Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект
БІ Валуєв, МВ Кужельний, ВО Озеран
212005
Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні
СМ Ніколаєнко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-39, 2007
182007
Природнича географія Кривбасу
ВЛ Казаков, ІС Паранько, МГ Сметана, ВА Шипунова, ВВ Коцюруба, ...
Кривий Ріг: КДПУ, 2005
182005
Концесія у трансформаційній економіці
ОІ Вікарчук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка., 2006
152006
Основи економічної теорії
АУ Уразов, ПВ Маслак, ІВ Саух
МАУП, 2004
152004
Мінімізація витрат виробництва в умовах перехідної економіки
ЛВ Дікань
Харків: Гриф, 2000
152000
Ринок сільськогосподарської продукції: особливості розвитку та проблемні питання формування інфраструктури
ІО Клімова
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики., 138-147, 2011
142011
Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні
СМ Ніколаєнко
Бізнес Інформ, 281-287, 2013
122013
Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва
ІФ Грабчук
Вінницький національний аграрний університет, 2011
112011
Еколого-економічні основи виробництва і використання кормів у зоні радіоактивного забруднення
ЛД Павловська, ЛД Павловская, ВП Славов
Світ, 1999
111999
Нові організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення стійкості банку
О Калініченко
Банківська справа, 83-90, 2006
92006
Економіка підприємства: навч. посіб.
ЛД Павловська
Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011
82011
Політичні гарантії права людини на свободу світогляду і віросповідання та їх правове забезпечення за законодавством України
О Калініченко
Право України, 2009
82009
Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина
О Калініченко
Право України, 36-40, 2003
82003
Забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств: монографія
ЛД Павловська, МВ Заходим
Житомир: Вид-во «Полісся, 2011
72011
Проблеми та перспективи розвитку реклами у системі інструментарію маркетингу
ІО Пойта
Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки, 2017
62017
Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг
ІО Пойта
Бізнес Інформ, 170-173, 2013
62013
Еволюція формування інноваційної культури
ОІ Вікарчук
Сталий розвиток економіки, 310-314, 2013
62013
Системний підхід до формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств
ЛД Павловська
Економіка аПК, 74-80, 2012
62012
Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством
ОІ Вікарчук
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2010
62010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20