Ковальчук Любов
Ковальчук Любов
к. пед. н., доцент кафедри німецької мови, ТНЕУ
Підтверджена електронна адреса в tneu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник/Лариса Онисимівна Ковальчук
ЛО Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007
672007
Практикум з педагогіки: Навч. посіб
ЛО Ковальчук
Львів: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2005
332005
Формування іміджу майбутнього вчителя у процесі вивчення педагогічних дисциплін в класичному університеті
Л Ковальчук
Вісник Львівського університету.–Серія педагогічна.–2007.–Вип 22, 65-74, 2007
312007
Система освіти зарубіжних країн: навчальний посібник
ЛО Ковальчук, ОБ Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 56-60, 2003
222003
Гендерне виховання учнівської молоді в Німеччині
ЛО Ковальчук
212008
Міжпредметні зв’язки у вивченні хіміко-технологічних дисциплін в економічному бізнес-коледжі
ЛО Ковальчук
Ковальчук Лариса Онисимівна.− Львів, 2002
212002
Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технологій навчання у процесі вивчення педагогічних дисциплін.
Л Ковальчук
Вісник Львівського університету. Вип 19, 22-23, 2005
202005
Розвиток професійного мислення майбутнього вчителя на засадах фреймового підходу до вивчення педагогічних дисциплін у класичному університеті
Л Ковальчук
Вісн. Львів. ун-ту. Серія педагогічна.–2008.–Випуск 23, 110-119, 2008
82008
10. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ
ЛО Ковальчук
УЧАСТЬ МОЛОДІ У РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ ТА СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ, 75, 2012
72012
Впровадження інноваційних освітніх технологій у викладання розділу" захворювання слизової оболонки порожнини рота
ЛО Ковальчук
Вісник Вінницького національного медичного університету 16 (1), 181-183, 2012
62012
Системи освіта зарубіжних країн: Навч. посібник
ЛО Ковальчук, ОБ Ковальчук
Ковальчук ЛО, Ковальчук ОБ–Львів: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003
62003
Міжпредметні зв’язки у процесі вивчення хімії в загальноосвітній школі
Л Ковальчук, ІО Когут
Вісник Львівського ун-ту. Cерія педагогічна.–Львів.–2008.–Вип 23, 80-89, 2008
52008
Основи педагогічної майстерності
Л Ковальчук
Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2007
52007
Засоби мультимедіа у навчанні іноземних мов студентів економічних спеціальностей
ЛО Ковальчук, ТВ П’ятничка
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер …, 2012
42012
Зміни мікробіоценозу ротової порожнини у хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки по-рожнини рота в процесі їх корекції
ЛО Ковальчук
Вісник стоматології, 28-32, 2012
42012
Способи перекладу фразеологічних одиниць з англійської мови на українську
О Блашків, Л Ковальчук
Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені …, 2014
32014
ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІÉНИХ ТЕХНОЛОГІÉ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ СТУДЕНТАМИ-ЕКОНОМІСТАМИ
Л Ковальчук
32010
Особливості гендерного виховання у початкових та середніх школах Німеччини/Любов Ковальчук
ЛО Ковальчук
Проблеми освіти: наук.-метод. зб, 122-125, 2007
32007
Запровадження елементів гендерного виховання у школах Німеччини
ЛО Ковальчук
Збірник наукових праць [Уманського державного педагогічного університету …, 2006
32006
Гендерне виховання у навчальних закладах Німеччини
КЛ Олександрівна
Молодий вчений 12 (39), 440-445, 2016
2*2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20