУ: Ін-т гідробіології.–К: Логос, 156-180, 2006
582006
Ставове рибництво: підручник
АІ Андрющенко, СІ Алимов
К.: Видавничий центр НАУ 636, 2008
572008
Кальций и фосфор в жизнедеятельности гидробионтов
ВД Романенко, ОМ Арсан, ВД Соломатина
Наук. думка, 1982
451982
Акліматизація гідробіонтів: підруч./Євтушенко МЮ, Дудник СВ, Глєбова ЮА—К.: Аграрна освіта, 2011.—240 с
МЮ Євтушенко
Навчальне електронне видання, 0
40
Кормление разновозрастных ценных видов рыб в фермерских рыбных хозяйствах
ЮА Желтов
Киев: Фирма «ИНКОС, 191-192, 2006
392006
Концепція шкодочинності в екології
ВП Гандзюра, ВВ Грубінко
Київ-Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка 144, 2008
382008
Механизмы температурной акклимации рыб
ВД Романенко, ОМ Арсан, ВД Соломатина
Наукова думка, 1991
351991
Организация кормления разновозрастного карпа в фермерских рыбных хозяйствах
ЮА Желтов
Киев: Фирма «ИНКОС, 2006
342006
Продуктивність біосистем за токсичного забруднення середовища важкими металами
ВП Гандзюра
ВП Гандзюра–К.: ВГЛ “Обрії, 2002
342002
Теоретичні основи рибництва
І Шерман, И Шерман, М Євтушенко
332011
Методика получения водных вытяжек из донных отложений для их биотестирования
ЭП Щербань, ОМ Арсан, ТН Шаповал, АМ Цветкова, ЮК Пищолка, ...
Гидробиол. журн 30 (4), 100-111, 1994
321994
К этиологии гаффской (юксовско-сартланской) болезни
ТИ Биргер, АЯ Маляревская, ОМ Арсан
Гидробиологический журнал 9 (2), 115-126, 1973
321973
Технології виробництва об’єктів аквакультури
АІ Андрющенко, СІ Алимов, МО Захаренко, НІ Вовк
Начальний посібник.–К.: 2006,-336 с, 2006
302006
Методи підвищення природної рибопродуктивності ставів
АІ Андрющенко, РА Балтаджі, НІ Вовк, МВ Гринжевський, БІ Гудима, ...
Андрющенко АІ, Балтаджі РА, Вовк НІ–К.: Інститут рибного господарства УААН, 1998
291998
Система соціального партнерства як інститут регулювання трудових відносин в Україні
АІ Андрющенко, ІМ Дубровський
Х.: Видво «Реал, 2004
252004
Фізіологія риб: підручник
ПА Дехтярьов, МЮ Євтушенко, ІМ Шерман
К.: Аграрна освіта 342, 2008
242008
Основи фермерського рибного господарства
МВ Гринжевський, АІ Андрющенко, ОМ Третяк, ІІ Грициняк
К.: Світ, 2000
242000
Осетрівництво
СІ Алимов, АІ Андрющенко
К.,«Оберіг, 2008
202008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20