Follow
Жаннета Таланова
Жаннета Таланова
Інститут вищої освіти НАПН України
Verified email at ihed.org.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Докторська підготовка у світі та Україні
ЖВ Таланова
К.: Міленіум, 2010
862010
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
73*2011
Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
Київ, Україна: ДП НВЦ Пріоритети, 2014
422014
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск Педагогіка вищої школи: методологія…, 2012
382012
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
372011
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта 1, 5-9, 2010
372010
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
ЖВ Таланова
з держ. упр.: 25.00. 03/ЖВ Таланова, 2004
372004
Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України, 14-24, 2014
362014
Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація
В Луговий, Ж Таланова
Директор школи, ліцею, гімназії, 15-24, 2013
352013
Якість вищої освіти: виклик для України
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 5-9, 2012
352012
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 23-38, 2012
342012
Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпечення та визнання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: Тематичний випуск Європейська інтеграція вищої освіти…, 2013
292013
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП НВЦ Пріоритети, 2014
252014
Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 98-103, 2010
252010
Національний освітній глосарій: вища освіта/2-е вид., перероб. і доп., за ред
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ВГ Кременя. К.: ТОВ Видавничий дім Плеяди 100, 2014
24*2014
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
242009
Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України.–Додаток 2, 296-308, 2011
202011
Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду
ЖВ Таланова
Дис.… д. пед, 04, 2011
202011
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
182014
Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз/В. Луговий, Ж. Таланова
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія, 64-70, 2012
162012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20