Петро Маланчук
Петро Маланчук
доцент кафедри, УАБС НБУ
No verified email - Homepage
TitleCited byYear
Функція захисту в кримінальному процесі України
ПМ Маланчук
ПМ Маланчук, 2008
272008
Практичні аспекти застосування тимчасового доступу до речей і документів як заходу забезпечення кримінального провадження
ПМ Маланчук
Правовий вісник Української академії банківської справи, 65-68, 2014
92014
Позитивні здобутки організації та законодавчої регламентації правосуддя, що сформувалися у США
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
72008
Юридичний механізм. Реалізації права на захист у кримінальному процесі: проблеми і практика
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Генеральна прокуратура України, 2004
72004
Вимоги до доказів у міжнародному кримінальному праві та кримінально-процесуальному праві України: компаративіський аспект
ПМ Маланчук
Право і суспільство, 181-186, 2015
42015
Кримінальний процес
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Університетська книга, 2005
42005
Актуальні проблеми участі захисника у кримінальному провадженні
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук, ОВ Маслак, МЮ Воронкова
Сумський державний університет, 2017
22017
Інститут адвокатури-гарантія забезпечення прав і свобод людини
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Юридическая практика, 2003
22003
Функція захисту у справах про господарські злочини у контексті співвідношення принципів презумпції невинуватості і презумпції знання закону
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка…, 2001
22001
Криміналістична характеристика особи неповнолітнього злочинця та вчинених ним злочинів
ПМ Маланчук, ОМ Шелест
Young 51 (11), 2017
12017
Видача особи (екстрадиція) у кримінальному провадженні щодо злочинів міжнародного характеру
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук, АП Молчанова
Сумський державний університет, 2017
12017
Слідчий суддя і його роль у забезпеченні нагляду за дотриманням прав і свобод учасників кримінального провадження
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук, АА Пось
Сумський державний університет, 2017
12017
Судово-слідчі дії як засіб розгляду кримінальних справ у суді
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук, РО Непийпа, ВВ Гладун
Сумський державний університет, 2017
12017
Пробація в Україні: бути чи не бути
ПМ Маланчук, АС Голодна
Young 40 (12.1), 2016
12016
Особливості застосування заходів забезпечення кримінального провадження Міжнародним кримінальним судом
ПМ Маланчук
Судова та слідча практика в Україні, 84-87, 2016
12016
Реалізація принципу верховенства права під час здійснення права підозрюваного на вільний вибір захисника у кримінальному провадженні України
ОО Левендаренко, ВІ Кондратенко
Правничий часопис Донецького університету, 106-116, 2013
12013
Реалізація представництва інтересів громадянина або держави в суді як конституційної функції прокуратури в контексті чинного та проекту нового Закону України Про прокуратуру
ВВ Сухонос, ВВ Сухонос, ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Національна академія прокуратури України, 2013
12013
Гарантії реалізації функцій захисту у кримінальному судочинстві України як забезпечення реального здійснення основних прав і свобод людини
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006
12006
Основні принципи діяльності прокурора в кримінальному процесі Франції
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук, ОМ Зуєва
Сумський державний університет, 2019
2019
Проблеми створення та регулювання баз даних Національної поліції
ПМ Маланчук, ПМ Маланчук, МЮ Кульченко
Сумський державний університет, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20