Олександр Попрошаєв; Александр Попрошаев
Олександр Попрошаєв; Александр Попрошаев
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях
ЕВ Церковная, АИ Приходько, АВ Попрошаев
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2008
172008
Преимущества секционной формы организации учебного процесса по дисциплине «Физическое воспитание»
АВ Попрошаев, ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 4, 67-70, 2011
152011
Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ДО Каратаєва, СО Фішев
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
122010
Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір
О Попрошаєв, О Білик, М Островський
102015
Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ" Баскетбол"):(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Попрошаєв, ДО Миргород, ОВ Церковна
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
62012
Визначення місця та ролі навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти
О ПОПРОШАЄВ, В МУНТЯН, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 3-8, 2016
42016
Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють організацію навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищіх навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ОА Білик, МВ Островський
42014
Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів
МВ Островський, ОВ Попрошаєв, ММ Чаплінський, ОЮ Сидорко
02 ПЕДАГОГІКА, 47, 2013
42013
Особенности структуры специальной подготовленности ватерполистов 14–15 лет в зависимости от игрового амплуа
ОА Пилипко, АВ Попрошаев
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2001
42001
Нормативно-правове обґрунтування наявності лікаря на кафедрі фізичного виховання
ОВ Попрошаєв
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2011
32011
Вплив традиційної, традиційно-секційної та секційної форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів-юристів (1-4 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
32011
Вплив різних форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень індивідуального здоров'я студентів (1-3 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
32010
НЕОБХІДНІСТЬ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ
О Попрошаєв
МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ 1 (21), 2017
22017
Influence traditional, traditionally-sectional and sectional forms of organization of lessons on physical education on a level of somatic health of students (1-4 courses).
АВ Попрошаев, ОВ Чумаков, ГА Кашинский
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
22011
Аналіз динаміки росту показників, що побічно характеризуютьспеціальну витривалість та ігрову працездатність у юних ватерполістів 13-15 років
ОВ Попрошаєв
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
22008
Характеристика антропометричних та фізіометричних показників кваліфікованих ватерполістів різного ігрового амплуа
О Попрошаєв, О Шаповал, О Пилипко
22005
ДОПОВНЕННЯ СТАНДАРТУ ВІЩОЇ ОСВІТИ В МЕЖАХ КОЖНОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ ЗАГАЛЬНОЮ КОМПЕТЕНТНІСТЮ ВИПУСКНИКА, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ НАВИЧКИ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
ОВ Попрошаєв, ОА Білик
Young 56 (4.2), 2018
12018
Анатомо морфологические особенности квалифицированных ватерполистов в зависимости от игрового амплуа
АВ Попрошаев, ОВ Чумаков
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2014
12014
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни" Фізичне виховання": галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство …
ОВ Попрошаєв, ОІ Мунтян
видавництво" Право", 2013
12013
Взаимосвязь между показателями уровня физического развития и технической подготовленностью у квалифицированных ватерполистов в зависимости от игрового амплуа
АВ Попрошаев, МВ Островский, ОВ Чумаков
Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физического …, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20