Тетяна Миколаївна Власюк, Tetiana Vlasiuk
Тетяна Миколаївна Власюк, Tetiana Vlasiuk
Київський національний університет технологій та дизайну
Підтверджена електронна адреса в knutd.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Інноваційний розвиток промисловості України
ОІ Волков, МП Денисенко, АП Гречан
К.: КНТ, 2006
173*2006
Інвестиційно-інноваційна діяльність: теорія, практика, досвід: монографія
МП Денисенко, ЛІ Михайлова, ІМ Грищенко, АП Гречан, ЄА Бельтюков, ...
Суми: Університетська книга, 2008
45*2008
Теорія економічного аналізу: Навч. посіб
ОС Чигринська, ТМ Власюк
К.: Центр навчальної літератури, 2006
28*2006
Оцінка інвестиційної привабливості підприємств легкої промисловості (територіально-галузевий підхід): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …
ТМ Власюк
Київ: Київський національний університет технологій та дизайну, 2006
14*2006
Основні засоби: організаційно методичні аспекти формування облікової політики підприємства
ТМ Власюк, ІІ Юзюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
92014
Методика оцінки інвестиційної привабливості державних підприємств
ТМ Власюк
Економіка та держава, 39-43, 2005
92005
Методика рейтингової оцінки іміджевої привабливості спеціальностей вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Вісник Хмельницького національного університету, 245-252, 2013
82013
Етапи прийняття і реалізації інвестиційних рішень
ТМ Власюк
період. видання «Економіка Криму, 2009
82009
Теоретико-методологічне обгрунтування ефективних фінансово-економічних моделей розвитку вищої школи
ІМ Грищенко, ЮМ Вітренко, ТВ Стефанська
Інститут вищої освіти НАПН України, 2015
32015
Методичні підходи до оцінювання привабливості вищого навчального закладу
ІМ Грищенко, ТМ Власюк, ДА Макатьора
Актуальні проблеми економіки, 155-159, 2014
32014
Методичні підходи до аналізу грошових потоків підприємства
ТМ Власюк, ОМ Волинець, НІ Новіцька
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2014
3*2014
Методичні основи якісного аналізу ризиків інвестиційних проектів
ТМ Власюк
Пробл. лег. и текстил. пром-сти, 28-31, 2004
32004
Стан і тенденції трансформації вищої освіти України
ТМ Власюк
Ефективна економіка, 2016
22016
Механізм стратегічного управління діяльністю вищих навчальних закладів України
ТМ Власюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну …, 2016
22016
Казначейство банку
АО Кириченко, МП Денисенко, АП Гречан, ІМ Грищенко, СА Єрохін, ...
Центр учбової літератури, 2010
22010
Шляхи активізації інноваційної діяльності підприємств
ОІ Волков
ОІ Волков–К.: КНУТД, 2005
22005
Підходи до визначення стадій життєвого циклу галузей промисловості [Електронний ресурс]
ТМ Власюк
Режим доступу: http://www. msnauka. com/7_NND_2009/Economics/41997. doc. htm, 0
2
Інноваційні процеси в змішаній економіці. Монографія
МП Денисенко
К.: ІПК ДСЗУ,–2008.–240 с, 0
2
Результативність вступної кампанії як один з інструментів оцінювання ефективності діяльності ВНЗ
ІМ Грищенко, СС Гаркавенко, ТМ Власюк
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2016
12016
Educational production as a determining factor in society development
T Vlasyuk
Baltic Journal of Economic Studies 2 (2), 2016
12016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20