Жаннета Таланова
Жаннета Таланова
Інститут вищої освіти НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Докторська підготовка у світі та Україні
ЖВ Таланова
К.: Міленіум, 2010
692010
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014
352014
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
ЖВ Таланова
з держ. упр.: 25.00. 03/ЖВ Таланова, 2004
332004
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
312011
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2012
292012
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні: зб. наук. праць, 23-38, 2012
272012
Якість вищої освіти: виклик для України
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 5-9, 2012
252012
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта, 5-9, 2010
252010
Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація
В Луговий, Ж Таланова
Директор школи, ліцею, гімназії, 15-24, 2013
222013
Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпечення та визнання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 6-10, 2013
172013
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень, ВІ Луговий, ВМ Мадзігон, ОЯ Савченко, ІМ Бурда, ...
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
172009
Ідентифікація вищої освіти та її результату (порівняння міжнародного і національного досвіду)
ЖВ Таланова
Вища освіта України, 415, 2008
162008
Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України.–Додаток 2, 296-308, 0
16
Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз/В. Луговий, Ж. Таланова
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія, 64-70, 2012
142012
Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 98-103, 2010
142010
Трансформація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні в процесі реформ упродовж 1987–2008 років: досвід для сьогодення
ЖВ Таланова
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 422, 2009
132009
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
122014
Університетологія–новий напрям педагогічної науки
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 3-11, 2012
112012
Підходи до розроблення галузевих рамок кваліфікацій в Європейському просторі вищої освіти
ЖВ Таланова
Режим доступу: http://212.111 196, 8081, 0
11
Національний освітній глосарій: Вища освіта
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014
10*2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20