Марина Тлепова (Демура)
Марина Тлепова (Демура)
Національний юридичний уніерситет імені Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
МІ Тлепова
Харків. 2015. 221 c. Закон України від 6.12. 2017 р. URL: http://zakon2 …, 2015
52015
СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ НАЧАЛ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАНИ
МІ Тлепова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки …, 2013
22013
Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні
МІ Тлепова
Юрист України, 130-135, 2014
12014
Міжнародні кримінальні процесуальні стандарти захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень та їх втілення у кримінальному процесі України
МІ Тлепова
12013
Щодо питання визначення поняття та юридичного змісту міжнародних стандартів захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень
МІ Тлепова
12013
Деякі питання вдосконалення законодавства щодо забезпечення прав особи у кримінальному провадженні України
МІ Тлепова
12013
Поняття потерпілого за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
МІ Тлепова
Редакційна колегія, 421, 2012
12012
Щодо відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі
МІ Демура, МИ Демура
Одеса: Юридична література, 2017
2017
Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
ТМІМВ І.
Національний унііверситет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Правова природа кримінальної процесуальної реституції
МІ Тлепова, МИ Тлепова, МІ Демура, МИ Демура
2015
Питання співвідношення в кримінальному провадженні понять «юридична особа як потерпілий» та «цивільний позивач»
ТМ І.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2015
2015
Деякі питання співвідношення в кримінальному провадженні понять «юридична особа як потерпілий» та «цивільний позивач»
ТМ І.
Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація …, 2015
2015
Правова природа кримінальної процесуальної реституції
ТМ І.
Малиновські читання: IV Міжнар. наук. практ. конф. (м. Острог, 13 – 14.11 …, 2015
2015
Роль демократичних принципів у вирішенні завдань кримінального провадження щодо потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні
ТМ І.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
2014
Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні
ТМ І.
Юрист України, 130 - 135, 2014
2014
Деякі питання участі потерпілого у доказуванні
МІ Тлепова
2014
Щодо питання визначення нормативного змісту міжнародних стандартів прав особи та їх захисту у сфері кримінального провадження
МІ Тлепова, МИ Тлепова, МІ Демура, МИ Демура
видавництво" Право", 2013
2013
The notion of victim
M Tlepova
2013
The notion of victim
ТМ І.
Проблеми розвитку юридичної науки в дослідженнях молодих учених: матеріали …, 2013
2013
Щодо питання визначення нормативного змісту міжнародних стандартів прав особи та їх захисту у сфері кримінального провадження
ТМ І.
Юридична осінь 2013 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20