Зиатдинов Юрий Кашафович,Зіатдінов Юрій Кашафович, Yuriy Ziatdinov
Зиатдинов Юрий Кашафович,Зіатдінов Юрій Кашафович, Yuriy Ziatdinov
Подтвержден адрес электронной почты в домене nau.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сложные технические и эргатические системы: методы исследования
АН Воронин, ЮК Зиатдинов, АВ Харченко, ВВ Осташевский
Харьков: Факт, 1997
941997
Векторная оптимизация динамических систем
АН Воронин, ЮК Зиатдинов, АИ Козлов, ВС Чабанюк
К.: Техніка, 1999
591999
Векторная оптимизация динамических систем
АН Воронин, ЮК Зиатдинов, АИ Козлов, ВС Чабанюк
К.: Техніка, 1999
591999
Многокритериальные решения: модели и методы: монография
АН Воронин, ЮК Зиатдинов, МВ Куклин-ский
К.: НАУ, 2011
322011
Большие технические системы: проектирование и управление
ЛМ Артюшин, ЮК Зиатдинов, ИА Попов, АВ Харченко
Харьков: Факт, 1997
211997
Синтез компромиссно-оптимальных траекторий мобильных объектов в конфликтной среде
АН Воронин, ЮК Зиатдинов, АЮ Пермяков, ИД Варламов
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони, 40-49, 2015
172015
Активное управление как средство повышения ресурса воздушных судов
ВМ Синеглазов, ЕП Решетняк, ЮК Зиатдинов
ВМ Синеглазов, ЕП Решетняк, ЮК Зиатдинов–К.: Техніка, 1998
81998
Multicriteria optimization of dynamic control systems
AM Voronin, YK Ziatdinov, OY Permiakov, ID Varlamov
Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence, 38-48, 2014
22014
Метод формування оптимальних проектних параметрів складних технічних систем
ЮК Зіатдінов, АС Климова
Вісник Національного Авіаційного Університету 25 (3), 85-90, 2005
22005
A Vector Optimization Approach to Allocation of Limited Resources
A Voronin, Y Ziatdinov
Research and Applications in Economics 2, 16-19, 2014
12014
Моделі та методи оптимізації складних систем
ЮК Зіатдінов, МВ Куклінський
Вісник Національного Авіаційного Університету 19 (1), 147-150, 2012
12012
Многокритериальная оптимизация архитектуры нейросетевых классификаторов
А Воронин, Ю Зиатдинов, А Антонюк
Institute of Information Theories and Applications FOI ITHEA, 2009
12009
Моделі та методи вирішення задач багатокритеріальної оптимізації
ЮК Зіатдінов, АС Климова
Проблеми iнформатизацiї та управлiння 1 (12), 77-81, 2005
12005
Річний звіт кафедри комп'ютерних інформаційних технологій Інституту комп'ютерних інформаційних технологій за 2014-2015 навчальний рік
ЮК Зіатдінов
Національний авіаційний університет. Кафедра комп'ютерних інформаційних …, 2017
2017
Річний звіт кафедри за 2016-2017 р. р.
ЮК Зіатдінов
Кафедра комп'ютерних інформаційних технологій, 2017
2017
Аналіз показників кафедри комп'ютерних інформаційних технологій за 2016 рік.
ЮК Зіатдінов
Національний авіаційний університет. Кафедра комп'ютерних інформаційних …, 2017
2017
Перелік штатних науково-педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи не менше шести місяців і мають не менше п’яти наукових публікацій у …
ЮК Зіатдінов
Національний авіаційний університет, 2017
2017
Стандартизація та сертифікація інформаційних управляючих систем.
ЮК Зіатдінов, ІЕ Райчев, ОГ Харченко
Національний авіаційний університет., 2016
2016
Динаміка захисту дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук по кафедрі комп’ютерних інформаційних технологій.
ЮК Зіатдінов
Національний авіаційний університет, 2016
2016
Система менеджменту якості. Програма додаткового вступного випробування на освітній ступінь «Бакалавр» з нормативним терміном навчання 2 роки на основі освітньо …
ЮК Зіатдінов
Національний авіаційний університет, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20