Подписаться
Марина Демура
Марина Демура
Національний юридичний уніерситет імені Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
МІ Тлепова
Харків. 2015. 221 c. Закон України від 6.12. 2017 р. URL: http://zakon2 …, 2015
172015
Співвідношення публічних та приватних начал у кримінальному процесі України
МІ Тлепова
Науковий вісник Херсонського державного університету, 139-143, 2013
62013
Problematic Issues of Bringing Disciplinary and Criminal Liability of Medica Workers
VA Kononenko, MI Demura
Probs. Legality 152, 135, 2021
22021
Міжнародний досвід використання алгоритмів штучного інтелекту у кримінальному провадженні
МІ Демура
Використання технологій штучного інтелекту у протидії злочинності, 24-28, 2020
22020
Міжнародні кримінальні процесуальні стандарти захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень та їх втілення у кримінальному процесі України
МІ Тлепова
22013
Тимчасовий ДосТУп До речей і ДоКУменТів: проблемні пиТання правозасТосовної праКТиКи
ОВ Каплина, ВИ Марынив, МИ Демура
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2020
12020
Щодо відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі
МІ Демура, МИ Демура
Одеса: Юридична література, 2017
12017
Деякі питання по відшкодуванню недоотриманих доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі
МІ Демура
Публічне право, 121-126, 2017
12017
Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні
МІ Тлепова
Юрист України, 130-135, 2014
12014
Щодо питання визначення поняття та юридичного змісту міжнародних стандартів захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень
МІ Тлепова
12013
Деякі питання вдосконалення законодавства щодо забезпечення прав особи у кримінальному провадженні України
МІ Тлепова
12013
Поняття потерпілого за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
МІ Тлепова
Редакційна колегія, 421, 2012
12012
ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ
M Demura, D Klepka
Science and Innovation 17 (5), 95-102, 2021
2021
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ТА КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
V Maryniv, M Demura
Science and Innovation 17 (2), 84-93, 2021
2021
ВИКОРИСТАННЯ АЛГОРИТМІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ У ГАЛУЗІ КРИМІНАЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНІ ПЕРСПЕКТИВИ
М Демура
Science, 95-102, 2021
2021
Criminal and criminal proceeding protection of intellectual property rights
VI Maryniv, MI Demura
Science and Innovation 17 (2), 84-93, 2021
2021
Проблемні питання притягнення до дисциплінарної та кримінальної відповідальності медичних працівників
V Kononenko, M Demura
Problems of legality, 135-151, 2021
2021
Временный доступ к вещам и документам: проблемные вопросы правоприменительной практики
ОВ Каплина, ВИ Марынив, МИ Демура
Проблемы законности, 200-212, 2020
2020
Temporary Access to Things and Documents
O Kaplina, V Maryniv, M Demura
Probs. Legality 149, 200, 2020
2020
Ensuring of the Rights and Legal Interests of the Person in the Conditions of'Digitalization'of Criminal Proceedings
M Demura, D Klepka, I Krytska
Law Rev. Kyiv UL, 295, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20