Yevhen.I.Zubtsov;Євген Іванович Зубцов
Yevhen.I.Zubtsov;Євген Іванович Зубцов
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Дослідження процесу знесульфурення кислих гудронів
МА Глікін, ЮО Шовкопляс, ВЮ Тарасов, ЄІ Зубцов, ЄЮ Черноусов
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 188, 2012
52012
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019
22019
Окисление высокомолекулярных углеводородов в расплаве высокотемпературного теплоносителя
МА Гликин, ЮА Шовкопляс, ЕИ Зубцов, ВЮ Тарасов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6), 35-38, 2013
22013
Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва нітратної кислоти фотоокисненням N2O у нітрозних газах
ІВ Кравченко, ЄІ Зубцов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
12017
Моделирование гидродинамических условий для процесса крекинга углеводородного сырья в расплавах
МА Гликин, ЕЮ Черноусов, ЕИ Зубцов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 27-32, 2013
12013
Термодинамические предпосылки газификации бурых углей в аппарате с жидким высокотемпературным теплоносителем
МА Гликин, ЕИ Зубцов, ОС Котова, АС Шмелев
НТУУ «КПІ», 2010
12010
Газификация углей в жидком высокотемпературном теплоносителе с получением синтез-газа
МА Гликин, ИМ Гликина, ЕИ Зубцов
НТУ" ХПИ", 2006
12006
Research of vitrinite and fusinite coals for predicting geological hazards in coal seams
МI Антощенко, ВЮ Тарасов, OІ Захарова, ЄІ Зубцов
Мінеральні ресурси України, 45-49, 2020
2020
Термодинамічний аналіз взаємодії мінеральних компонентів вугілля із газифікуючим агентом–водяною парою
ЄІ Зубцов, АМ Гальченко
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 2020
2020
Щодо встановлення небезпечних властивостей вугільних шахтопластів
МІ Антощенко, ВЮ Тарасов, ОІ Захарова, ЄІ Зубцов
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 7-16, 2019
2019
ВИСОКОЕФЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ ЗНЕШКОДЖЕННЯ Cr (VI)-ВМІСНИХ ПРОМИВНИХ ВОД ЕЛЕКТРОХІМІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ
ОВ Суворін, ММ Шорохов, МА Ожередова, ЄІ Зубцов
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 88-95, 2019
2019
Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену
ВГ Созонтов, ГІ Гринь, МВ Кошовець, ВВ Казаков, ОВ Суворін, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019
2019
Азбест. Стан проблеми в Україні
ВЮ Тарасов, ОІ Захарова, ЄІ Зубцов, РГ Заіка
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
2018
Порівняльний аналіз технологій очистки скидних газів теплових електростанцій
АВ Квасова, ЄІ Зубцов, ВЮ Тарасов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
2018
Парова конверсія газового вугілля в розплаві в стаціонарному та проточному режимі
ЄІ Зубцов, ВЮ Тарасов, ОЛ Бродський, ІВ Кравченко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
2017
Термическая деструкция твердых горючих ископаемых с применением расплавленных сред
ОЮ Никифоров, ЕИ Зубцов
СНУ ім. В. Даля, 2016
2016
Study of destructive processing of hydrocarbons in inorganic melts. Influence of control parameters
МА Гликин, ВЮ Тарасов, ЕИ Зубцов, ЕЮ Черноусов
Technology audit and production reserves 3 (4 (23)), 57-63, 2015
2015
Дослідження ступенню перетворення окисника в процесі конверсії вугілля в розплаві із застосуванням спеціалізованого програмного забезпечення
АВ Зубцова, СО Сафонова, ЄІ Зубцов
СНУ ім. В. Даля, 2015
2015
Особенности конверсии соленого угля водой в синтез-газ
ЕИ Зубцов
Технол. ін-т Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2015
2015
Методика определения гидродинамических параметров в зоне барботажа газовой фазы через слой расплавленной среды
ВЕ Приходько, ЕИ Зубцов
СНУ ім. В. Даля, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20