Григорій Терещук
Григорій Терещук
професор педагогіки, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навч.-метод. посібник
ОМ Коберник, ГВ Терещук
Умань: СПД Жовтий 212, 2, 2008
302008
Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект
ГВ Терещук
М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993
281993
Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем
ГВ Терещук
Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені …, 2006
262006
Основи педагогічних досліджень
ГВ Терещук, ВК Сидоренко
Ольштин: WSIiE NWP, 2010
222010
Основи техніки і технології: Навчальний посібник
ВК Сидоренко, ГВ Терещук, ВВ Юрженко
К.: НПУ 163, 45, 2001
222001
Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів
Г Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 28-33, 1997
201997
Організація проектно-технологічної діяльності учнів на уроках трудового навчання: організаційно-методичні засади
СМ Ящук
Бібліотека Вінницького держ. пед. ун-ту.–Вінниця, 189-193, 2003
192003
Дидактические основы индивидуализации трудового обучения учащихся общеобразовательных школ
ГВ Терещук
151993
Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання
Г Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 3, 2005
132005
Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація
М Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 59-65, 2016
122016
Дифференцированные задания как средство индивидуального подхода к учащимся
ГВ Терещук
Школа и производство, 8, 1992
121992
Индивидуализация обучения в контексте идей концепции новой украинской школы
Г Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
92017
Индивидуализация обучения в контексте идей концепции новой украинской школы
Г Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
92017
Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів
СМ Амеліна
Педагогічний альманах: збірник наукових праць/[редкол. ВВ Кузьменко (голова …, 2010
92010
Педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді в процесі її соціального і професіонального становлення
ГВ Терещук
Педагогіка і психологія, 119-125, 1996
81996
Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ
ГГ Макарова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
62013
Системний підхід в управлінні освітою: питання теорії.
Г Терещук, Н Тверезовська
Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім.. В …, 2006
52006
Теоретичні засади побудови моделі методичної системи індивідуалізованого навчання
Г Терещук
Наук. записки ТДПУ. Сер.: Педагогіка, 111-116, 1999
51999
Дифференцированные задания по техническому труду для учащихся 5-7 классов: методическое пособие
ГВ Терещук
М.: НИИ труд. подгот. и профориент. АПН СССР 94, 8, 1991
51991
Навчальний процес у вищому закладі педагогічної освіти в контексті інноваційних змін
ГВ Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
42010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20