Підписатись
Терещук Григорій / Tereshchuk Grygorii / https://orcid.org/ 0000-0003-1717-961X
Терещук Григорій / Tereshchuk Grygorii / https://orcid.org/ 0000-0003-1717-961X
First Vice-Rector, Full Professor - Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навч.-метод. посібник
ОМ Коберник, ГВ Терещук
Умань: СПД Жовтий 212, 2, 2008
472008
Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем
ГВ Терещук
Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені …, 2006
382006
Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект
ГВ Терещук
М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993
321993
The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation
HV Tereshchuk, II Kuzma, OI Yankovych, HI Falfushynska
312019
Основи педагогічних досліджень
ГВ Терещук, ВК Сидоренко
Ольштин: WSIiE NWP, 2010
292010
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2004
282004
Индивидуализация обучения в контексте идей концепции новой украинской школы
Г Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
272017
Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація
М Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 59-65, 2016
272016
Основи техніки і технології: Навчальний посібник
ВК Сидоренко, ГВ Терещук, ВВ Юрженко
К.: НПУ, 2001
252001
Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів
Г Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 28-33, 1997
221997
Дидактические основы индивидуализации трудового обучения учащихся общеобразовательных школ
ГВ Терещук
191993
Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання
Г Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 3, 2005
162005
Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх інженерів
СМ Амеліна
Педагогічний альманах [зб. наук. пр. Херсонської академії неперервної освіти …, 2010
132010
Дифференцированные задания как средство индивидуального подхода к учащимся
ГВ Терещук
Школа и производство, 8, 1992
131992
Strengthening of e-learning at the leading Ukrainian pedagogical universities in the time of COVID-19 pandemic
HI Falfushynska, BB Buyak, HV Tereshchuk, GM Torbin, MM Kasianchuk
CEUR Workshop Proceedings, 2021
122021
Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers
IM Tsidylo, HV Tereshchuk, SV Kozibroda, SV Kravets, TO Savchyn, ...
Arnold E. Kiv, Vladimir N. Soloviev, 2019
122019
Педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді в процесі її соціального і професіонального становлення
ГВ Терещук
Педагогіка і психологія, 119-125, 1996
111996
Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ
ГГ Макарова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
102013
Навчальний процес у вищому закладі педагогічної освіти в контексті інноваційних змін
ГВ Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
92010
Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітнього простору
МФ Дмитриченко, ОК Русановський, ВК Сидоренко, ГВ Терещук
URL: http://www. pedagogi. org/vajlivim-komponentom-integruvannya-znanedlya …, 2005
82005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20