Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу
Кафедра економіки, менеджменту і маркетингу
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Підтверджена електронна адреса в zu.edu.ua
НазваПосиланняРік
Облік і внутрішній контроль діяльності підприємств в умовах використання комп’ютерних технологій: управлінський аспект
ТВ Боцян
Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України/ТВ Боцян …, 2005
212005
Пріоритетні напрями розвитку інноваційної діяльності в Україні
СМ Ніколаєнко
ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка, 35-39, 2007
142007
Концесія у трансформаційній економіці
ОІ Вікарчук
Київський національний університет імені Тараса Шевченка., 2006
142006
Мінімізація витрат виробництва в умовах перехідної економіки
ЛВ Дікань, ОО Калініченко
Харків: Гриф, 2000
142000
Основи економічної теорії
АУ Уразов, ПВ Маслак, ІВ Саух
МАУП, 2004
132004
Інноваційна складова зростання ефективності кормовиробництва
ІФ Грабчук
Вінницький національний аграрний університет, 2011
112011
Природнича географія Кривбасу
ВЛ Казаков, ІС Паранько, МГ Сметана, ВО Шипунова, ВВ Коцюруба, ...
Кривий Ріг: КДПУ, 2005
112005
Еколого-економічні основи виробництва і використання кормів у зоні радіоактивного забруднення
ЛД Павловська, ЛД Павловская, ВП Славов
Світ, 1999
111999
Основні тенденції розвитку ринку медичного страхування в Україні
СМ Ніколаєнко
Бізнес Інформ, 281-287, 2013
102013
Ринок сільськогосподарської продукції: особливості розвитку та проблемні питання формування інфраструктури
ІО Клімова
Прикладна статистика: проблеми теорії та практики., 138-147, 2011
102011
Нові організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення стійкості банку
О Калініченко
Банківська справа, 83-90, 2006
92006
Економіка підприємства: навч. посіб.
ЛД Павловська
Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2011
82011
Генеза системи конституційного контролю за реалізацією прав, свобод людини і громадянина
О Калініченко
Право України, 36-40, 2003
72003
Системний підхід до формування та використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств
ЛД Павловська
Економіка аПК, 74-80, 2012
62012
Забезпечення конкурентоспроможності продукції молокопереробних підприємств: монографія
ЛД Павловська, МВ Заходим
Житомир: Вид-во «Полісся, 2011
62011
Політичні гарантії права людини на свободу світогляду і віросповідання та їх правове забезпечення за законодавством України
О Калініченко
Право України, 2009
62009
Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу
ОІ Вікарчук
Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, 2009
62009
Формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу на засадах реалізації державно-приватного партнерства
ВВ Шиманська
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2013
52013
Основні фактори і чинники впливу на розвиток ринку послуг
ІО Пойта
Бізнес Інформ, 170-173, 2013
52013
Еволюція формування інноваційної культури
ОІ Вікарчук
Сталий розвиток економіки, 310-314, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20