Follow
Yevhen.I.Zubtsov;Євген Іванович Зубцов
Yevhen.I.Zubtsov;Євген Іванович Зубцов
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В.Даля
Verified email at snu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
ГІ Гринь, ВІ Мохонько, ОВ Суворін, ПВ Кузнєцов, СО Гринь, ...
СНУ ім. В. Даля, 2019
42019
Исследование процесса деструктивной переработки углеводородов в неорганических расплавах. Влияние управляющих параметров
МА Гликин, ВЮ Тарасов, ЕИ Зубцов, ЕЮ Черноусов
Технологический аудит и резервы производства 3 (4 (23)), 57-63, 2015
42015
Дослідження процесу знесульфурення кислих гудронів
МА Глікін, ЮО Шовкопляс, ВЮ Тарасов, ЄІ Зубцов, ЄЮ Черноусов
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 188, 2012
42012
Азбест. Стан проблеми в Україні
ВЮ Тарасов, ОІ Захарова, ЄІ Зубцов, РГ Заіка
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2018
32018
Підвищення економічної та екологічної ефективності виробництва нітратної кислоти фотоокисненням N2O у нітрозних газах
ІВ Кравченко, ЄІ Зубцов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2017
22017
Окисление высокомолекулярных углеводородов в расплаве высокотемпературного теплоносителя
МА Гликин, ЮА Шовкопляс, ЕИ Зубцов, ВЮ Тарасов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (6 (62)), 35-38, 2013
22013
Реагентне очищення Cr (VI)-вмісних промивних вод: вплив дозування Cа (OH) ₂ та Bа (OH) ₂ на ступінь очищення
ОВ Суворін, МА Ожередова, ОМ Близнюк, ММ Шорохов, ЄІ Зубцов, ...
Український державний хіміко-технологічний університет, 2020
12020
Щодо встановлення небезпечних властивостей вугільних шахтопластів
МІ Антощенко, ВЮ Тарасов, ОІ Захарова, ЄІ Зубцов
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля, 7-16, 2019
12019
Високоефективна технологія знешкодження Cr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв
ОВ Суворін, ММ Шорохов, МА Ожередова, ЄІ Зубцов
Вісник Черкаського державного технологічного університету, 88-95, 2019
12019
Моделирование гидродинамических условий для процесса крекинга углеводородного сырья в расплавах
МА Гликин, ЕЮ Черноусов, ЕИ Зубцов
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 6 (6 (66)), 27-32, 2013
12013
Термодинамические предпосылки газификации бурых углей в аппарате с жидким высокотемпературным теплоносителем
МА Гликин, ЕИ Зубцов, ОС Котова, АС Шмелев
НТУУ «КПІ», 2010
12010
Газификация углей в жидком высокотемпературном теплоносителе с получением синтез-газа
МА Гликин, ИМ Гликина, ЕИ Зубцов
НТУ" ХПИ", 2006
12006
Реагентне очищення промивних вод гальванічних виробництв
МА Ожередова, ІВ Кравченко, ЄІ Зубцов
Інноваційні технології для промисловості, 2023
2023
Дослідження процесу парової конверсії вугілля в аерозолі каталізатора за допомогою математичних додатків
ІМ Глікіна, ЄІ Зубцов
Інноваційні технології для промисловості, 2023
2023
Текст лекцій за дисципліною «Кінетика і каталіз» для здобувачів першого рівня вищої освіти (бакалавр) галузі знань 16 хімічна та біоінженерія, спеціальності 161 хімічні …
ІМ Глікіна, ЄІ Зубцов
СНУ ім. В. Даля, 2023
2023
Методичні вказівки до підготовки та складання тестового державного іспиту для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 161 «Хімічні технології та …
ЄІ Зубцов, ІВ Кравченко
СНУ ім. В. Даля, 2022
2022
Екологічно чисті технології оксидів нітрогену та продуктів на їх основі
ВГ Созонтов, ГІ Гринь, МВ Кошовець, ВВ Казаков, ІВ Кравченко, ...
СНУ ім. В. Даля, 2021
2021
Сучасні технології в науці та освіті
ГВ Балковська, ВМ Барбарук, ЛВ Барбарук, ТО Білобородова, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021
2021
Research of vitrinite and fusinite coals for predicting geological hazards in coal seams
МI Антощенко, ВЮ Тарасов, OІ Захарова, ЄІ Зубцов
Мінеральні ресурси України, 45-49, 2020
2020
ДОСЛІДЖЕННЯ ВІТРИНІТОВОГО І ФЮЗИНІТОВОГО ВУГІЛЛЯ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ЯВИЩ У ВУГІЛЬНИХ ПЛАСТАХ
МІ АНТОЩЕНКО, ВЮ ТАРАСОВ, OІ ЗАХАРОВА, ЄІ ЗУБЦОВ
Mineral Resources of Ukraine, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20