Олександр Володимирович Попрошаєв; Александр Владимирович Попрошаев; Oleksandr Poproshaev
Олександр Володимирович Попрошаєв; Александр Владимирович Попрошаев; Oleksandr Poproshaev
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Преимущества секционной формы организации учебного процесса по дисциплине «Физическое воспитание»
АВ Попрошаев, ВС Мунтян
Физическое воспитание студентов 4, 67-70, 2011
272011
Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведениях
ЕВ Церковная, АИ Приходько, АВ Попрошаев
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
182008
Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір
О Попрошаєв, О Білик, М Островський
162015
Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ДО Каратаєва, СО Фішев
Педагогіка, психологія та методико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
162010
Особенности структуры специальной подготовленности ватерполистов 14-15 лет в зависимости от игрового амплуа
ОА Пилипко, АВ Попрошаев
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2001
82001
Визначення місця та ролі навчальної дисципліни «Фізичне виховання» в національній системі освіти
О Попрошаєв, В Мунтян, М ОСТРОВСЬКИЙ
Спортивна наука України, 3-8, 2016
62016
Фізичне виховання: секційна форма організації навчального процесу (розділ" Баскетбол"):(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401 …
ОВ Попрошаєв, ДО Миргород, ОВ Церковна
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
62012
Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють організацію навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищіх навчальних закладах України
ОВ Попрошаєв, СГ Зінченко, ОА Білик, МВ Островський
52014
Швидкісна та силова підготовка кваліфікованих ватерполістів
МВ Островський
Львів. держ. ун-т фіз. культури.-Львів, 2010
52010
Нормативно-правове обґрунтування наявності лікаря на кафедрі фізичного виховання
ОВ Попрошаєв
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2011
42011
Вплив традиційної, традиційно-секційної та секційної форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень соматичного здоров’я студентів-юристів (1-4 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
12 ПЕДАГОГІКА, 81, 2011
42011
Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до навчання, фізичного виховання і здорового способу життя: компаративний аналіз
ВС Мунтян, ОВ Попрошаєв
Нац пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2020
32020
Необхідність збереження навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах в умовах реформування національної системи освіти
О Попрошаєв
МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ 1 (21), 2017
32017
Вплив різних форм організації навчальних занять з фізичного виховання на рівень індивідуального здоров’я студентів (1-3 курсів)
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, ГА Кашинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2010
32010
Аналіз динаміки росту показників, що побічно характеризуютьспеціальну витривалість та ігрову працездатність у юних ватерполістів 13-15 років
ОВ Попрошаєв
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2008
32008
Доповнення стандарту віщої освіти в межах кожної спеціальності загальною компетентністю випускника, яка передбачає навички рухової активності
ОВ Попрошаєв, ОА Білик
Young 56 (4.2), 2018
22018
Методичні поради з навчальної дисципліни" Фізичне виховання"(для студентів спеціальної медичної групи)
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, ГІ Приходько, ДО Миргород, ВВ Шадріна
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
22012
Методичні поради з навчальної дисципліни" Фізичне виховання"(для студентів спеціальної медичної групи)
ОВ Попрошаєв, ВС Мунтян, ГІ Приходько, ДО Миргород, ВВ Шадріна
Видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2012
22012
Влияние традиционной, традиционно-секционной и секционной форм организации учебных занятий по физическому воспитанию на уровень соматического здоровья студентов (1-4 курсов)
АВ Попрошаев, ОВ Чумаков, ГА Кашинский
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2011
22011
Аналіз соматичного здоров’я студентів-юристів перших курсів з 2007 по 2009 роки
ОВ Попрошаєв, ОВ Чумаков, СГ Зінченко, СВ Курячий
Проблеми фізичного виховання і спорту, 115-118, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20