Підписатись
Жаннета Таланова
Жаннета Таланова
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
137*2011
Докторська підготовка у світі та Україні
ЖВ Таланова
К.: Міленіум, 2010
892010
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014
842014
Науково-методичне забезпечення цифровізації освіти України: стан, проблеми, перспективи
ВГ Кремень, ВЮ Биков, ОІ Ляшенко, СГ Литвинова, ВІ Луговий, ...
Вісник Національної академії педагогічних наук України 4 (2), 1-49, 2022
65*2022
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
Київ. Акад. пед. наук України 376, 2009
582009
Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія, 14-24, 2014
442014
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2012
442012
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 23-38, 2012
412012
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання та оцінювання навчальних результатів у вищій школі.
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
412011
Якість вищої освіти: виклик для України
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 5-9, 2012
402012
Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація
В Луговий, Ж Таланова
Директор школи, ліцею, гімназії, 15-24, 2013
392013
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта 1, 5-9, 2010
392010
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
ЖВ Таланова
з держ. упр.: 25.00. 03/ЖВ Таланова, 2004
382004
Національний освітній глосарій: вища освіта/2-е вид., перероб. і доп., за ред
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицький, ...
ВГ Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди 100, 2014
36*2014
Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпечення та визнання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 6-10, 2013
332013
Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 98-103, 2010
282010
Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України.–Додаток 2, 296-308, 2011
222011
Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду
ЖВ Таланова
Дис.… д. пед, 04, 2011
222011
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
212014
Світовий досвід для створення національного рейтингу закладів вищої освіти
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогіка і психологія. Вісник НАПН України 2, 5-23, 2018
182018
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20