Тетяна Миколаївна Власюк, Tetiana Vlasiuk
Тетяна Миколаївна Власюк, Tetiana Vlasiuk
Київський національний університет технологій та дизайну
Verified email at knutd.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційний розвиток промисловості України
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан
К.: КНТ, 2006
203*2006
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
70*2008
Теорія економічного аналізу: навч. посіб.
ОС Чигринська, ТМ Власюк
К.: Центр навчальної літератури, 2006
47*2006
Основні засоби: організаційно методичні аспекти формування облікової політики підприємства
ТМ Власюк, ІІ Юзюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
222014
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …
ТМ Власюк
Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2006
14*2006
Методика оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств
ТМ Власюк
Економіка та держава, 32-37, 2005
122005
Теоретико-методологічне обгрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи
ІМ Грищенко, ЮМ Вітренко, ТВ Стефанська
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
92015
Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Вісник Хмельницького національного університету, 245-252, 2013
92013
Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства
ТМ Власюк, ОМ Волинець, НІ Новіцька
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
7*2014
Методичні підходи до оцінювання привабливості вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Актуальні проблеми економіки, 155-159, 2014
6*2014
Етапи прийняття і реалізації інвестиційних рішень
ТМ Власюк
Економіка Криму, 49-53, 2009
62009
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
52010
Accounting and Verification of Sustainable Enterprise Development Reporting
AOG Margaryta SKRYPNYK, Nataliia RADIONOVA, Tetiana VLASIUK, Svetlana BONDARENKO
IBIMA Business Review, 1-10, 2019
42019
Стан і тенденції трансформації вищої освіти України
ТМ Власюк
Ефективна економіка, 2016
42016
Іміджева привабливість напрямів підготовки вищого навчального закладу
ТМ Власюк, ДА Макатьора
Академічний огляд, 2013
42013
Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств: монографія
ОІ Волков
ОІ Волков–К.: КНУТД, 2005
42005
Підходи до визначення стадій життєвого циклу галузей промисловості
ТМ Власюк
URL: http://www. rusnauka. com/7_NND_2009/Economics/41997. doc. htm, 0
4
Mechanism of formation of the social component of sustainable development reporting
M Skrypnyk, N Radionova, T Vlasiuk, S Bondarenko, O Grygorevska
Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation …, 2019
32019
Formation of a graduate system for assessing professional activities in the entrepreneurship education system
O Bielialov, T., Vlasiuk, T., Vergun, A., Kononenko, A., Chernysh
Journal of Entrepreneurship Education, 2019
32019
Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України
ТМ Власюк
Формування ринкових відносин в Україні, 14-18, 2016
32016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20