Chernihiv National University of Technology
Chernihiv National University of Technology
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінансовий менеджмент: навч. посіб.
ЛО Коваленко, ЛМ Ремньова
К.: Знання 485, 2005
4952005
Соціальна психологія: підручник
ВВ Москаленко
К.: Центр навчальної літератури, 184-366, 2005
4882005
Психологія і особистість
СД Максименко, КВ Седих, ВФ Моргун, ІГ Тітов, ВА Лавріненко, ...
2922007
Економічна безпека підприємства: інноваційний аспект: монографія
СМ Шкарлет
К.: Книжкове вид-во НАУ 432, 25, 2007
1912007
Управлінський облік: Навчальний посібник
ВС Лень
Лень ВС Управлінський облік: Навчальний посібник. Чернігів: ЧДТУ, 2002.-153 с., 2002
1902002
Регіональні особливості економічних трансформацій в перехідній економіці
М Бутко
Знання України, 2005
1712005
Устойчивое развитие в системе природно-ресурсных ограничений
БМ Данилишин, ЛБ Шостак
К.: СОПС Украины НАНУ, 10, 1999
1701999
Психологія соціального впливу
ВВ Москаленко
ВВ Мо скаленко–К.: Центр навчальної літератури, 2007
1502007
Теорія права соціального забезпечення: навч. посіб.
БІ Сташків
К.: Знання 9, 2005
1392005
Макроекономіка: навч. посіб.
ОЯ Базілінська
К.: Центр навчальної літератури, 288-328, 2005
1232005
Single phase three-level neutral-point-clamped quasi-Z-source inverter
O Husev, C Roncero-Clemente, E Romero-Cadaval, D Vinnikov, ...
IET Power Electronics 8 (1), 1-10, 2014
1162014
Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства
ГМ Авер’янова, НМ Дембицька, ВВ Москаленко
К.: ППП, 2005
1102005
Сучасна проблематика оцінки інвестиційної привабливості регіону
М Бутко, С Зеленський, О Акименко
Економіка України, 30-37, 2005
992005
Малий бізнес України: сучасний стан і тенденції розвитку
ВВ Виговська
Актуальні проблеми економіки, 59-64, 2009
942009
Соціалізація особистості
ВВ Москаленко
«Фенікс», 2013
932013
Управління дебіторською заборгованістю підприємства: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, НМ Новікова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 275, 2005
912005
Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія
ВП Ільчук, ЄМ Сич
Чернігів: ЧДТУ, 2001
862001
Пасажирський комплекс залізничного транспорту: розвиток і ефективність
ЄМ Сич, ВП Гудкова
К.:«Видавництво «Аспект-Поліграф, 2004
842004
Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 256, 7, 2002
732002
Життя ґрунту
ВІ Канівець
К.: Аграрна наука, 109-112, 2001
702001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20