Різник ( Цепенюк ) Наталія Михайлівна
Різник ( Цепенюк ) Наталія Михайлівна
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Підтверджена електронна адреса в tntu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Промисловість будівельних матеріалів у системі стратегічного розвитку економіки регіону
НМ Цепенюк
спец. 08.00. 05/Цепенюк НМ, 0
9
Стратегічні пріоритети розвитку промисловості будівельних матеріалів регіону
НМ Цепенюк
Тернопільський державний національний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Фінансування вищої освіти в Україні: реалії та перспективи
НМ Різник, ОМ Бачинська
Економіка. Управління. Інновації, 2013
52013
. Підходи до оцінювання конкурентоспроможності ВНЗ
НМ Різник, ОМ Бачинська
Економіка і регіон, 64-69, 2013
42013
Європейський досвід кластеризації будівельного комплексу
НМ Різник
Інноваційна економіка: Всеукраїнський науково-виробничий журнал, 28, 2012
42012
Концептуальна модель формування будівельного кластера в регіоні
НМ Цепенюк, ІБ Федишин
Економіка і регіон, 76-79, 2009
42009
Методика комплексної оцінки потенціалу розвитку промисловості будівельних матеріалів
НМ Цепенюк
Економіка: проблеми теорії та практики:[зб. наук. праць].–Дніпропетровськ …, 2009
22009
Формування будівельних кластерів в межах регіону
НМ Цепенюк
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2009
22009
Принципи цифровізації економіки України
НМ Різник
Матеріали Ⅷ Всеукраїнської науково-практичної конференції пам’яті почесного …, 2019
2019
Алфавітний покажчик
Ю Антонюк, Л Артеменко, Х Бабій, О Багрій, А Бакан, О Берестецька, ...
MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF UKRAINE, 170, 2019
2019
Economic analysis of activities of companies of Ukraine and Poland and clusterization of the insurance market of the national economy
НМ Гарматій, НМ Різник, СВ Гарматій
Тернопільський ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019
2019
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village
P Kumar, V Stadnyk, G Sokoliuk, J Holovchuk, K Osipenko, ...
Business Risk in Changing Dynamics of Global Village, 2019
2019
Аналіз динаміки страхового ринку національної економіки та визначення основних кластерів інструментарієм економіко-математичного моделювання
АМ Н. Різник, С. Гарматій
Галицький економічний вісник 60 (5), 27-39, 2019
2019
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Інформаційний менеджмент» за освітнім ступенем «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання …
НМ Різник, ОМ Берестецька
2019
Методичні рекомендації для самостійної роботи з дисципліни «Інформаційний менеджмент» за освітнім ступенем «Магістр» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності …
НМ Різник, ОМ Берестецька
2019
Перспективи ефективного розвитку інформаційної економіки
НМ Різник
Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку …, 2019
2019
Перспективи ефективного розвитку інформаційної економіки
РН М.
Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку …, 2019
2019
Особливості розвитку інтернет-реклами як інноваційної складової маркетингових комунікацій
Н Різник
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2018
2018
Тенденції розвитку інтернет торгівлі в Україні
Н Різник
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
2016
ГЛАВА 2.9. УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА ОСНОВІ КЛАСТЕРНОЇ МОДЕЛІ
НМ Різник, ІГ Химич
ББК 65-98 Е45 Рецензенти, 418, 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20