Богдан Буяк
Богдан Буяк
Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University
Подтвержден адрес электронной почты в домене tnpu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Конституційно-правовий статус суб’єктів виборчого процесу в Україні
ЛМ Козодой
Козодой ЛМ–К, 2006
172006
Формування громадянськості студентів вищих аграрних навчальних закладів.
ІВ Сопівник
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006
102006
ПРАВОВІ АСПЕКТИ АКАДЕМІЧНОЇ ЧЕСНОСТІ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ПЛАГІАТОМ
ББ Буяк
АКАДЕМІЧНА ЧЕСНІСТЬ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ, 133-151, 2016
3*2016
Феномен громадянської активності особистості: соціально-філософський аналіз
ОМ Карабань
Переяслав-Хмельницький (Київcька обл.), 2015
32015
Феномен лідерства в історико-філософській ретроперспективі
Б Буяк
Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу Переяслав …, 2015
32015
Сутність та механізми інституціоналізації молодіжних громадських організацій в Україні
БВ Кудренко
Економіка та держава, 118-121, 2011
32011
Розвиток промислової сфери в західних областях Української РСР упродовж 1944–1950-х років (На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської областей)
ББ Буяк
На матеріалах Дрогобицької, Львівської, Станіславської, Тернопільської …, 2001
32001
Сучасні теорії та моделі прийняття рішень в освітній політиці
СО Терепищий
Гілея: науковий вісник, 334-339, 2015
22015
Соціально-економічні наслідки польської аграрної політики в Галичині у міжвоєнний період
ВС Виздрик
Видавництво Львівської політехніки, 2014
22014
РОЛЬ СІМ'Ї У ФОРМУВАННІ СВІТОГЛЯДНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОЛІТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ
ББ Буяк
Севастопольский национальный технический университет, 2012
22012
Українська кредитна кооперація у Східній Галичині (остання третина XIX ст.-1914 p.)
ІБ Гавліч
22010
Політико-економічні умови відродження українських господарських інституцій в Галичині у 1920-1939 роках
ВЮ Зих
Науковий вісник НЛТУ України 19 (10), 2009
22009
Молодь, як особлива соціально-демографічна група в умовах становлення соціально-правової держави та громадянського суспільства
Б Буяк
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
22007
Психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів до організації самовиховання старшокласників
ЗІ Удич
Зоряна Ігорівна Удич.–Київ, 2011.–212 с, 0
2
Наддніпрянська політична еміграція у громадськополітичних процесах Західної України в 1920–1939 рр
В Іващук
В. Іващук.–Тернопіль, 2010.–225 с, 0
2
Is the presence of Central European strains of Raphidiopsis (Cylindrospermopsis) raciborskii a threat to a freshwater fish? An in vitro toxicological study in common carp cells.
RP Falfushynska H, Horyn O, Brzozowska A, Fedoruk O, Buyak B, Poznansky D ...
Aquat Toxicol, 2018
1*2018
Вплив соціально-економічних чинників на динаміку сільського населення Тернопільської області в 50-60 рр. XX ст.
ІВ Тимків
Ukrainian Peasant, 2015
12015
Світоглядно-філософські засади інтеграції української вищої освіти у європейський освітній простір
ББ Буяк
Вісник Національного технічного університету України" КПІ". Філософія …, 2015
12015
Мотиви християнської моралі у творчості Григорія Сковороди як передумова формування засад українського національного виховання
В Стрілько
Українська література в загальноосвітній школі, 37-38, 2014
12014
Мораль і право як чинники оновлення змісту сучасного політичного і національно-патріотичного виховання
ОВ Брусакова
Вісник Харківського національного педагогічного університету імені ГС …, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20