Follow
Віта Стернічук
Віта Стернічук
Other namesVita Sternichuk, В.Б. Стернічук
PhD in Philology, Lutsk National Technical University
Verified email at lutsk-ntu.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Епістолярний діалог як жанр нефікційної літератури крізь призму образу автора (на матеріалі листування М. Фріша–Ф. Дюрренматта, М. Фріша–У. Йонсона)
ВБ Стернічук
Чернівці, 2014, 0
7
Явище інтертекстуальності в епістолярній комунікації. Лист як інтертекст
Стернічук
Філологічні науки Літературознавство 13 (2013), 103-107, 2013
42013
Інтертекстуальність як аспект структурної самоорганізації німецькомовних творів (на прикладі творчості Ф. Дюрренматта)(INTERTEXTUALITY AS AN ASPECT OF THE STRUCTURAL SELF …
В Стернічук
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2015
32015
ЕКСПЛІЦИТНІСТЬ, ІМПЛІЦИТНІСТЬ ТА ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ ЯК ОСНОВНІ СКЛАДОВІ РЕАЛІЗАЦІЇ ОБРАЗУ АВТОРА В ЕПІТЕКСТАХ
ВБ Стернічук, СІ Лобанова
Young 55 (3.2), 2018
12018
Роль зовнішньої мотивації при вивченні іноземних мов студентами технічних вищих навчальних закладів
СІ Лобанова, ВБ Стернічук
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 89-92, 2016
12016
Епістолярний діалог як процес віднайдення нової істини (на матеріалі листування Є. Чикаленка–А. Ніковського)
В Стернічук
Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія …, 2015
12015
Статус регуляторних одиниць в епітекстах: роль та функції
В Стернічук
Міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного …, 2023
2023
Precedent situation in foreign language discourse: reception and interpretation.
VS Oksana Naidiuk, Viktoriia Prykhodko
Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” 5 (№ 5 …, 2022
2022
АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ PARTNER У НІМЕЦЬКОМУ ВІРТУАЛЬНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Л ПАСИК, Р Лариса, В СТЕРНІЧУК
Germanic Philology. Journal of Yuriy Fedkovych Chernivtsi National …, 2021
2021
ЛЕКСИЧНА, ГРАМАТИЧНА ТА СТИЛІСТИЧНА РЕДУНДАНТНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО ТЕКСТУ
Y Litkovych, V Sternichuk
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2020
2020
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ АВТОРА В ЕПІТЕКСТАХ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА–МАКСА ФРІША
V Sternichuk
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2019
2019
СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «МЕМУАРИСТИКА» ТА «ЕПІСТОЛЯРІЙ» В АВТЕНТИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ
V Sternichuk
Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія …, 2018
2018
РЕКОНСТРУКЦІЯ ОБРАЗУ АВТОРА В ЕПІТЕКСТАХ ПАУЛЯ ЦЕЛАНА–МАКСА ФРІША
ВБ Стернічук
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 142, 2018
2018
Індивідуальний стиль епістолярію та мемуаристики Уве Йонсона
ВБ Стернічук
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія, 96-99, 2017
2017
Оптимізація навчання іноземних мов у технічних вищих навчальних закладах шляхом впровадження методик правильного виправлення мовних помилок
СІ Лобанова, ВБ Стернічук
Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти, 87-90, 2015
2015
Категорія модальності в контексті німецькомовної спадщини Уве Йонсона
ВБ Стернічук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015
2015
Діалогізм творчості Макса Фріша
ВБ Стернічук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013
2013
Теорія діалогізму: філософсько-емпіричний вимір
ВБ Стернічук
Волинськиий національний університет імені Лесі Українки, 2012
2012
Неконфлікт поколінь на тлі приватного листування Йонсона–Фріша
ВБ Стернічук
Мова і культура, 320-328, 2011
2011
Епістолярний діалог: спроба термінологічного визначення
В Стернічук
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2008
2008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20