Андрей Непран
Андрей Непран
Харьковский торгово-экономический институт Киевского торгово-экономического университета
Verified email at htei.org.ua
TitleCited byYear
Государственная финансовая поддержка сельскохозяйственной кооперации: куда смотреть-на Запад или «под ноги»?
АВ Тихонова
Бухучет в сельском хозяйстве, 51-64, 2016
102016
Взаємодія банківського і нефінансового секторів економіки: стимулювання інвестиційної активності
АВ Непран
Фінанси України, 109-121, 2013
72013
Формування та використання фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в Україні
АВ Непран
Фінанси України, 111-127, 2016
62016
Ресурси ринку капіталу в системі інвестиційного фінансування реального сектору економіки України
АВ Непран
Фінанси України, 99-109, 2012
62012
Роль кредиту в прискоренні процесів нагромадження капіталу в сільському господарстві
АВ Непран
Економіка АПК, 74-79, 2010
62010
Проблеми розвитку обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів та шляхи їх розв'язання
АВ Непран
Фінанси України, 75-86, 2014
32014
РОЛЬ ЗАПОЗИЧЕНЬ У ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
АВ Непран, ІЄ Тимченко, НМ Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
22017
Удосконалення державної політики у сфері оновлення основних виробничих засобів
АВ Непран
Фінанси України, 109-125, 2016
12016
Статистичний аналіз диференціації банківського кредитування в Україні.
АВ Непран
Національна академія статистики, обліку та аудииту, 2016
12016
Питання забезпеченості підприємства основними засобами та ефективності їх використання (удосконалення методології аналізу)
ІЄ Тимченко, АВ Непран, ТІ Чорна
Тернопільський національний економічний університет, 2015
12015
Кредиторська заборгованість нефінансових корпорацій: стан та структурні характеристики
АВ Непран
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2014
12014
Ринок позичкового капіталу і система процентних ставок в Україні: структурні характеристики
АВ Непран
Економічна теорія, 90, 2013
12013
Вплив зрушень у галузевій структурі на матеріаломісткість продукції переробної промисловост
А Непран
Економічний аналіз, 231, 2013
12013
Особливості фінансування державного бюджету в період подолання наслідків економічної кризи
АВ Непран
Харківський економіко-правовий університет, 2018
2018
Контроль за формуванням собівартості продукції в умовах нормативного методу обліку та контролю витрат на виробництво
НМ Каменева, АВ Непран
Харківский економіко-правовий університет, 2017
2017
Зовнішньоторговельна діяльність у структурі доходів держави
К Гурова, А Непран
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 31–49-31–49, 2017
2017
Фискальная эффективность налога на добавленную стоимость
А Непран, ИЕ Тимченко, НН Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
2017
Фіскальна ефективність податку на додану вартість
АВ Непран, ИЕ Тимченко, НН Каменева
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2017
2017
Кредиторская задолженность нефинансовых корпораций: состояние и структурные характеристики
АВ Непран
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
2016
Фінансові методи мобілізації нагромаджень
АВ Непран
Дніпропетровська державна фінансова академія, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20