Follow
Svitlana Babiichuk
Svitlana Babiichuk
Other namesСвітлана Бабійчук, S. M. Babiichuk, Svitlana M. Babiichuk
Мала академія наук України
Verified email at man.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
SCIENCE EDUCATION IN THE AGE OF INDUSTRY 4.0: CHALLENGES TO ECONOMIC DEVELOPMENT AND HUMAN CAPITAL GROWTH IN UKRAINE.
S Dovgyi, V Nebrat, D Svyrydenko, S Babiichuk
Scientific Bulletin of National Mining University, 2020
202020
Наукова освіта як педагогічний концепт
С Бабійчук
Дрогобич: Коло, 2018
192018
Fundamentals of Remote Sensin: history and practice: Guidance Manual
S Dovgyi, V Lialko, S Babiichuk, T Kuchma, O Tomchenko, L Iurkiv
Institute of Gifted Child of the NAPS of Ukraine, 2019
112019
STEM-освіта у США: проблеми та перспективи
С Бабійчук
112018
Дистанційне зондування Землі: аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах
С Довгий, С Бабійчук, Т Кучма, О Томченко, Л Юрків
82020
Педагогічна концепція “наукова освіта”
СМ Бабійчук
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
42020
Implementation of Science Education Principles at the Junior Academy of Sciences of Ukraine Using Remote Sensing Data
S Babiichuk, L Iurkiv, O Tomchenko, T Kuchma
Theory and practice of science education 1 (1), 52-62, 2019
42019
Теоретико-прикладні аспекти створення інноваційних освітніх методик у системі Малої академії наук України
ОА Ковальова, ГВ Кузьменко, СМ Бабійчук
Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи 1 (26), 7-15, 2021
32021
Формування навичок «4К» на основі дослідницької діяльності учня
S Babiіchuk
Mountain School of Ukrainian Carpaty, 171-174, 2020
32020
Наукова освіта у школах США: ретроспективний аналіз
СМ Бабійчук
Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені …, 2018
32018
Аналіз космічних знімків у геоінформаційних системах: робочий зошит. Частина 2
С Бабійчук, Т Кучма, Л Юрків, О Томченко, С Довгий
22021
Збірник інноваційних практик наукової освіти учнів Малої академії наук України
ОА Ковальова, ММ Міленіна, ГВ Кузьменко, ТІ Бурлаєнко, СМ Бабійчук, ...
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2021
22021
Геоінформаційні системи та дистанційне зондування землі як засоби інформатизації дисциплін природничого циклу в Малій Академії наук України
С Бабійчук
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 3-11, 2018
22018
Впровадження інноваційних практик наукової освіти в Малій академії наук України: методичні рекомендації. Київ: Інститут обдарованої дитини НАПН України
СМ Бабійчук, ОА Ковальова, АБ Кочарян, ОІ Казакова
Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2022
12022
Спеціалізовані курси з основ ДЗЗ для освітян системи Малої академії наук України
SM Babiichuk, OV Tomchenko
Scientific notes of Junior Academy of Sciences of Ukraine, 13-28, 2021
12021
Досвід проведення спецкурсу «Основи дистанційного зондування Землі: історія та практичне застосування» для педагогічних працівників
СО Довгий, СМ Бабійчук, ОВ Томченко, ВІ Лялько
Український журнал дистанційного зондування Землі, 36-40, 2021
12021
Застосування геоінформаційних систем у дослідницьких роботах учнів Київської Малої академії наук
СМ Бабійчук
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2018
12018
Передумови зародження наукової освіти в епоху Відродження
СМ Бабійчук
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2017
12017
Першопричини зародження наукової освіти в період становлення античної філософії
С Бабійчук
Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти, 128-136, 2017
12017
Геоінформаційна компетенція старшокласників як складова інформаційної компетенції
SM Babijchuk
Освітологічний дискурс, 1-12, 2015
12015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20