Підписатись
Терещук Григорій
Терещук Григорій
Інші іменаTereshchuk Grygorii, https://orcid.org/0000-0003-1717-961X
Full Professor - Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні педагогічні технології у трудовому навчанні: навч.-метод. посібник
ОМ Коберник, ГВ Терещук
Умань: СПД Жовтий 212, 2, 2008
722008
The formation of a successful personality of a pupil in Ukrainian primary school during media education implementation
HV Tereshchuk, II Kuzma, OI Yankovych, HI Falfushynska
CTE Workshop Proceedings 6, 145-158, 2019
512019
Компетентнісний підхід як фактор зближення освітніх систем
ГВ Терещук
Тернопіль: Тернопільський національний педагогічний університет імені …, 2006
482006
Индивидуализация обучения в контексте идей концепции новой украинской школы
Г Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2017
412017
Основи педагогічних досліджень
ГВ Терещук, ВК Сидоренко
Ольштин: WSIiE NWP, 2010
412010
Strengthening of e-learning at the leading Ukrainian pedagogical universities in the time of COVID-19 pandemic
HI Falfushynska, BB Buyak, HV Tereshchuk, GM Torbin, MM Kasianchuk
CTE Workshop Proceedings 8, 261-273, 2021
362021
Освіта і наука України у вимірі громадянських суспільств: соціально-професійна орієнтація
М Піддячий
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 59-65, 2016
362016
Индивидуализация трудового обучения: дидактический аспект
ГВ Терещук
М.: Ин-т ПСМ РАО, 1993
361993
Основи техніки і технології: Навчальний посібник
ВК Сидоренко, ГВ Терещук, ВВ Юрженко
К.: НПУ 163, 45, 2001
342001
Організація проектно-технологічної діяльності учнів основної школи на уроках трудового навчання
СМ Ящук
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2004
322004
Загальні дидактичні основи індивідуального підходу до учнів
Г Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 28-33, 1997
291997
Теоретичні засади методичної системи індивідуалізованого навчання
Г Терещук
Трудова підготовка в закладах освіти, 3, 2005
192005
Дифференцированные задания как средство индивидуального подхода к учащимся
ГВ Терещук
Школа и производство, 8, 1992
191992
Methodology of designing computer ontology of subject discipline by future teachers-engineers
IM Tsidylo, HV Tereshchuk, SV Kozibroda, SV Kravets, TO Savchyn, ...
Proceedings of the 6th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2018 …, 2018
172018
Дидактические основы индивидуализации трудового обучения учащихся общеобразовательных школ
ГВ Терещук
161993
Методика реалізації індивідуального підходу до навчання старшокласників за технологічним профілем
АВ Уруський
132016
Педагогічна діагностика ціннісних орієнтацій молоді в процесі її соціального і професіонального становлення
ГВ Терещук
Педагогіка і психологія, 119-125, 1996
131996
Критерії, показники та рівні професійного розвитку студентів педагогічних ВНЗ
ГГ Макарова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені ТГ …, 2013
122013
Навчальний процес у вищому закладі педагогічної освіти в контексті інноваційних змін
ГВ Терещук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2010
102010
Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітнього простору
МФ Дмитриченко, ОК Русановський, ВК Сидоренко, ГВ Терещук
URL: http://www. pedagogi. org/vajlivim-komponentom-integruvannya-znanedlya …, 2005
92005
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20