Марина Демура
Марина Демура
Національний юридичний уніерситет імені Ярослава Мудрого
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
МІ Тлепова
Харків. 2015. 221 c. Закон України від 6.12. 2017 р. URL: http://zakon2 …, 2015
92015
СПІВВІДНОШЕННЯ ПУБЛІЧНИХ ТА ПРИВАТНИХ НАЧАЛ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАНИ
МІ Тлепова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Юридичні науки …, 2013
32013
Міжнародні кримінальні процесуальні стандарти захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень та їх втілення у кримінальному процесі України
МІ Тлепова
22013
Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні
МІ Тлепова
Юрист України, 130-135, 2014
12014
Щодо питання визначення поняття та юридичного змісту міжнародних стандартів захисту прав осіб, потерпілих від кримінальних правопорушень
МІ Тлепова
12013
Деякі питання вдосконалення законодавства щодо забезпечення прав особи у кримінальному провадженні України
МІ Тлепова
12013
Поняття потерпілого за новим Кримінальним процесуальним кодексом України
МІ Тлепова
Редакційна колегія, 421, 2012
12012
CHALLENGES OF HEALTH CARE PROFESSIONALS' DISCIPLINARY AND CRIMINAL PROSECUTION
Демура М.І., Кононенко В.А
Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 12 PART 2, DECEMBER 2020 12 (2 …, 2020
2020
НОВЕЛІЗАЦІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
ДМ І.
Юридичний науковий електронний журнал 1 (1), 247-249, 2020
2020
Тимчасовий ДосТУп До речей і ДоКУменТів: проблемні пиТання правозасТосовної праКТиКи
ОВ Каплина, ВИ Марынив, МИ Демура
Засновник і видавець: Національний юридичний університет імені Ярослава …, 2020
2020
Щодо відшкодування неодержаних доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі
МІ Демура, МИ Демура
Одеса: Юридична література, 2017
2017
Процесуальні права потерпілого як основа його процесуального статусу
МІ Демура
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Юридичні науки …, 2017
2017
Деякі питання по відшкодуванню недоотриманих доходів (упущеної вигоди) у кримінальному процесі
МІ Демура
Публічне право, 121-126, 2017
2017
Процесуальне становище потерпілого під час досудового розслідування
ТМІМВ І.
Національний унііверситет імені Ярослава Мудрого, 2016
2016
Правова природа кримінальної процесуальної реституції
МІ Тлепова, МИ Тлепова, МІ Демура, МИ Демура
2015
Питання співвідношення в кримінальному провадженні понять «юридична особа як потерпілий» та «цивільний позивач»
ТМ І.
Актуальні питання кримінального процесу очима молодих дослідників: матеріали …, 2015
2015
Деякі питання співвідношення в кримінальному провадженні понять «юридична особа як потерпілий» та «цивільний позивач»
ТМ І.
Сучасне кримінальне провадження України: доктрина, нормативна регламентація …, 2015
2015
Правова природа кримінальної процесуальної реституції
ТМ І.
Малиновські читання: IV Міжнар. наук. практ. конф. (м. Острог, 13 – 14.11 …, 2015
2015
Роль демократичних принципів у вирішенні завдань кримінального провадження щодо потерпілих від кримінальних правопорушень в Україні
ТМ І.
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки …, 2014
2014
Проблемні питання участі потерпілого у доказуванні
ТМ І.
Юрист України, 130 - 135, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20