Жаннета Таланова
Жаннета Таланова
Інститут вищої освіти НАПН України
Підтверджена електронна адреса в ihed.org.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Докторська підготовка у світі та Україні
ЖВ Таланова
К.: Міленіум, 2010
782010
Розроблення освітніх програм
ВМ Захарченко, ВІ Луговий, ЮМ Рашкевич, ЖВ Таланова
ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014
542014
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні
ВП Андрущенко, ІД Бех, ВЮ Биков, СІ Болтівець, МІ Бурда, ...
Педагогічна думка, 2011
462011
Ідентифікація складу і структури компетентностей–ключова умова підвищення ефективності викладання у вищій школі
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України 1 (3), 9-15, 2011
362011
Стандартизація фахової підготовки з державного управління в країнах Північної Америки і Європи
ЖВ Таланова
з держ. упр.: 25.00. 03/ЖВ Таланова, 2004
352004
Ключові поняття сучасної педагогіки: навчальний результат, компетентність, кваліфікація
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Педагогічна і психологічна науки в Україні 1, 23-38, 2012
342012
Вища освіта через дослідження: концептуальні засади здійснення й оцінювання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України: тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія …, 2012
332012
Національна рамка кваліфікацій: розуміння і реалізація
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Професійно-технічна освіта, 5-9, 2010
322010
Міжнародна та національні стандартні класифікації освіти: концепція і реалізація
В Луговий, Ж Таланова
Директор школи, ліцею, гімназії, 15-24, 2013
312013
Якість вищої освіти: виклик для України
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 5-9, 2012
302012
Якість вищої освіти в Україні: проблеми забезпечення та визнання
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вища освіта України, 6-10, 2013
242013
Чинники і умови забезпечення якості вищої освіти в Україні в процесі євроінтеграції
ВІ Луговий, ЖВ Таланова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 98-103, 2010
212010
Біла книга національної освіти України
ВГ Кремень
К.: Акад. пед. наук України, 2009 [Електронний ресурс].–Режим доступу, 2009
202009
Використання міжнародних рейтингів вищих навчальних закладів для ідентифікації найвищого університетського потенціалу
ВІ Луговий, ОМ Слюсаренко, ЖВ Таланова
Вища освіта України.–Додаток 2, 296-308, 2011
172011
Підготовка фахівців найвищого освітнього рівня в умовах глобалізації: аналіз світового досвіду
ЖВ Таланова
Інститут вищої освіти.―К, 2011
172011
Ідентифікація вищої освіти та її результату (порівняння міжнародного і національного досвіду)
ЖВ Таланова
Вища освіта України, 415, 2008
162008
Автономія та лідерство в Європейському просторі вищої освіти
В Луговий, С Калашнікова, О Слюсаренко, Ж Таланова
Вища освіта України, 14-20, 2014
142014
Економічно-організаційні засади освіти в Україні та світі: порівняльний аналіз/В. Луговий, Ж. Таланова
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія, 64-70, 2012
142012
Трансформація підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Україні в процесі реформ упродовж 1987–2008 років: досвід для сьогодення
ЖВ Таланова
П86 Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загаль, 422, 2009
142009
Національний освітній глосарій: вища освіта/2-е вид., перероб. і доп., за ред
ВМ Захарченко, СА Калашнікова, ВІ Луговий, АВ Ставицька, ...
ВГ Кременя. К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди 100, 2014
13*2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20